Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos testai
Ekonomikos testai

(10 darbai)

Ekonomika (125)Kontrolinis darbas nr. 1. Mikroekonominių situacijų analizė. Eil. Nr. Teiginys nr. 4. Kontrolinis darbas nr. 2. Makroekonominių situacijų analizė. Apibūdinkite skirtumą tarp pinigų m1, m2, m3. Ką naudingiau (mažiau naudinga) turėti: m1 m2, m3? Kodėl? Kontrolinis darbas nr. 3. Uždavinių sprendimai. Remdamiesi žemiau pateiktais duomenimis, apskaičiuokite BNP, GNP ir AP. Apskaičiuokite produkto kainą, kainų indeksą ir realųjį BNP (baziniai 6-ieji metai). Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Apskaičiuoti užimtumo lygį. Laikraštis kainuoja 3,5 lt, arbatos puodelis – 2,0 lt, o mėsos kg. 16,0 lt. Išreikškite kiekvienos prekės vertę kita preke. Kiek yra "kainų"? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais? Skaityti daugiau
Ekonomika (20)20 klausimų ekonomikos kryžiažodis su pateiktais atsakymais. Skaityti daugiau
Ekonomika (21)10 klausimų ekonomikos testas su pateiktais atsakymais. Skaityti daugiau
Ekonomika (68)Ekonomikos testas ir praktinės užduotys. Ekonomika. Įmonių valdymas. Štabinis valdymo tipas. Verslo pradmenys. Logistika. Komercijos pagrindai. Marketingas. Skaityti daugiau
Ekonomika (91)22 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Ekonomika (93)24 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Ekonomika (95)15 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Makroekonomika (83)13 testų ir uždavinių su atsakymais. 1 tema. Įvadas į makroekonomiką. 2 tema. Nacionalinis produktas ir pajamos. 3 tema. Įvadas į visuminę pasiūlą ir paklausą. Klasikinė ir keinsistinė pusiausvyra. 4 tema. Vartojimas ir taupymas. 5 tema. Investicijos. 6 tema. Valstybės sektorius. Valstybės išlaidos, mokesčiai ir fiskalinė politika. 7 tema. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. 8 tema. Atvira ekonomika. 9 tema. Pinigų politika. 10 tema. Ūkinės veiklos ciklai. 11 tema. Nedarbas. 12 tema. Infliacija. 13 tema. Ekonomikos augimas. Atsakymai. Skaityti daugiau
Paklausa ir pasiūla (6)10 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Valstybė ir ekonomikaEkonomikos testas: valstybė ir ekonomika. 10 klausimų su atsakymais. Skaityti daugiau