Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos analizės
Ekonomikos analizės

(6 darbai)

Draudimo įmonių veikla LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė, funkcijos ir rūšys. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo šakos ir grupės. Draudimo veikla Lietuvoje. Draudimo įmonės. 2007 metų draudimo rinkos ir įmonių veiklos apžvalga. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo apžvalga pagal sudarytas sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės. Įmonės horizontali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. AB "Pieno žvaigždės" mokumo analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Išlaidų-apimties-pelno analizėĮvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio taško nustatymas grafiko pagalba. Lūžio taško nustatymas formulių pagalba. Tikslinis pelnas. Tikslinė veiklos apimtis. Tikslinės pajamos. Reikšmingumo zona. Produkcijos apimties kitimas naudojant vienos rūšies išlaidas. Segmentinė pelno ir išlaidų analizė. Standartinių ir faktinių išlaidų nukrypimų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipasĮžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkurencija. Monopolija. Oligopolija. Monopolinė konkurencija. Monopsonija. Oligopsonija. Nepilnos informacijos rinka. Konkurencija Lietuvoje. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir JaponijojeĮvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo lygiai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Japonijos trumpa apžvalga. Europos Sąjungos (ES) trumpa apžvalga. Europos sąjungos (ES) ir Japonijos ekonomikų konkurencingumo analizė. Japonijos ekonomika. Europos Sąjungos ekonomika. Prekybiniai Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Verslo struktūrų rodiklių bei gaminių gamybos analizėĮvadas. Pagrindinių verslo struktūros rodiklių analizė. Viešbučiai ir restoranai. Miškininkystė. Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas. Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla. Statyba. Švietimas. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas. Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla. Žuvininkystė. Kasyba ir karjerų eksploatavimas. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Ekonominės veiklos rūšių dalis. Gaminių gamyba. Išvados. Skaityti daugiau