Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos diplominiai darbai
Ekonomikos diplominiai darbai

(3 darbai)

Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai 2003-2005 metaisĮvadas. Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai. Prekybos režimo pasikeitimo Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, įtakos užsienio prekybai vertinimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į dabartines ir būsimąsias Europos Sąjungos (ES) nares. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į trečiąsias šalis. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka importui iš dabartinių ir būsimųjų Europos Sąjungos (ES) narių. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Baltarusija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka iš trečiųjų šalių importuojamos produkcijos vertei. Europos Sąjungos (ES) kiekybinių kvotų taikymo įtakos Lietuvos užsienio prekybai analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimo galimybės įmonėje: prekyba sėjamosiomis, volais, kultivatoriaisAnotacija. Pagrindinių sąvokų žodynas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. darbo tikslas – įvertinti UAB "X" įmonės naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybės. Naujos prekės įvedimo į rinką teoriniai aspektai. Naujos prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Naujos prekės įvedimo procesas, pagrindiniai etapai. Naujos prekės rinkodaros strategija ir jos įgyvendinimo ypatumai. UAB "x" naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo organizaciniai ir metodologiniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės mikro ir makro aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. UAB "x" naujo produkto pristatymas. Tyrimo rezultatų analizė. Naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 2: (1 priedas. Profesinės kompetencijos. 2 priedas. Anketa). Skaityti daugiau
Viešojo sektoriaus reforma Lietuvoje: pensijų reformaĮvadas. Darbo tikslas: ištirti pensijų reformos politiką Lietuvoje, ir nustatyti pagrindines jos įgyvendinimo kliūtis. Pensijų sistemos reformos Lietuvoje teoriniai taikymo aspektai. Pensijų sistemos pakopos ir jų klasifikavimo metodai. Pensija kaip atidėtas vartojimas. Neapibrėžtumai senatvės apsaugoje. Pajamų perskirstymas pensijų sistemose.Pensijų reformos nesėkmės. Pensijų fondų atsiradimo priežastys. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Lietuvos ir Lenkijos pensijų sistemos reformos lyginamoji analizė. Lietuvos ir Lenkijos pensijų fondų veikla ir rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau