Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos uždaviniai
Ekonomikos uždaviniai

(14 darbai)

Darbo ekonomika (4)Lietuvos gyventojų kiekybinė ir kokybinė kaita. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių Lietuvos gyventojų kiekybinės ir kokybinės kaitos rodiklius. Darbo apmokėjimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių darbo apmokėjimo Lietuvoje ir kitose ES (Europos Sąjungos) šalyse kaitos rodiklius. Užduotis: Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lenteles apie vartojimo išlaidas pagal decilius kaime ir mieste, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Gyventojų užimtumo ir nedarbo rodikliai. Užduotis. Pasinaudodami Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis pateikite lentelę: Lietuvos ir vienos Lietuvos apskrities gyventojų ekonominio užimtumo rodikliai. Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir duotosios apskrities nedarbo lygio kitimą. Kaip apskrities nedarbo lygio kitimas susijęs su visos Lietuvos nedarbo lygio kitimu? Kas galėjo sąlygoti apskrities užimtumo lygio pokyčius? Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir apskrities nedarbo lygio ir užimtumo lygio kitimą. Kaip šie rodikliai susiję? Skaityti daugiau
Ekonometrija (12)Ekonometrijos namų darbas. Namų darbas Nr. 1. Transporto uždavinių sprendimas. Nr.2.41-2. Sudaryti pervežimų planą, kai duoti ištekliai sandėliuose ir parduotuvių poreikiai, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Ekonomika (111)23 uždaviniai su atsakymais. Nacionalinio biudžeto metų pajamos 9274618 tūkstančių litų. Kokios buvo tų metų išlaidos, jeigu nacionalinis biudžetas buvo...? Mokesčio už aplinkos teršimą įkainiai atskiroms degalų rūšims už toną yra: 21Lt benzinui, 22 Lt dyzeliniam kurui, 20 Lt suskystintoms naftos dujoms, 16 Lt suslėgtosioms gamtinėms dujoms. Apskaičiuokite, koks bus mokestis už aplinkos teršimą įsigijus 60 kg: a)benzino b)dyzelinio kuro c) suslėgtųjų gamtinių dujų d)suskystintųjų naftos dujų. Prekyviečių mokestis priklausomai nuo miesto ir vietovės yra 1-6 Lt už 1m2 per mėnesį. Nuo kiek iki kiek litų sumokama prekyviečių mokesčio per pusę metų Lietuvoje už turgavietę, kurios plotas yra: a) 20 arų b)0,35 hektaro? Akcizo mokestis ne senesniems kaip 5 metų ypač prabangiems automobiliams yra 15% automobilio kainos, viršijančios 60000 litų. Kokia automobilio kaina, jeigu kartu su akcizu už jį sumokėta: a)94500Lt b)887500Lt. Miško žemės hektaro bazinė kaina yra 3000 Lt. Atsižvelgiant į vyraujančias medžių rūšis, bazinė kaina dauginama iš tokių koeficientų: 5,0- ąžuolynams ir uosynams, 4,0- pušynams, 3,5- eglynams, 2,0- beržynams ir juodalksnynams, 1,5- drebulynams, 0,5-1,0- kitiems miškams. Kokia žemės kaina už 2,4 ha: a) pušyno b) drebulyno c)uosyno d) eglyno? Apdrausdamas savo automobilį nuo avarijos vairuotojas sumokėjo 168Lt, o tai sudarė 4,2% draudimo sumos. Po avarijos automobilio remontas kainavo: a) 3990 Lt b) 4005 Lt Ar užteko iš draudimo kompanijos gautos visos draudimo sumos remonto išlaidoms padengti? Pramonės, statybos ir visų rūšių paslaugų įmonės moka kelių mokestį lygų 0,5% gautų pajamų už parduotą produkciją. Kiek litų kelių mokesčio reikia mokėti įmonei, jeigu jos per savaitę gautos pajamos yra: a)385000Lt b)125000Lt. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų ir skaičiuoja jas kas metai. Į banką padėta 15000Lt. Kiek pinigų bus sąskaitoje po: a)4metų b) 6 metų. Bankas moka 7,5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti į banką, kad po 4 metų sąskaitoje būtų: a) 50000 Lt b) 60000 Lt. Bankas moka 5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti, kad po 5 metų būtų priaugę: a) 500 Lt b) 555 Lt palūkanų? Jonaitis į banką padėjo 10000 Lt ketveriems metams. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų. Už kokią paprastųjų palūkanų norma (tūkstantosios tikslumu) tam pačiam laikotarpiui Jonaitis turėtų paskolinti šia sumą kimono, kad gautų tiek pat palūkanų? Apskaičiuokite, kokia suma susidarys banke po 4 metų, jeigu šiandien į banką padėsite 500 Lt, po metų- 600 Lt, o po dviejų- dar 700 Lt. Banko metinės sudėtinės palūkanos yra: a) 5% b) 6%. Į banką, kuris skaičiuoja 5% metinių sudėtinių palūkanų, metų pradžioje padėta 20000 Lt. Po vienerių metų ir kiek kitų metų pradžioje indėlio turėtojas pasiima iš banko vis 20% sąskaitos sumos. Kiek pinigų bus likę sąskaitoje po: a) 2 metų b) 3 metų c) 4 metų? Bankas už pirmus du metus skaičiuoja 6% metinių sudėtinių palūkanų, o už kitus- 7% metinių sudėtinių palūkanų. Į ši banką šiandien padėta 10000Lt. Kokia suma bus sąskaitoje po: a) 2 metų b) 5 metų? Tris kartus po 7,5% sumažinus prekės kainą ji dabar kainuoja: a)118,72Lt b)158,29Lt. Kokia buvo pradinė prekės kaina? Už 40000 Lt pirkto automobilio vertė po dviejų metų buvo 28900 Lt. Po kiek procentų kasmet sumažėjo automobilio vertė, jeigu žinoma, kad ji kasmet mažėjo tuo pačiu procentu? Keturis kartus po tiek pat procentų atpiginus prekę, jos kaina krito nuo 250 Lt iki: a) 195,19 Lt b) 187,01 Lt. Po kiek procentų (vienetų tikslumu) kiek kartų atpigo prekė? Jonaičių šeima loterijoje išlošė 15000 Lt. Kultūrinėms reikmėms šeima nusprendė kas mėnesį panaudoti 2% likutinės laimėjimo sumos. Kiek litų šeima galės panaudoti kultūrinėms reikmėms šešta mėnesį? Video aparatūra buvo pirkta už 1500 Lt. Per pirmus metus ji nuvertėjo 15% aparatūros vertės metų pradžioje, o per kiekvienus kitus po: a)9% b)11%. Kokia bus video aparatūros vertė po 10 metų? Prekė atpigo tris kartus iš eilės po 4%, po to pabrango du kartus iš eilės po 6%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Prekė pabrango tris kartus iš eilės po 5%, po to atpigo du kartus iš eilės p 7,5%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Miško sklype medienos prieaugis per metus sudaro 8%. Medienos kiekis sklype dabar apytiksliai lygus 3,5104 m3. Kiek medienos sklype: a) buvo prieš 4 metus b) bus po 4 metų? Du kartus po 50% sumažinus vasarojaus plotą, jis buvo lygus 4 ha. Koks buvo vasarojaus plotas iš pradžių ir kiek procentų jis sumažėjo? Skaityti daugiau
Ekonomika (12)Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Kalendoriniai – spinduliniai, kalendoriniai – linijiniai grafikai. Lūžio taško skaičiavimas. Amortizaciniai atskaitymai. Skaityti daugiau
Ekonomika (13)Užduotys su pateiktais atsakymais. Temos: pasiūla ir paklausa, pasiūlos ir paklausos elastingumas, vartotojo elgsena, firmos gamybos kaštai. Skaityti daugiau
Ekonomika (18)Ekonomikos uždaviniai, testai. Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai. Skaityti daugiau
Ekonomika (5)Užduotys ir jų sprendimas. Ekonomikos teorijos objektas. Ribotumas ir pasirinkimas. Pagrindinė ekonomikos problema. Rinka. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Išlaidos. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Monopolija. Skaityti daugiau
Ekonomika (67)Ekonomikos uždaviniai. Duomenys pateikti šioje lentelėje. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę; apibūdinkite gamybą , kai ji yra vykdoma pagal variantą C; kaip pasikeitė antrojo produkto gamyba, jei pirmojo produkto gamyba sumažėjo nuo 250+ r iki 200+ r. 2. Informacija pateikta šioje lentelėje. Nubraižyti pasiūlos ir paklausos kreives; nustatyti rinkos pusiausvyros kainą ir kiekį; kai kaina lygi 30+ r Lt/ vnt., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis ? Pavaizduokite grafiškai; kai kaina lygi 60+ r ., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis? Pavaizduokite grafiškai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Lūžio taške gamyba lygi 60 vnt. , pastovieji kaštai – 2400 Lt, kintamieji kaštai -3000 Lt. Kokia produkto vieneto kaina, jei įmonė nori gauti 20+0,2r Lt pelno už produkto vienetą? Kokią gamybos apimtį ji turi pasirinkti? Vidutiniai gamybos kaštai nepriklauso nuo gamybos apimčių. 5. Žemės pasiūla yra 5000+10r ha , o paklausą galima išreikšti lygtimi P= 12000-1,4Q. Kokia yra žemės kaina ? Koks yra nuomos mokestis, jei palūkanų norma lygi 8 procentams? 6. Įstojusiam į universitetą studentui dėdė pasiūlė: arba duoti kiekvienų metų pabaigoje po 4000-2r litų per keturis studijų metus, arba padėti į jo sąskaitą 15000 litų, už kuriuos bankas mokės po 8 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų kas metai. Iš šios sąskaitos studentas kiekvienų metų pabaigoje galės paimti po 4000 litų. Kuris variantas naudingesnis studentui? 7. Įmonė gali gauti kreditą iš banko dviem sąlygom: 50000+15r litų metams su 21 procentu metinių palūkanų arba 70000+10r litų diskontuotą paskolą su 25 procentų diskontu. Kuris variantas naudingesnis įmonei? 8. Įmonės įstatinis kapitalas susideda iš 1 milijono akcijų, kurios priklauso valstybei. Vienos akcijos vertė – 2 litai. Įmonė pardavė 900000-40r akcijų, tačiau šiuo metu jau supirko 50000+8r akcijų. Apskaičiuokite, kiek akcijų šiuo metu yra apyvartoje? Kokį maksimalų pajamų kiekį gali sukaupti įmonė, jei akcijas parduotų po 3,5 lito už akciją? Skaityti daugiau
Finansai (19)Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai n yra duota. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (122)1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 1. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Rasti: Kokie yra 60 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 108 X ir 328 Y prekių vienetus? Rasti: Kokie yra 130 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 168 X ir 288 Y prekių vienetus? 4. Rasti: Kokie yra 140 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 268 X ir 148 Y prekių vienetų ? 5. Rasti: Kokie yra 120 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 228 X ir 228 Y prekių vienetų? 6. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 298? 7. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 348? 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. Duota: Ūkininkas turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti bulves arba runkelius. Pirmajame lauke paprastai išauga apie 198 tonų bulvių arba 298 tonų runkelių. Antrasis sklypas didesnis. Jame galima išauginti 248 tonų bulvių arba 428 tonų runkelių. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives, naudodami tą patį mastelį. 2. Rasti: Apskaičiuokite vienos tonos bulvių alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni? Kokį sprendimą patartumėte priimti ūkininkui (kuriame sklype ką auginti)? 3. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. runkelių galės išauginti fermeris pirmajame sklype jeigu jame augins 130 t bulvių. 4. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. bulvių galės išauginti fermeris antrajame sklype, jeigu jame augins 148 t runkelių? 3 uždavinys. Sandorio kaštai. Duota: Saulius pirko dėvėtą automobilį. Žinomi duomenys pateikti lentelėje. 1. Rasti: Apskaičiuokite įvykusio sandorio kaštus Sauliui. 2. Rasti: Savo žodžiais apibrėžkite, kas yra sandorio kaštai. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. Duota: Jonas, Darius, Mindaugas, Evaldas, Robertas ir Linas nori burtis į brigadą ir remontuoti butus, tačiau tokiam darbui reikalingos licencijos. Jonas už licenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 848 Lt, Darius – ne daugiau kaip 748 Lt, o Mindaugas – ne daugiau kaip 698 Lt, o Evaldas, Robertas ir Linas – ne daugiau kaip 598 Lt. Jeigu licencija kainuotų 548 Lt, brigadą kurtų ir kiti keturi meistrai, kurių gretas papildytų dar penki, jeigu licencijos kaina nukristų iki 518 Lt. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Rasti: Vyriausybė nustatė 631,33 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. 3. Rasti: Kokiai licencijos kainai esant butus galėtų remontuoti 8 asmenys? Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kas kinta – paklausa ar paklausos kiekis – keičiantis licencijos kainai šiame uždavinyje? 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. Duota tokia duomenų lentelė: 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. 4. Rasti: Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivę. 2. Rasti: Ko vartotojas turi atsisakyti didindamas prekės B vartojimą? Kodėl? 3. Rasti: Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. 4. Rasti: Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. Duota: Ijos vartojamų prekių A (varškės), B ( makaronų) ir C ( miltų) bendrieji naudingumai vartojant skirtingus prekių kiekius pateikti lentelėje. Kilogramas varškės kainuoja 240, makaronų 120 ir miltų 48 Svajonijos talerių. Ija turi 1920 talerių. 1. Rasti: Apskaičiuokite kiekvieno papildomai įsigyjamo A, B ir C prekės vieneto ribinius naudingumus bei vieno talerio, išleisto kiekvienai prekei, ribinius naudingumus. Gautus atsakymus surašykite į atitinkamus lentelės stulpelius. 1. Rasti: Pavaizduokite A, B ir C prekių TU ir MU grafiškai, pakomentuokite, kuriai prekei mažiausiai būdingas prisotinimas. 3. Rasti: Kodėl Ija nepirks dviejų A, keturių B ir trijų C prekės vienetų? 4. Rasti: Kodėl Ija nepirks penkių A, penkių B ir šešių C prekės vienetų? 5. Rasti: Padėkite Ijai išsirinkti geriausią prekių rinkinį (maksimizuoti bendrąjį naudingumą), pasirinkimą motyvuokite. Kiek šis rinkinys kainuoja? 6. Rasti: Kokią prekę ir kokį jos kiekį pirks Ija, jeigu jos pajamos padidės 30 talerių (prekės yra sveriamos, todėl gali būti perkamas ir mažesnis nei 1 kg kiekis)? 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. Duota: Įmonė gali gaminti 100 sūrių skirtingai naudojant darbo ir kapitalo išteklius, kurių kiekių kombinacijos parodytos lentelėje. 1. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? 2. Rasti: Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val. 3. Rasti: Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Duota: Turimi tokie duomenys apie gamybos produktyvumą esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: 1. Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). 2. Rasti: Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? 3. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai efektyvumo? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai didžiausios gamybos apimties? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu. Duota: Įmonė gamina sveriamą produkciją. Nepriklausanti nuo produkcijos kiekio kaštų dalis yra 78000 Lt. Produkcijos kaina rinkoje 5600 Lt už toną. Lentelėje pateikiami duomenys apie įmonės gamybos kaštus esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: Išplėskite ir užpildykite lentelę, atskirose (dviejose) koordinaciu sistemose pavaizduokite. 2. Rasti: Kiek produkcijos vienetų turi gaminti ši įmonė, kad jos vidutiniai kintamieji gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. 3. Rasti: Kaip kinta įmonės kaštai didėjant gamybos apimčiai? 4. Rasti: Kokiame gamybos apimties intervale įmonė gaus pelną? 5. Rasti: Kiek tonų produkcijos reikia gaminti, kad įmonės pelnas būtų maksimalus? Pavaizduokite pelno susidarymą bendrųjų ir vidutinių-ribinių dydžių grafikuose. 6. Rasti: Kokį maksimalų pelną iš viso gaus įmonė? Skaityti daugiau
Mikroekonomika (37)Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Pelno maksimizavimas. Skaityti daugiau
Prekybos įmonių ekonomikaApibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Apskaičiuokite įrenginio: Pilnąją pradinę vertę; Metinius nusidėvėjimo atskaitymus; Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma Jūsų įmonėje. Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Planiniais metais įmonės numato prekių apyvartos apimtį padidinti 13,3 %. Bendras išlaidų lygis padidės 1,2 punkto. Personalo išlaidų suma padidės 5%, transporto išlaidų lygis padidės 0,004 punkto, remonto – 0,02 punkto, reklamos išlaidų – 0,5 punkto. Likusių išlaidų straipsnių lyginamasis svoris bendrose išlaidose liks nepakitęs. Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 15 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Ponas Jonas ketina pasamdyti pagalbinį darbininką, kuriam mokės 600 Lt per mėnesį; krosnies nusidėvėjimas – 5000, kiosko nuoma – 2800, o patentas gamybai ir prekybai – 2000 Lt per metus. Jis planuoja parduoti po 200 pyragų per dieną ir prekiauti 250 dienų per metus. Apskaičiuokite: Vieneto kintamąsias išlaidas; Pastovių išlaidų sumą; Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį? Skaityti daugiau
Prekybos įmonių ekonomika (2)2 variantas. Užduotis: kokie yra įmonės socialiniai tikslai? Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? Užduotis: Apskaičiuoti įrenginio: Pilnąją pradinę vertę, Metinius nusidėvėjimo atskaitymus, Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos, Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Sprendimas. Užduotis: Įmonė 2007 metais realizavo produkcijos už 716,8 tūkst. Lt, o 2006 metais — už 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamą laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16% (1,16 kainų indeksas). Išanalizuoti pardavimo kitimą atsižvelgiant į infliacijos lygį. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti bendrą darbininko užmokestį. Darbininkas per mėnesį pagamino 400 detalių. Vienos detalės įkainis 0,8 Lt. Įvykdžius mėnesio užduotis numatyta 20% vienetinio uždarbio premija. Užduotis: Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planuojamų metų darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. Sprendimas. Užduotis: Paaiškinti, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalusis ir realus įmonės darbo laikas. Užduotis: Apskaičiuoti įmonės planuojamą išlaidų sumą ir lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, o faktinė išlaidų suma 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %(1,18), o išlaidų suma padidės 12% (1,12). Sprendimas. Užduotis: Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 25 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Sprendimas. Užduotis: Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Apskaičiuokite. Vieneto kintamąsias išlaidas. Pastovių išlaidų sumą. Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį? Skaityti daugiau
Transporto uždavinysEkonometrijos namų darbas. Sąlyga: Sudaryti prekių pervežimo planą, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos Nr. Nr. 2. 38-1. Atraminio plano sudarymas. Skaičiuojame pirmąjį artinį. Skaičiuojame antrąjį artinį. Skaičiuojame trečiąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame ketvirtąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame penktąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame šeštąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame septintąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame aštuntąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Atsakymas. Skaityti daugiau