Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos referatai
Ekonomikos referatai

(219 darbai)

Akcinės bendrovės (AB) ir uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumaiĮvadas. Akcinės bendrovės. Akcinė bendrovė (AB) – juridinis asmuo. Akcinės bendrovės (AB) kapitalas ir akcijos. Uždara akcinė bendrovė. Steigimo sutarties sudarymas. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) įstatai ir įstatymai. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) akcijos ir jų platinimas. Steigiamasis akcininkų susirinkimas. Akcinės bendrovės (AB) ir Uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Apyvartinių taršos leidimų sistemosĮvadas. Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Apyvartinių taršos leidimų sistemos prekybos principai. Apyvartiniais taršos leidimų (ATL) sistemos įdiegimo periodai. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančios įmonės. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) ir numatytos baudos. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) sistemos taikymo "ribos". Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Asmeninė ekonominė atsakomybė už savo gerovęĮvadas. Asmeninė ekonominė atsakomybė už savo gerovę. Žemės ūkio banko taikomų garantijų rūšys. Banko garantijų išdavimo taisyklės ir tvarka. Parama vaikams (child allowance, maintenance advance). Tėvų draudimas. Neoficialiai teikiamos paslaugos Lietuvoje. Neapskaitomos ekonomikos elementai legaliose veiklose. Nuslėptos pajamos įmonėse. Nelegalus darbas ir neapskaitoma ekonomika. Skaityti daugiau
Ateities sandoriai. Rizikos valdymasĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su ateities sandoriais ir jų praktiniu panaudojimu. Ateities sandoriai. Ateities sandorio sąvoka. Ateities sandorių sudarymas ir rūšys. Ateities sandorių atsiradimas. Hedžingas. Hedžingo sąvoka. Hedžingo praktinis panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atlyginimų sistema: raštinės prekių tiekimas UAB "Raštinė"Įmonės pristatymas. Darbo apmokėjimo sistema UAB "Raštinė". Paprastoji laikinė darbo apmokėjimo sistema. Laikinė apmokėjimo sistema su normuota užduotimi. Laikinė apmokėjimo sistema su priedais. Ne finansinė darbo užmokesčio dalis. Teigiami ir neigiami darbo užmokesčio sistemos aspektai UAB "Raštinė". Skaityti daugiau
Atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių skatinimasĮžanga. Atsinaujinantys ir vietiniai energijos ištekliai (AVEI). Atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas. Rizikos, privalumai, sunkumai. Rizikų rūšys. Privalumai. Naudojimo sunkumai. Skatinimo tikslai. Skatinimo būdai. Dotacijos. Energijos pirkimo sutartis. Lengvatinės paskolos. Mokestinės lengvatos. Energijos kompanijų įpareigojimas panaudoti AEŠ. Žalieji sertifikatai. Taršos leidimai. Teisinės ir fiskalinės priemonės, skatinančios AVEI naudojimą. Fiskalinės priemonės. Elektros energijos, pagamintos naudojant AVEI, tarifai Lietuvos Respublikos teisinė bazė. Susiję Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Kilmės garantijos. Kioto protokolas ir jo esmė. Finansinė parama. Paskolos ir lizingas AVEI projektams finansuoti. Garantijos. Struktūriniai fondai. Paramos programos AVEI projektams. LAAIF. Institucijos skatinančios vietinių ir atsinaujinančių išteklių panaudojimą Lietuvoje. Nevyriausybinės organizacijos. Mokslinių tyrimų ir švietimo institucijos. Komunalinių paslaugų įstaigos. Interesų grupių organizacijos ir savivaldybės. Valstybinės institucijos. OPET. Pagrindinės OPET — Lietuva projekto veiklos kryptys. Bendrosios OPET — Lietuva paslaugos. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Austrijos respublikaPasaulio ir regionų ekonomikos referatas. Įvadas. Geografiniai duomenys. Pagrindiniai valstybės duomenys. Istorija ir demografiniai duomenys. Bendrasis vidaus produktas. Ūkio struktūra. Žemės ūkis. Pramonė ir aptarnavimo sfera. Užsienio prekyba. Infliacija. Valstybės skola. Nedarbo lygis. Mokslas ir kultūra. Valgiai ir gėrimai. Lankytinos vietos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrasis vidaus produktas (BVP) (6)Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo sudėtis. Bendrasis vidaus produkto vertinimo metodai. BVP vertinimas gamybos metodu. BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP vertinimas pajamų metodu. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal apskritis. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal metus. Palyginimas su Latvijos ir Estijos ekonomikų raida. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentaiĮvadas. Bendrovės steigimo būdai. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinių įstaigų specialiosios programosĮvadas. Tikslas – išanalizuoti Biudžetinių įstaigų vykdomų specialiųjų programų esmę, turinį bei finansavimą. Specialiosios programos ir jų finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Tarptautinės paramos fondai. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) – išimtinis vyriausybės finansų reikalų agentasĮvadas. Centrinis bankas (CB), bendrieji bruožai. Centrinių bankų kilmė. Lietuvos centrinis bankas. Vyriausybė ir centrinis bankas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybinių popierių privalumai ir galimybės. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant vyriausybės vertybiniais popieriais (VVP)? Lietuvos valstybės iždo sąskaitos tvarkymas. Valstybės institucijų ir kitų įstaigų sąskaitų tvarkymas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir pinigų pasiūlaĮvadas. Banko atsiradimo istorija. Bankai ir jų rūšys Lietuvoje. Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Pinigų pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (10)Teisės dalyko kontrolinis darbas II variantas. Įvadas. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės (CA) specifiniai bruožai. Civilinės atsakomybės (CA) funkcijos. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Svarbių priežasčių, dėl kurių darbo sutartis gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, aiškinimas. Darbdavys nutraukė su darbuotoju darbo sutartį pasibaigus laikinam nedarbingumui. Ar darbdavys pasielgė teisėtai? Skaityti daugiau
Codex AlimentariusĮvadas. Codex alimentarius esmė ir jo atsiradimas. Maisto prekių standartų įgyvendinimas. Codex Alimentarius komisijos veikla. Konkretaus maisto produkto standarto pavyzdys. Codex'o standartas "Baltas cukrus". Maisto prekių kokybės reglamentavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbdavių organizacijos Lietuvoje, jų funkcijos ir veiklaĮvadas. Darbdavių organizacijos. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. Konfederacijos funkcijos ir uždaviniai. Pagrindinės LVDK veiklos sritys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimasĮvadas. Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai amerikietiškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai japoniškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai Vakarų Europos šalių modelyje. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Įmonės vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Vadovų darbo apmokėjimo organizavimas. Vadovų darbo skatinimas užsienio šalyse. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (2)Įvadas. Darbo ekonomikos disciplina. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Straipsnio "Europinis nedarbas Lietuvoje – ar to išvengsime? analizė. Skaityti daugiau
Darbo išteklių panaudojimasĮvadas. Darbas. Darbo organizavimas. Darbo normavimas. Darbo našumas. Darbo ištekliai. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo išteklių valdymo ekonomika šalies mastu. Darbo išteklių valstybinė valdymo politika. Darbo išteklių analizė. Pagrindiniai gyventojų užimtumo rodikliai. Darbo jėga pagal amžių grupes. Išvados. Skaityti daugiau
Darnaus ekonomikos vystymosi rodikliaiĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su ekonometrija, darnaus vystymosi samprata ir atlikti nustatytus uždavinius. Ekonometrijos naudojimas ekonomikoje, jos istorija. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Darnus vystymasis. Darnus vystymasis Lietuvoje. Darnaus vystymosi prioritetai. Darnaus vystymosi principai. Darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Rodiklių naudojimas darniam ekonomikos vystymuisi įvertinti. Darnaus vystymosi rodiklių apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados. Priedai. (1). Skaityti daugiau
Das Utenos Bier "Švyturys"Die Einlaitung. Ziel von Arbeit – der Betrieb. Das Utenos Bier "Švyturys" präsentieren. Das "Utenos" bier "Švyturys" Erzeugung. Die ziele und die Werte des Betriebes. Das Utenos Bier "Švyturys" Wxport. Schluβfolgerungen. Skaityti daugiau
...