Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos konspektai

Ekonomikos konspektai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų ekonomika (4)

  Paslaugų ūkio samprata ir raida. Paslaugų savybės. Paslaugų ūkio klasifikacija. Paslaugų gamybos procesas. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos ir komplimentarumo ryšiai. Paslaugų kainodaros metodai. Savitarnos ir paslaugų santykis šiuolaikinėje visuomenėje. Užimtumo specifika paslaugų ūkyje. Paslaugų ūkio plėtros modeliai. Paslaugų įmonių ištekliai. Smulkus ir vidutinis verslas paslaugų sektoriuje. Turizmo paslaugų ekonominiai bruožai. Socialinių-kultūrinių paslaugų ekonominiai bruožai. Buitinių paslaugų ekonomikos bruožai. Mokslinės inovacinės paslaugos ir jų specifika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-11
 • Paslaugų ekonomika (5)

  Paslaugų vartojimo kryptys. Paslaugų paklausos augimo prielaidos. Tiesioginiai (trumpo laikotarpio) paslaugų paklausos augimo veiksniai. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veikos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkio paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pvz: kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą? Išvardinkite veiksnius, skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkyje Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa. Veiksniai skatinantys gamybinių vienetų paklausą paslaugoms. Veiksniai skatinantys ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą. Paslaugų rinkai būdinga. Kliūtys laisvajai konkurencijai paslaugų rinkoje. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai. Reguliavimo politiką pateisinančios koncepcijos. Santykis tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų kainodaros ypatumai. Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kapitalo investicijų paslaugų sektoriuje ypatybės. Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje. Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Išvardinti svarbiausias paslaugas užimtumo ypatybes. Kuo ypatingas 7–as dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonominei struktūrai? Paslaugų prioritetinę raidą Lietuvoje lemia tokios aplinkybės.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Prekių mokslas (2)

  Prekių mokslo objektas, turinys, raida. Kas yra prekė? Gaminys. Prekės vienetas. Prekės palaikymas. Paslauga.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-22
 • Santykinių rodiklių analizė

  Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo koeficientai. Finansinio įsiskolinimo valdymo koeficientas. Pelningumo (rentabilumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Du Ponto analizė. Nuosavo kapitalo pelningumas. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Amortizacijos skaičiavimas pagal gamybos apimtį. Tiesiog proporcingas tiesinis metodas. Mažėjančio likučio (balanso) metodas. Mažėjančio likučio (balanso), pereinančio į tiesiog proporcingą (tiesinį), nusidėvėjimo metodas. Naudingo eksploatavimo metų sumos metodas.
  Ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-10-15
 • Statybos ekonomika

  Statybos rinka Europoje. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos rinkos charakteristika. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos Sąjungoje. Tarptautinės statybos organizacija Europoje. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Ekonominis efektyvumas. Lokacinis efektyvumas. Technologinis ir dinaminis efektyvumas. Pareto optimumas. Monopolinė rinka. Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos sudarymas. Kontraktai. Finansų programa. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Socialinė programa. Statybos darbuotojai. Gamybos organizavimas. Marketingas. Marketingo tipai ir jo aplinka. Rinkos ir marketingo tyrimai. Rinkos struktūros ir konkurencija. Prekė. Nauja produkto kūrimas. Kainos svarba marketinge. Investicijų efektyvumas. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statybos pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominė efekto nustatymas. Grynosios diskontuotos vertės metodas. Investicijų atsipirkimo vidinės normos skaičiavimo metodas. Atsipirkimo laiko nustatymas. Projektinių sprendimų ekonominis efektyvumas. Darbų vykdymo projekto ekonominis efektyvumas. Investicinio proceso struktūra. Darbo ekonomika ir įmonių darbo užmokestis. Gamybos funkcija. Darbo rinka. Darbo jėgos ištekliai. Gamyba ir gerovė. Žmogus ir darbo humanizmas. Darbo laikas ir jo planavimas. Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo užmokestis įmonėse. Ekspatriantų darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Apmokestinimo bazė. Darbo užmokesčio skirtumai. Sąmatų sudarymas, kainodara ir pastato sutartinė vertė. Sąmatinės kainos sudėtis ir struktūra. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. Apskaita. Apskaitos valdymo sistema. Apskaitos informacijos formavimas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Auditas. Mokslo ir technikos pažangos prognozavimas. Informacinė bazė. Prognozavimo metodai. Išskirtinė kompetencija ir konkurencija bei verslo galimybės ir grėsmės. Praktiniai patarimai įmonės vadovui. Strategijos įgyvendinimas. Tikslų vykdymo strategija ir įmonės verslo planas. Inovacijų ekonomika. Investicijų efektyvumas. Ateities mechaninių gamyklų ypatumai. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būtinybė. Antrinio gamtos išteklių ekonominis skatinimas.
  Ekonomika, konspektas(196 puslapiai)
  2005-10-04
 • Užimtumo ir nedarbo tyrimas

  Užimtumo ir nedarbo tyrimas. Statistinio tyrimo (rodiklio) atlikimo (sudarymo) metodikos parengimo tvarkos aprašas. Bendrosios nuostatos. Metodikos rengimo schema. Metodikos rengimo schemos paaiškinimai. Metodikos derinimas. Metodikos tvirtinimas ir platinimas.
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Vartotojai, taupytojai ir investuotojai

  Pajamų šaliniai. Darbo pajamos. Pajamos iš turto. Turto gausinimas taupant ir investuojant. Vartotojai ir ekonomika gauna iš reklamos naudos keliais būdais. Reklama turi tiesioginius ir netiesioginius kaštus. Taupote ir investuojate. Kur žmonės laiko savo santaupas. Populiariausi taupymo būdai, paplitę JAV ir kitose šalyse. Atvirieji investicijų fondai yra trijų rūšių. Kaip pasirinkti investavimo formą. Vartotojų kreditas. Kredito privalumai. Kredito trūkumai. Kaip gauti kreditą. Rizika ir draudimas. Gyvybės draudimas. Sveikatos draudimas. Vartotojų apsauga. Valdžia ir vartotojai. Verslo savireguliavimas.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-10
 • Verslo ekonomika

  Pratarmė. Verslas ir jo aplinka. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Verslo įmonės ir jų veiklos ypatumai. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Įmonės steigimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesas, jo elementai, rūšys ir fazės. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Įmonės gamybos struktūra. Produkcijos nomenklatūros ir asortimento samprata ir formavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimčių suderinimas. Produkcijos gamybos apimties pagrindimas gamybos pajėgumu. Gamybos pajėgumo samprata. Gamybos pajėgumo apskaičiavimas. Prekybos įmonės veikla. Paslaugų verslo organizavimo ypatumai. Verslo įmonės turtas. Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas, jo sudėtis. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas, jo rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas. Materialinių išteklių sąvoka ir klasifikavimas. Medžiagų sunaudojimo normos. Medžiagų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų poreikio skaičiavimas. Elektros energijos poreikio skaičiavimas. Tiekimo organizavimas ir tiekėjų parinkimas. Materialinių išteklių atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Grafinis atsargų kitimo vaizdavimas. Optimalus užsakymo dydis. Darbo ištekliai. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio apskaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas).
  Ekonomika, konspektas(82 puslapiai)
  2005-09-11
 • Verslo ekonomika (11)

  Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūriniais fondais (SF) remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Struktūrinių fondų (SF) paramos struktūra. BPD. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF). Projektų atrankos kriterijai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė. Diskontas. Atvirų sąskaitų diskontas. Verslo projektų įvertinimo metodai. Projektų atranka. Atrankos kriterijai. Pagal vidinių investicijų pelno normą. Pagal investicijų atsipirkimo laiko trukmę. Pagal grynųjų (diskontuotų) pinigų srautų dabartinę vertę (NPV). Pagal vidinę pajamų (pelno) normą (IRR). Pagal modifikuotą vidinę pajamų normą (MIRR). Neformalus projektų vertinimas.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo ekonomika (22)

  Įvadas. Verslo samprata, funkcijos ir vieta valstybių ūkininkavimo sistemoje. Verslo esmė. Verslo kūrimo motyvai. Verslo ekonominiai principai. Verslo Socialinės atsakomybės principai. Verslo koncepcijos. Verslo struktūra. Verslo pamatas. Verslo kliūtys ir verslo sėkmė. Pagrindiniai rizikos veiksniai pradedant verslą. Verslo pradžios kliūtys. Palankios verslo sąlygos. Verslo vieta valstybės ekonomikoje. Valstybinės ekonominės politikos įtaka ekonominiams procesams. Valstybės pajamų politikos reikšmė. Lietuvos pajamų struktūros palyginamoji analizė. Ekonominių ciklų reikšmė verslo vystymui. Biudžeto išlaidų ekonominių ciklų metu reguliavimo būtinybė. Biudžeto politikos stabilumo įtaka verslui ir valstybės pajamoms. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių įtaka smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir užimtumui. Kapitalo ir darbo santykių apmokestinimo įtaka biudžeto įplaukoms. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Lietuvos vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių veiklos įtaka valstybės biudžeto pajamoms. Europos sąjungos (ES) praktika. Biudžeto politikos įtaka konkurencinėms sąlygoms. Lietuvos Vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)atžvilgiu. Vyriausybės programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aspektu 1990-2005 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Verslo įmonė. Verslo įmonė. Įmonė-organizacija ar struktūra. Įmonės aplinka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonių valdymo organizacinė struktūra. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonės strateginė veiklos vieta. Socialinė įmonės reikšmė ir įmonės įvaizdis. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės turtas. Turto rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Turto priklausomybė. Įmonės nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonės pelnas- įmonės turto efektyviausia dalis. Turto panaudojimo ekonominiai efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto analizės ekonominė svarba. Trumpalaikio turto analizės reikšmė. Efektyvaus turto panaudojimo įtaka verslo sėkmei. Verslo organizavimo ypatumai. Verslo organizavimo ypatumus lemiantys veiksniai. Verslo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimas. Planavimo reikšmė darbo organizavimui. Darbo organizavimo tikslai ir tikslų kūrimo etapai. Darbo organizavimo uždaviniai. Darbo įvertinimas ir apmokėjimas. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaką darbo užmokesčiui. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo kriterijai. Darbo užmokesčio fondo sudedamosios dalys. Darbo laiko klasifikavimas. Darbuotojų poreikio įmonėje planavimas ir įvertinimas. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Mišrios apmokėjimo formos. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. Materialinių išteklių sąvokos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų panaudojimo rodikliai. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Atsargų reguliavimo metodas. Tiekėjų atrankos svarba. Išlaidos, jų planavimas. Įmonės išlaidų valdymo reikšmė. Įmonės išlaidų planavimas. Įmonės išlaidų klasifikacija. Gaminių kalkuliacija. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Gamybos savikainos mažinimo rezervai. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų reikšmė. Pajamos ir pelnas. Kaip tinkamai prognozuoti įmonės pajamas. Kaip efektyviai apskaičiuoti įmonės pelną. Pardavimo prognozių metodai.
  Ekonomika, konspektas(123 puslapiai)
  2007-09-26
 • Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai

  Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai. Finansinio sverto rodiklių grupei priskiriami šie koeficientai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo grupės rodikliams priskiriami šie koeficientai. Įmonių finansinės-ūkinės būklės įvertinimo pagrindiniai kriterijai.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Viešojo sektoriaus ekonomika

  Ekonominė problema. Rinkos nesėkmės: Konkurencijos. Viešosios gėrybės. Išoriniai poveikiai. Neapibrėžtumas. Monopsonija. BVP. Viešųjų gėrybių identifikavimo savybės. Viešosios gėrybės. Visuminė prekių paklausa. Viešųjų gėrybių identifikavimo algoritmas. Pagrindinės valstybės įsikišimo priemonės. Viešųjų gėrybių teorinis taikymas. Išoriniai poveikiai. Nepilnos rinkos. Informacijos nesėkmės. Draudimo rinka. Standartinės draudimo rinkų veikimo sąlygos. Informacinės nesėkmės. Valstybė kišasi esant socialinėms rizikoms. Trumpalaikės socialinio draudimo išmokos. Motinystės draudimas. Nedarbo draudimas. Senatvės pensijos. Pensijų sistemų tikslai. Pagrindinė problema pensijų draudimo rinkoje-tai demografiniai veiksniai. Senatvės rizikos draudimas. Našlystės atveju. Senatvės apsauga ekonominiu aspektu. Demografinė krizė ir jos sprendimo veiksniai. Didesnės pensijos noras ir jo išsipildymo veiksniai. Valstybės įsikišimas į rinką dėl socialinio teisingumo. Kodėl nelygybė yra blogai? Kas lemia turtinę (pajamų) nelygybę? Perskirstymas. Ribinio naudingumo teorija. J. Rawls požiūris. Kaip įvertinama pajamų nelygybė? Viešojo sektoriaus institucinė struktūra. Rinkos. Viešojo sektoriaus institucijos. Kolektyviniai sprendimai. Vidutinio rinkėjo teorema. Sąnaudų naudos analizė. Kolektyvinių sprendimų efektyvumą apsprendžia du veiksniai. Yra veiksniai, kurie stabdo biurokratinių įstaigų plėtimąsi. NPO ypatybės. NPO sėkmingai konkuruoja su pelno siekiančiomis organizacijomis ir valstybė. Kodėl? Yra dvi teorijos.
  Ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-27
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (2)

  Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XVIII amžius). Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XIX amžius). Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XX amžius). Šiuolaikinis požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje. Gimstantis sutarimas dėl valstybės vaidmens ekonomikoje. Balansas tarp rinkos ir valstybės. Vyriausybės ekonominis vaidmuo. Vyriausybės nesėkmės. Mišri ekonomika. Kas yra vyriausybė? Kaip masto ekonomistas, užsiimantis viešojo sektoriaus ekonomika? Ką gaminti? Kaip gaminti? Kam gaminti? (paskirstymo klausimas). Kaip daromi sprendimai? Nash’o pusiausvyra. Viešojo sektoriaus analizė. Žinojimas kuo užsiima viešasis sektorius ir kaip jis yra organizuotas. Vyriausybės veiksmų pasekmių supratimas iki 2006 09 26. Alternatyvių politikų įvertinimas. Politinio proceso interpretavimas. Normatyvinė ir pozityvinė ekonomika. Nesutarimai tarp ekonomistų. Požiūrių skirtumai į tai kaip veikia ekonomika. Nesutarimas dėl tikslo funkcijos. Rinkos nesėkmės. Viešosios gėrybės. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Privačių ir viešųjų gėrybių visuminė paklausa (rinkos nesėkmė teikiant VG). Pasiūlos ir paklausos. Viešosios gėrybės ir rinkos ydos. Teisinga mokesčių politika. Lindalio kainos. Rinkos nesėkmė. Zuikiavimo problema. VG teorijos taikymo pavyzdžiai. Klubų teorija. Mokėjimas už viešąsias prekes. Tiltai. Grynosios ir negrynosios viešosios prekės. Viešai teikiamos prekės. Grynosios ir negrynosios viešosios prekės: atskyrimo kaštai. Viešosios gėrybės: apibendrinimas. Kvasi-viešosios gėrybės. Iškraipymai dėl prekių teikimo nemokamai. Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai. Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai. Iškraipymai dėl vienodo teikimo. Trys viešai teikiamų prekių racionavimo būdai. Išoriniai poveikiai (eksternalijos). Nuosavybės teisės, atskiriamumas ir išoriniai efektai. Eksternalijų internalizavimas. Kouzo teorema. Nuosavybės teisės, atskiriamumas ir išoriniai efektai (oro pardavėjo pvz.). Valstybės įsikišimas ribojant neigiamus ir teigiamus poveikius. Konkurencijos nesėkmė. Netobula konkurencija. Monopolijos rūšys. Konkurencijos nesėkmės priežastys. Žemėjanti paklausos kreivė monopolinėje rinkoje. Monopolinė kaina. Monopolijos suvalstybinimas. Rinkos nesėkmė ir valstybinis reguliavimas. Nepilnos rinkos. Kokia rinka yra nepilna? Nepilnos rinkos pavyzdžiai (draudimas ir kapitalo rinkos). Nepilnų rinkų tarpusavyje susiję priežastys. Nepilnos rinkos (pasėlių draudimas). Nepilnos rinkos (paskolos). Nepilnos rinkos: papildančios rinkos. Informacijos ydos. Rinkos informacinės nesėkmės. Informacijos nesėkmė. Informacijos stoka. Draudimo rinkos. Socialinio draudimo ekonominis pagrindimas. Taupymo ir mokesčių vaidmuo pensijų sistemose. Demografinė krizė ir jos sprendimo veiksniai. Didesnės pensijos noras ir jo išsipildymo veiksniai. Rinkos nesėkmių apibendrinimas. Valstybės intervencija į ekonomiką dėl socialinio teisingumo. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas. Rinkos ekonomikoje pajamų nelygybę lemia. Dvipusis valstybės ekonominis vaidmuo. Perskirstymo objektais gali būti. Pajamų nelygybės matavimas: Lorenz’o kreivė. Nelygybės matavimas. Gini koeficientas. Lygybė ir efektyvumas. Pajamų diferenciacijos poveikis augimui. Perskirstymas, nukreiptas į pajamų lygybę, susijęs su ekonominiais (efektyvumo) nuostoliais. Svarstomi du visuomeninio pasirinkimo klausimai. Socialinių pasirinkimų analizė. Socialinės abejingumo kreivės. Pakeičiamumo nustatymas. Ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis. Dviejų asmenų naudingumo galimybių kreivė. Pakeičiamumas: kai perskirstymas kainuoja. Pakeičiamumo nustatymas. Naudingumo galimybių kreivė su kainuojančiais transferais. Pakeičiamumų įvertinimas. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Utilitarizmas. Nash’o socialinė abejingumo kreivė. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Rawls’izmas. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Dvi išlygos. Dvi išlygos: tarpasmeniniai palyginimai. Dvi išlygos: iš kur socialinės gerovės funkcijos? Dalton’o – Atkinson’o matas. Lygesnio pajamų pasiskirstymo link. Dalton’o – Atkinson’o matas. Visuomenės gerovė. Kaip agreguoti individualias preferencijas? "Antrojo geriausiojo" principas. Išnaudojimas - ne tik marksistinė koncepcija. Istorija. Esminis skirtumas. Apmokestinimo formos. Lietuvos vyriausybės pajamos. Netiesioginiai mokesčiai sudaro didžiąją dalį valstybės pajamų. Penki pageidautini bet kurios mokesčių sistemos bruožai. Ekonominis efektyvumas. Ekonominis efektyvumas: apmokestinimo įtaka elgsenai. Ekonominis efektyvumas: finansiniai apmokestinimo efektai. Ekonominis efektyvumas: organizaciniai apmokestinimo efektai. Ekonominis efektyvumas: iškraipantis ir neiškraipantis apmokestinimas. Ekonominis efektyvumas: koreguojantis apmokestinimas. Administravimo kaštai. Lankstumas. Lankstumas: automatinė stabilizacija. Lankstumas: politiniai tarifų keitimo sunkumai. Politinė funkcija. Teisingumas. Teisingumas: horizontalus teisingumas. Teisingumas: vertikalus teisingumas. Teisingumas: pajamos kaip apmokestinimo pagrindas. Teisingumas: vartojimas kaip apmokestinimo pagrindas. Teisingumas: pajamų kaip apmokestinimo pagrindo kritika. Teisingumas: naudos metodas. Teisingumas: alternatyvios apmokestinimo bazės. Horizontalus teisingumas. Vertikalus teisingumas. Pajamos. Vartojimas. Viso gyvenimo vartojimas. Utilitarizmas. Rawls’o socialinės gerovės funkcija. Socialinės gerovės funkcijos metodo ribotumas. Bendroji sistema galvoti apie apmokestinimą. Pareto efektyvus apmokestinimas. Utilitarinė socialinės gerovės funkcija. Rawls’o socialinės gerovės funkcija. Kuo ekonomistai gali prisidėti prie diskusijos apie teisingumą? Mokesčių našta ir jos perkėlimas. Mokesčių našta konkurencinėse rinkose. Mokesčio efektas firmos lygyje. Įtaka rinkos pusiausvyrai. Ar svarbu ar mokestis uždedamas vartotojai ar gamintojui? Kaštų - naudos analizė. Privačių kaštų - naudos analizė. Dabartinė diskontuota vertė. Socialinių kaštų - naudos analizė. Nepiniginių kaštų ir naudos matavimas. Laiko vertinimas. Gyvenimo vertinimas. Natūralių išteklių vertinimas. Šešėlinės kainos ir rinkos kainos. Kaštų efektyvumas.
  Ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-01-02
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (3)

  Įžanga. Savanoriškumas ir prievarta. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Valstybės finansų įtaka privačiai nuosavybei. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: pradmenys. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: XX amžius. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Kouzo (Coase R. H.) teorema. Paklausos ir pasiūlos suderinamumo problema. Privati ir viešoji gamyba. Klubų teorija. Pajamų pasiskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Kompensavimo kriterijus (Kaldoro – Hikso). Visuomenės gerovė. "Antrojo geriausiojo" principas. Kolektyvinis pasirinkimas. Sprendimų priėmimas balsų dauguma. Paprastoji dauguma. Paprastoji dauguma ir kolektyvinio pasirinkimo tranzityvumas. Daugiamatės alternatyvos. Pasirinkimo procedūros. Kolektyvinių sprendimų priėmimo alternatyvios taisyklės. Errou (Arrow K. J.) negalimumo teorema. Sprendimų priėmimo dalyviai. Racionalus abejingumas (neišmanymas, nežinojimas). Atstovaujamoji demokratija. Balsų mainai. Specialių interesų grupės. Rentos vaikymasis. Politinis veiklos ciklas. Savanoriškumas ir prievarta. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Valstybės finansų įtaka privačiai nuosavybei. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: pradmenys. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: XX amžius. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Kouzo (Coase R. H.). Teorema. Paklausos ir pasiūlos suderinamumo problema. Privati ir viešoji gamyba. Klubų teorija. Pajamų pasiskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Biurokratija ir neefektyvumas. Niskaneno modelis. Valstybės ydos. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių sąvokos ir klasifikacijos. Mokesčių sistemų vertinimo kriterijai. Mokesčių veikimo sfera. Mokesčio naštos perkėlimas konkurencinėje rinkoje. Mokesčio naštos perkėlimas monopolinėje rinkoje. Mokesčių naštos perkėlimas darbo rinkoje. Mokesčių naštos perkėlimas ir bendroji pusiausvyra. Valstybės išlaidų struktūra. Naudos perkėlimas ir iškreipiantis viešųjų išlaidų poveikis. Pašalpų poveikis darbo pasiūlai. Subsidijų natūra. Apribotų subsidijų poveikis. Dabartinės vertės metodas. Viešasis draudimas. Viešosios išlaidos ir gamyba valstybiniame sektoriuje. Finansavimo būdai. Gamybos viešajame sektoriuje tikslingumo pagrindimas. Administracinio gamybos reguliavimo turinys ir poveikis. Viešoji gamyba ir perskirstymas. Privatizavimas. Kontraktavimas, viešieji pirkimai. Kvazirinkos. Organizacijų tipai. Rezultatų ir sąnaudų įvertinimas privačiame ir viešajame sektoriuose. Įvertinimo kriterijai. Rezultatyvumo rodikliai. Sąnaudų (kaštų) ir rezultatyvumo analizė. Kaštų ir naudos analizė. Vidinės grąžos normos metodas. Piniginė ir natūrinė parama.
  Ekonomika, konspektas(72 puslapiai)
  2008-01-23
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (4)

  Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas. Rinka ir valstybė. Savanoriškumas ir prievarta. Rinko ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės finansai ir nuosavybė. Pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje ir jo raidos tendencijos. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija. Privačios ir viešosios gėrybės. Coase'o teorema. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Eksternalijų internalizavimas. Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Privati ir viešoji gamyba. Perskirstymas ir efektyvumas. Pajamų paskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Kompensavimo kriterijus (Kaldoro-Hikso). Visuomenės gerovė. "Antrojo" geriausiojo principas. Kolektyvinis pasirinkimas, vienbalsis sprendimų priėmimas, Pareto optimalumas. Sprendimų priėmimas balsų dauguma. Daugiamatės alternatyvos. Pasirinkimo procedūros. Errou negalimumo teorema. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių sąvokos ir klasifikacijos. Mokesčių sistemų vertinimo kriterijai. Valstybės išlaidų struktūra. Naudos persikėlimas ir iškreipiantis viešųjų išlaidų poveikis. Viešasis draudimas.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-31
 • Viešosios gėrybės

  Įvadas. Viešųjų gėrybių apibrėžimas. Viešųjų gėrybių ypatybės. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti visuomenės interesus, kokių viešųjų gėrybių jiems reikia? Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Išorinė ir vidinė nauda, išorinių poveikių internalizavimas. Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Kodėl privatus sektorius negamina (arba gamina nepakankamai) viešųjų gėrybių? "Zuikiavimo" problema. Apibendrinimas.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-05
 • Visuomeninės gėrybės ir visuomeninis pasirinkimas

  Visuomeninių gėrybių samprata. Visuomeninių gėrybių teikiamos naudos įvertinimas. Visuomenės pasirinkimo problemos.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Žinių ekonomika (2)

  Žinių visuomenė ir žinių ekonomika. Žinių darbuotojai. Žinių gamybos šakos (pramonė). Žinių generavimo ir įgijimo opcijos. Intelektinės nuosavybės teisių (INT) vaidmuo žinių ekonomikoje. Tradicinių žinių ekonomika. Kas yra žinių varoma ekonomika? Poveikis industrinei struktūrai ir ekonominei veiklai. Valstybės politikos vaidmuo. Žinios. Kodėl žinios svarbesnės? Šalies vieta žinių varomoje ekonomikoje. Politikos klausimai. Bendradarbiavimas. Konkurencija. Augimas žinių ekonomikoje. Technologija ir augimo modeliai. Našumo paradoksas. Augimo prigimtis žinių ekonomikoje. Žinių produktų bruožai žinių ekonomikoje. Žinios ir žinių produktai. Verslo strategija žiniomis varomoje ekonomikoje. Įžanga. Poveikis strategijai žinių varomoje ekonomikoje. Žinios šiuolaikinėje ekonomikoje. Įžanga. Žinios ir vystymasis. Žinių kultūra. Mąstymo būdo kaita. Neišreikštos žinios ir vietinis pritaikymas. Aktyvus mokymasis ir vidinis motyvavimas. Žinių ekonomikos pagrindinė analitika. Idėjų ribotumu apibrėžiami bruožai. INT. Nepaprastosios nuosavybės teisės. Išoriniai poveikiai. Konkurencija. Žinių ir informacijos organizaciniai matavimai. Žinių transakcijos firmų viduje. Atvirumas ir žinių perdavimas. Eksperimentavimas. Netobulos žinios. Viešoji politika žinių ekonomikai. Gebėjimų ugdymas. Industrinė politika ir parama tyrimams. Konkurencija. Finansinės rinkos. Mokesčių politika. Išvada. Technologiniai pokyčiai ir TirP. Švietimas ir mokymas žinių ekonomikai. Įžanga. Įmonė, naujovės ir aukštų technologijų smulkaus ir vidutinis verslas (SVV). Įžanga. įmonių populiacijos pagrindinės tendencijos. Mažiausių įmonių veikla. Aukštųjų technologijų įmonės (ATĮ). Bendradarbiavimas. Išvados. Branduoliai ir tinklai. Kodėl atsiranda branduoliai ir tinklai? Aljansų didėjimas. Sėkmingų geografinių branduolių sąlygos. Tiesioginių užsienio investicijų vaidmuo. Išvados. Konkurencijos politika žinių ekonomikoje. Paklausa. Pasiūla. Kiti konkurencinės politikos klausimai.
  Ekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po