Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos tyrimai
Ekonomikos tyrimai

(3 darbai)

Ekonomikos situacijos tyrimasEkonomikos pagrindų realios situacijos tyrimas. 1 užduotis. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite ribinį darbo produktą MPL ir vidutinį darbo produktą APL. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Nustatykite, kada pradeda veikti mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis? 2 užduotis. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (1 paveikslas), ribinio ir vidutinio darbo produktų kreives (2 paveikslas), paaiškinkite jų tarpusavio ryšį. 3 užduotis. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 4 užduotis. Įmonė išlaidas, perkant gamybos veiksnius rinkoje, apibūdina šie duomenys. Paskaičiuokite įmonės gamybos kaštus ir duomenis surašykite į 2 lentelę. 5 užduotis. Nubraižykite bendrųjų kintamųjų kaštų TVC, bendrųjų pastoviųjų kaštų TFC ir bendrųjų kaštų TC kreives (3 paveikslas). 6 užduotis. Apskaičiuokite šios įmonės vidutinius kaštus ir ribinius kaštus MC. Duomenis surašykite į 3 lentelę. 7 užduotis. Nubraižykite vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų MC kreives (4 paveikslas). ( ATC, AVC ir MC grafinis pavaizdavimas 12 puslapyje). 8 užduotis. Nustatykite, kas rodo vidutinius fiksuotus kaštus nubražydami 4 paveiksle? Skaityti daugiau
Mažeikių miesto socialinės aplinkos tyrimasEkonomikos studijų įvado kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: Išsiaiškinti Mažeikių miesto gyventojų nuomonę ir požiūrį į miesto socialinę aplinką. Išsiaiškinti sąvokas, susijusias su Mažeikių miesto socialine ir gyvenamąja aplinka. Apibūdinti Mažeikių miesto švietimo, sveikatos įstaigų veiklą bei kultūrinį gyvenimą. Socialinė padėtis. Gyvenimo kokybės samprata. Amžiaus samprata. Šeimyninė padėtis. Išsilavinimas. Švietimo programos. Darbo samprata. Darbo pajamos. Nedarbas. Žmogaus gyvenamoji vieta. Sveikatos priežiūros įstaigos. Kultūros samprata. Technologijų vartojimo vaidmuo visuomenėje. Poveikis sveikatai. Tyrimo metodologija. Tyrimo aprašas. Apklausos rezultatai ir analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Tradicinės fotografijos padėtis šiandienĮvadas. Laboratorijose daro vis mažiau nuotraukų. Fotolaboratorijos ir jų paslaugų kainos. Eurokos fotografija. Copy 1. Fotservisas. Fotoprizmė. Fujifilm. Suvestinė ir analizė. Juostinių fotoaparatų gerbėjų visada bus. Išvados. Skaityti daugiau