Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos namų darbai
Ekonomikos namų darbai

(116 darbai)

Algirdo Jakučio bibliografijos anotacijaBendrinė bibliografijos apžvalga. Teminė bibliografijos apžvalga. Skaityti daugiau
Automobilių vagystės rizikaPranešimas. Įvadas. Automobilių vagysčių statistika. Prevencija, rizikos sumažinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bano taktinis veiklos planavimas vieneriems metamsAB "X bankas" taktinis veiklos planavimas vieneriems metams. Įvadas. Banko strategija. Banko tikslai. Klientų segementai. Banko klientai. Verslo klientai. Privatūs klientai. Privačios bankininkystės klientai. Veiksmai su pagrindiniais produktais. Būsto kreditavimas. Vartojimo kreditavimas. Kortelės. Investavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Butų kainos Lietuvos miestuoseButų kainos Lietuvos miestuose 2010 metų pradžioje. Įvadas. Namų darbo tikslas – išnagrinėti butų kainas, kas jas įtakoja ir išsiaiškinti, kuriame miete butai brangiausi, o kuriame pigiausi. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Išskirtys. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Kintamųjų pakeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Commercial sectorDarbas anglų kalba. Komercinis sektorius. The scale of outlets. The scope and diversity of service sector. Organizational structure. Organization chart for the Le Meridian hotel. Organization chart for small hotel. Michelin rating system. AA rating system. General meaning of rating by stars. Red star awards. Diamonds. Tick. Marketing. Financial planning. Human resources. Technology. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (5)Įmonės darbuotojų atlyginimų struktūra. Centrinė įmonės administracija. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regionų administracija. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir techniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (6)1 užduotis. Kaip klasifikuojamas darbas? Kas tai yra darbas? Kuris darbo aspektas, apibūdina motyvaciją? Kuri mokykla susiformavo atsiradus poreikiui numatyti pagrindines valdymo gaires tokių sudėtingų organizacijų kaip fabrikai? Kuris mokslininkas teigė, kad našus darbas gali būti tik darbas organizuojamas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktinę patirtį. Kokį potencialą išskiriant įvertinami darbo ištekliai ekonominiu požiūriu? Kaip skirstomi gyvenimo lygio rodikliai? Kas tai yra darbo jėga? Kas tai yra nedarbo lygis? Kada yra subalansuota darbo rinka? Kokia darbo rinka pasižymi šiomis savybėmis: yra daug tarpusavyje konkuruojančių firmų, kurios samdo tam tikrus darbuotojus; yra daug tarpusavyje konkuruojančių, vienodos kvalifikacijos darbuotojų, kurie siūlo savo darbo paslaugas; nei firmos, nei darbuotojai nekontroliuoja ir nediktuoja darbo užmokesčio lygio? Kokios sąjungos darbo rinkoje gina samdomų darbuotojų interesus: siekia padidinti paklausą darbo rinkoje ir pakelti darbo užmokestį? Kas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis darbo jėgos pasiūlą įmonės, ūkio šakos, visos ekonomikos mastu? Kokia darbo kreive nurodo, kad didėjant darbo užmokesčiui, darbo pasiūla didėja. Ir atvirkščiai, mažėjant darbo kainai, siūlomas darbo kiekis taip pat mažėja? Kaip skirstomas nedarbas pagal kilmę? Kokį nedarbo lygį ekonomistai laiko visišku užimtumu (natūraliu nedarbo lygiu)? Kokios yra nedarbo mažinimo priemonės (2 teisingi atsakymai)? Kas tai yra šešėlinis nedarbas? Kas tai yra ciklinis nedarbas? Kas tai yra paslėptasis nedarbas? 1 Užduoties atsakymai. 2 užduotis. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite kokiais dviem rodikliais gali būti išreiškiamas darbo našumas? Kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų išdirbis? Išvardinkite darbo našumą, įtakojančius veiksnius. Aprašykite F.W. Tayloro darbo organizavimo filosofijos pagrindinius principus. Apibūdinkite kelis Fayolio valdymo principus. Apibūdinkite, kas tai yra darbo normavimas, koks tikslas. Apibūdinkite, kas tai yra normuota užduotis ir aptarnavimo norma. Paaiškinkite, kuo skiriasi vizualinis ištisinis darbo stebėjimas nuo atrankinio? Išdėstykite, kokiu nuoseklumu siūloma atlikti darbo analizę. Apibūdinkite, kaip atliekamas darbuotojų poreikio planavimas. Išvardinkite rodiklius, kuriais atliekamas darbo sąlygų gerinimas. Išvardinkite rodiklius, kaip įmonėse darbuotojams teikiamos socialinės garantijos. Paaiškinkite, kaip apskaičiuojamas darbuotojų apyvartumo koeficientas, ką šis koeficientas parodo. Ar, Jūsų manymu, reikalinga įmonėse atlikti darbuotojų kaitos analizę, ar Jūsų esamoje (buvusioje) darbovietėje atliekama tokia analizė? Skaityti daugiau
Darbo jėgos mobilumasĮvadas. Darbo jėgos mobilumas. Profesinis mobilumas. Migracijos priežastys Lietuvoje. Laisvas asmenų judėjimas – galimybės ir grėsmės. Laisvas asmenų judėjimas – viena jautriausių Europos Sąjungos (ES) plėtros sričių. EURES. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) nauda įvairioms Lietuvos visuomenės grupėms. Išvados. Skaityti daugiau
Darni (subalansuota, tvari, tausojanti) ekonominė plėtraAntrasis ekonomikos namų darbas. Įvadas. Darnaus vystymosi koncepcijos teoriniai aspektai. Darnaus vystymosi sąvoka. Darnaus vystymosi modelis. Darnaus vystymosi tikslai. Vystymosi pasekmės. Darnus verslo vystymasis. Darnaus vystymosi ekonominių aspektų taikymo verslui pagrindas. Darnaus verslo modelis. Įmonių socialinė atsakomybė. Marketingo etika ir socialinis marketingas. Įmonių darnaus vystymosi veiksmingumo indikatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Economic’s theory. Its main problems. Microeconomics and macroeconomicsDarbas anglų kalba. Ekonomikos teorija: pagrindinės problemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. The economy. Economic theory. The economics’ problems. Scare resources. Opportunity cost. Microeconomics and macroeconomics. Skaityti daugiau
Economics of agricultureDarbas anglų kalba. Žemės ūkio ekonomika. Ecnomics of agriculture. Principles of economics. Economics is devided. Skaityti daugiau
Ekonometrija (11)Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudodami funkcijų tyrimo schemą, ištirkite ir grafiškai pavaizduokite šios funkcijos savybes. y=Ax3–Bx2+Cx+D, kur A, B ir C – jūsų studijų knygelės trys paskutinieji skaičiai, D-bet koks. Jei bent vienas iš jų 0, pakeiskite jį 9. Mano studijų knygelės paskutinieji 3 skaičiai 2,8,1 ketvirta skaitmenį sugalvojau 4. y=2x3–8x2 +x+4. Panaudodami Excel, sudarome reikšmių lenteles dviem etapais. Sudarome lentelė dviejų stulpelių: x ir y. X kinta nuo -25 iki 25 žingsniu 1. Po to nubrėžiame grafiką. Linijinis grafikas, stulpelinis grafikas, kombinuota diagrama. Aprašykite y=2x3 – 8x2 + 710x+ 3000 ;funkcijos savybes pagal funkcijų tyrimo schemą. Apibrėžimo sritis. Nustatome ar funkcija yra f(x) yra lyginė, nelyginė. Išsiaiškiname, ar funkcija yra periodinė. Randame, jeigu tai įmanoma, funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis (Ox ir Oy) taškus. Randame funkcijos išvestinę ir kritinius taškus. Randame funkcijos monotoniškumo intervalus (didėjimo ir mažėjimo intervalus). Randame ekstremumo taškus ir funkcijos reikšmes tuose taškuose. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Užduotis. Suveskite lentelės p.401 duomenis ir papildykite ją dar 15 eilučių su jūsų sugalvotomis 2 naujomis prekėmis ir jų pardavimų duomenimis. Suvesdami duomenis, papildomai įveskite kainos stulpelį ir apskaičiuokite pardavimų sumą (apyvartą) pagal formulę (kiekis*kaina). Įveskite formulę komisiniams apskaičiuoti (vietoje lauko Alga,Lt), naudodami "IF" operatorių. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Skaityti daugiau
Ekonomika (103)Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti. Skaityti daugiau
Ekonomika (107)Ekonomikos kontrolinis darbas. Tepalų ir eksploatacinių medžiagų poreikio nustatymas. Vidutinis darbo užmokestis. Ilgalaikio turto įvertinimas. Praktinės užduotys. Paskirstyti amortizacinius atskaitymus per visus eksploatavimo metus. Apskaičiuoti amortizacinius atskaitymus. Apskaičiuoti – vidutinį darbo užmokestį. Skaityti daugiau
Ekonomika (116)Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. 1. Nustatykite kainą, kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. 2. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į lentelę. 3. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose: nuo 30 iki 40 Lt/vnt; nuo 40 iki 60 Lt/vnt; nuo 80 iki 90 Lt/vnt. 4. Nubrėžkite paklausos grafiką (1 pav) ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. 5. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus (2 pav), bei parodykite jų tarpusavio ryšį bei priklausomybę nuo paklausos elastingumo. 6. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 7. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite kintamus kaštus produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai kintamųjų gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kastai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W - atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. 8. Nubrėžkite pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. 9. Paskaičiuokite vidutinius pastovius, vidutinius kintamus, vidutinius bendruosius kaštus (duomenis surašykite į 3 lentelę) ir nubrėžkite AFC, AVC, ATC, MC grafikus (4 pav.). Paaiškinkite, kodėl MC kreivė kerta kitas vidutinių kaštų kreives jų minimumo taškuose? 10. Nubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. 11. Nubrėžkite monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Užduočių sprendimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (118)Gamybos funkcija. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Nekaininės konkurencijos formos taikomos tobulos konkurencijos firmose. Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas bei kainų reguliavimą. Visuminė pasiūla. Valstybės biudžeto sandara ir jo balansas. Valiuta ir valiutų pasiūla. Skaityti daugiau
Ekonomika (122)Užduotys: Nustatyti gamybos ir pardavimo kainą pagaminus šią sąlyginę produkciją. Suskaičiuoti ir paskirstyti atlyginimą pagal vienetinę premijinę darbo apmokėjimo sistemą pagal vieno iš darbų duomenis. Nustatyti bendrąjį, veiklos, apmokestinamąjį ir likutinį (grynąjį) pelną, normalųjį ir ekonominį pelną. Nustatyti investicijų efektyvumą grynosios dabartinės vertės metodu. Vidinės pelno normos metodas (IRR) investicijų paprastojo ir tikrojo atsipirkimo laiko skaičiavimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (123)Apibrėžkite ciklo stadijas (fazes). Kokios ciklinių svyravimų priežastys? Apibrėžkite nelegalios (šešėlinės) ekonomikos sampratą ir "juodąją" rinką. Praktinė dalis. 1 Užduotis. Lentelėje pateikti duomenys, apibūdinantys skirtingas situacijas konservų rinkoje. Remiantis lentelės duomenimis, nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives. Apibūdinkite skaičiais susidariusią pusiausvyros situaciją konservuotos mėsos rinkoje. 2 Užduotis. Paklausos bei pasiūlos funkcija produktui X yra atitinkamai: Q1 = 80-2P ir Q2 = -40+4P. Raskite pusiausvyros kainą bei kiekį. 3 Užduotis. Kaip pasikeis produkto X pusiausviros kiekis bei kaina esant šioms situacijoms? Kiekio ir/ar kainos didėjimą kiekvienoje situacijoje žymėkite ženklu (+), o mažėjimą žymėkite ženklu (-). Nurodykite, kurios kreivės ( žymėkite d ar s) įvyks poslinkis. 4 Užduotis. Vartotojas perka 20 tonų kavos, jeigu rinkos kaina lygi 9000 Lt už toną. Remiantis vienetinio paklausos elastingumo kainai samprata, nustatykite dar du galimus kavos kainos ir kiekio derinius. Gautas reikšmes surašykite į lentelę ir pavaizduokite grafiškai atitinkama paklausos kreive. 5 Užduotis. Grafike pateikta viščiukų paklausa ir pasiūla. Užpildykite lentelę, nurodydami pasikeitusių rinkos sąlygų poveikį pusiausvyros kainai ir kiekiui. Skaityti daugiau
Ekonomika (124)2 namų darbas. Įmonė: UAB "Araza" - tai yra garso įrašų studija. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos praktinė dalis. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt). Balansas. Savininkų nuosavybę sudaro. Balansas. Grafinė dalis ir lūžio taško nustatymas. Lūžio taško nustatymas. Organizacijos veiklos efektyvumo įvertinimas. Finansinio sverto rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ekonomika (35)Ekonomikos pagrindų savarankiškas darbas. Ribotumas ir pasirinkimas. Rinkos pusiausvyra. Elastingumas. Gamybos ir kaštų funkcijos. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolinė rinka. Skaityti daugiau
...