Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos pristatymai
Ekonomikos pristatymai

(49 darbai)

2006 metų pranešimas apie žmogaus socialinę raidąPowerPoint pristatymas. 2006 metų pranešimas. Nepaisant stygiaus. Galia, skurdas ir pasaulinė vandens krizė. Vandens stresas pasaulyje. Vandens sunaudojimas pasaulyje. Veiksmų planas ateičiai. Reitingai pagal ŽSRI. Šalys lyderės. Reitingai pagal ŽSRI. Lietuva ir jos kaimynės. Silpnosios šalys. Skaityti daugiau
Augančios rinkosPowerPoint pristatymas. Verslas pereinamosiose ekonomikose. Istorinė apžvalga. Ekonominių pokyčių tikrovė (problemos). Vokietijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pramonėje dirbančiųjų gyventojų procentas. Trys sritys, kuriose kompanijos susiduria su valstybinėmis įmonėmis. Valstybinių įmonių egzistavimo priežastys. Valstybinių įmonių egzistavimo trūkumai. Tiesioginės užsienio investicijos Kinijoje ir likusiose Azijos šalyse. Reikalavimai paskoloms gauti Kinijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Besivystančių šalių ekonominio augimo problemosPowerPoint pristatymas. Įvadas. Besivystančios šalys skirstomos. Šalių skirstymas pagal išsivystymo lygį. Ekonominės plėtros ypatumai. Kliūtys, su kuriomis susiduria atsilikusios šalys. Užburtas skurdo ratas. Valstybės vaidmuo. Ekonominio vystymosi sunkumai. Ekonominio vystymosi stadijos. Pagalba besivystančioms šalims. Išvados. Skaityti daugiau
BiotechnologijosPowerPoint pristatymas. Biotechnologijų apibrėžimas. Biotechnologijų panaudojimo sritys. Privalumai vs. Trūkumai. Poveikis žmogui. GMO Lietuvoje. Biotechnologijos Europos Sąjungoje (ES) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Biotechnologijų pramonė. Pasaulio milžinės. Pasiekimai. Skaityti daugiau
Draudimo samprata ir vieta ekonomikojePowerPoint pristatymas. Draudimo samprata ir vieta ekonomikoje. Draudimo sąvoka. Draudimo rinkos istorinis vystymasis. Draudimas Lietuvoje. Draudimo sąvoka - kertiniai aspektai. Draudimo istorinis vystymasis. Intarpas. Skaityti daugiau
Ekonomika (121)PowerPoint pristatymas. Ekonomika tai. Ekonomikos mokslas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos dalys. Mikroekonomika. Poreikiai. Poreikių rūšys. Poreikių skirstymas yra sąlyginis. Poreikių hierarchija. Ekonominės gėrybės. Ekonominiai ištekliai. Materialiniai ištekliai. Žmonių ištekliai. Materialiniai ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonominiai klausimai. Ekonominių sistemų tipai. Papročių (tradicinė). Gryna kapitalistinė. Planinė arba komandinė. Mišrioji ekonomika. Ekonominės sistemos. Ekonomiškas elgesys. Racionalus vartotojas. Racionalus įmonės elgesys. Racionali vyriausybė. Rinka. Rinkos mechanizmas. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai. Trys svarbūs ekonomikos vystymosi elementai. Specializacija. Specializacijos sąlygos. Specializacija įgalina. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Paklausa. Paklausos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausą veikiantys veiksniai. Paklausa didėja. Paklausa mažėja. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Pasiūla didėja. Pasiūla mažėja. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos kreivė. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainai. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Absoliutus elastingumas. Kaip vartotojas renkasi? Labiausiai vartotojų pasirinkimą nulemia naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Bendrojo ir ribinio naudingumo ryšys. Priklausomybės tarp MU ir TU. A. Smito paradoksas. Vartotojo abejingumo kreivė. Abejingumo kreivė. Abejingumo kreivių žemėlapis. Abejingumo kreivės nuolydžio matavimas. Ribinę pakeitimo normą apibūdina šios savybės. Biudžeto tiesė. Biudžeto funkcijos analizės sąlygos. Pajamos ir kainos gali kisti. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Abejingumo kreivės nuolydžio trigonometrinis matavimas. Kaštai grupuojami. Kaštai skirstomi. Pradiniai kaštai. Gamybos ir eksploatavimo kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji gamybos kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Pastoviųjų, kintamųjų ir bendrųjų kaštų kreivės. Vidutinių pastoviųjų,vidutinių kintamųjų, vidutinių bendrųjų ir ribinių kaštų kreivės. Formulės. Rinkos struktūra. Svarbiausi rinkos struktūros elementai. Pagrindinės rinkos struktūros dalys. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Grynoji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos bruožai. Oligopolija. Oligopolijos bruožai. Natūrali oligopolija. Įėjimo į oligopolinę rinką kliūtys. Kartelis. Susitarimų kliūtys. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolinės rinkos ypatumai. Monopolijos valdžia. Monopolijų rūšys. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija vykdoma, kai prekė parduodama daugiau nei viena kaina. I laipsnio kainų diskriminacija. II laipsnio kainų diskriminacija. III laipsnio kainų diskriminacija. Darbas. Motyvacija dirbti. Darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis darbo užmokestis. Darbo jėgos pasiūla priklauso nuo. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Gamyba. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių grupės. Įmonės užduotis. Įmonės veikla. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Savo veikloje įmonės siekia. Technologiškai efektyvus gamybos metodas. Ekonomiškai efektyvus gamybos metodas. Gamybos funkcija. Gamybos funkcijų bendros savybės. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendras produktas (TP). Vidutinis produktas (AP). Vidutinis darbo produktas. Vidutinis kapitalo produktas. Ribinis produktas. Ribinis darbo produktas. Ribinis kapitalo produktas. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Didėjanti gamybos masto grąža. Pastovi gamybos masto grąža. Mažėjanti gamybos masto grąža. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivės prielaidos. Gamybos galimybių kreivė didėja. Skaityti daugiau
Ekonomikos nepastovumas, cikliniai svyravimaiPowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo samprata. Ciklų klasifikavimas . Verslo ciklo fazės . Recesijos fazė. Pakilimo fazė. Bumo fazė. Kritimo fazė. Ekonominių parametrų padidėjimo ir sumažėjimo tendencijas. Cikliškumo priežasčių aiškinimas (2). Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos problemaPowerPoint pristatymas. Ekonomikos problema. Ekonomikos sistema. Papročių (tradicijų) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika (rinkos ekonomika). Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Ekonominė sistema. Ekonomika ir verslas. Ekonominės veiklos skirstymas. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonių apibrėžimai. Įmonė, kaip organizacija, tenkina tris kriterijus. Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija. Skaityti daugiau
Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo istorija. Pagrindinė ekonomikos problemaPowerPoint darbas. Ekonomika. Ekonomikos sistemos. Komandinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Mišrioji ekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Ekonomikos šakos. Makroekonomika. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos istorija. Skaityti daugiau
Ekonominiai ir socialiniai ekonominiai veiksniaiPowerPoint pristatymas. Ekonominės analizės. Ekonominės prognozės poveikis įmonės funkcinėms sritims. Svarbiausi ekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Asmeninis vartojimas. Darbo jėgos kaštai. Vidutinis valandinis atlygis 2002 metais. Telefonai - ekonominis rodiklis. Užsienio skolos. Bendras gyventojų skaičius. Amžiaus pasiskirstymas. Vidutiniai metiniai gyventojų populiacijos augimai. Ekonomiškai išsivysčiusių šalių nerimas. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje. Gyventojų tankumas ir jų pasiskirstymas. Megapoliai 1970 – 2015 metais. Kiti socialiniai ekonominiai aspektai. Pramonės aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai tyrimo metodaiPowerPoint pristatymas. Ekonominė statistika. Marketingo tyrimai. Statistiniai stebėjimai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai. Skaityti daugiau
ElektrinėsPowerPoint pristatymas. Elektrinė. Elektrinių tipai. Pagal kuro rūšį. Atominė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Ignalinos atominė elektrinė (IAE). Šiluminė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Hidroelektrinė. Veikimo principas. Privalumai. Trūkumai. Gamyba. Geoterminė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Vėjo elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Saulės elektrinė. Autonominės saulės mikroelektrinės struktūrinė schema. Gamyba. Skaityti daugiau
Elektroninė komercija (6)PowerPoint pristatymas. Elektroninė komercija. Kas tai? Pateiksime keletą elektroninės komercijos veiklos pavyzdžių. Vienas iš elektroninės komercijos atvejų būtų elektroninė prekyba. Elektroninės komercijos, kuri neteikia tiesioginės naudos, bet plečia ir įtvirtina verslą, pavyzdžiai yra. Elektroninės komercijos kategorijos. Verslas-Verslui. Verslas Vartotojui. Vartotojas - Vartotojui. Valstybinė institucija Verslui. Valstybinė institucija Vartotojui. Valstybinė institucija Valstybinei institucijai. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Akivaizdi nauda Verslui. Pagrindiniai verslo strategijos pavyzdžiai, pagrįsti elektronine komercija. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninės komercijos pavyzdžiai. Elektroninės komercijos sprendimai. Skaityti daugiau
Elektroninė komercija (8)Tikslas: plačiau susipažinti ir apibrėžti elektroninės komercijos sąvoka. Uždaviniai. Elektroninė komercija. Naudojant informacines technologijas elektroninė komercija iš esmės siūlo naujų galimybių. Elektroninei komercijai būdingi trys elementai. Esminiai elektroninę komerciją apibūdinantys aspektai. Įmonės, kurioms ypač sekasi elektroninės komercijos veikla ir kurių kapitalo grąžos rodikliai gana geri, stengiasi laikytis šių principų. Elektroninė komercija yra išskaidoma į skirtingas formas. Elektroninė (virtuali) parduotuvė. Elektroninės komercijos pagrindiniai modeliai. Elektroninės komercijos privalumai. Elektroninės komercijos trūkumai. Įmonei elektroninės prekybos plėtrai reikia turėti. Elektroninės prekybos struktūrą sudaro. Įmonė, siekdama nugalėti savo konkurentus ir plėtoti sėkmingą verslą, privalo atsakyti į tokiu klausimus. Sėkmingiausiai elektroninė prekyba gali būti naudojama šiose veiklos srityse. Yra išskiriami šeši pirkėjų internete tipai. Keletas taisyklių, padedančių saugiai atsiskaitinėti kortelėmis internete. Elektroninės komercijos plėtros prielaidos Lietuvoje. Privalumai. Trūkumai. Skaityti daugiau
Frančizės vieta šiuolaikiniame verslo pasaulyjePowerPoint pristatymas. Kaip prasideda frančizavimo grandinė? Frančizė. Privalumai. Trūkumai. Frančizės sutartis. Populiariausios frančizės. Populiariausios frančizės Europoje. McDonald's. McDonald’s restoranai pasaulyje. UAB "Čilija". "Čili" restoranų skaičius Lietuvoje. Frančizė bendrame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kontekste. Statistika. Palyginimas: įsigijusių frančizę ir nepriklausomų įmonių sėkmė (1-7 metai). Bankrutuojančių įmonių lygis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Future EarningsPowerPoint pristatymas anglų kalba apie taupymą. Future earnings. Where did I spend that money? How to earn money? Types of credit. Rules of Thumb. Skaityti daugiau
Gamybinio proceso organizavimo principai ir gamybinio proceso apibūdinimasPowerPoint pristatymas. Gamybos organizavimo principai yra šie. Gamybos proporcingumas reikalauja, kad. Nenutrūkstamumas. Ritmingumas. Ritmingas darbas sudaro sąlygas. Gamybos integravimas. Gamybos sroviškumo principas reikalauja. Gamybos automatizavimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos specializavimas turi 2 specializavimo formas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Vienetinės gamybos įmonės. Masinės gamybos įmonės. Serijinės gamybos įmonės. Serijinė gamyba yra tarpinė tarp. Vienetinės ir masinės gamybos tipų techninė ir ekonominė charakteristika. Skaityti daugiau
Gamybos išlaidos (2)PowerPoint pristatymas. Mokymo tikslas. Gamybos išlaidų samprata ir jų klasifikacija. Išlaidos dar gali būti. Įmonėse išlaidas patogiausia klasifikuoti pagal tris pagrindinius kriterijus. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. išlaidų skaičiavimas visų išlaidų bazėje. Išlaidų skaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Gamybos išlaidų apskaita pagal išlaidų rūšis. išlaidų apskaita pagal jų susidarymo vietas. Išlaidų apskaitos pakopos. Pasirenkant paskirstymo principus, reikia vadovautis šiais principais. Išlaidų kalkuliavimas pagal gaminius. Gaminio savikainos kalkuliacija. Skaityti daugiau
Ignalinos atominė elektrinė (7)PowerPoint pristatymas. Kodėl Lietuvoje, o ne kur tai kitur buvo pastatyta atominė elektrinė? Ar pastatyta Ignalinos AE Lietuvai buvo naudinga? Europos Sąjungos parama uždarant Ignalinos AE. Ar Lietuvai reikia naujos vakarietiškos atominės elektrinės? Kaip Lietuvos kaimyninės šalys sprendžia elektros apsirūpinimo klausimus? Kada bus statomas naujas reaktorius? Skaityti daugiau
Įmonės kūrimas: grožio salonas "Eslauda"PowerPoint pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Reikalinga įranga kirpyklai. Reikalinga įranga manikiūro ir pedikiūro kabinetui. Reikalinga įranga makiažo kabinetui. Reikalinga įranga kūno ir veido priežiūros kabinetui. Reikalinga įranga plaukų šalinimo kabinetui. Reikalinga įranga soliariumo kabinetui. Reikalinga įranga masažo kabinetui. Reikalinga įranga administraciniame. Reikalingos žaliavos kirpyklai. Reikalingos žaliavos manikiūrui ir pedikiūrui. Reikalingos žaliavos makiažui. Reikalingos žaliavos kūno ir veido priežiūros procedūroms. Reikalingos žaliavos plaukų šalinimo procedūroms. Reikalingos žaliavos soliariumui. Reikalinga žaliava masažo procedūroms. Darbuotojų atlyginimo lentelė. Vadyba. Finansai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikės paskolos gražinimo grafikas. Trumpalaikės paskolos gražinimo grafikas. Ekonominės problemos. Priedai (20 atsakytų anketų ir anketų analizė) Skaityti daugiau