Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos namų darbai

Ekonomikos namų darbai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Energetikos ekonomika

  Darbo užduotis. Pastotėje, esančioje elektros linijos pradžioje, numatyta pastatyti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginį (KĮ), kuris kompensuotų reaktyviosios galios srautą ir leistų sumažinti technologines elektros energijos sąnaudas elektros linijoje (EL). Pradiniai duomenys. Suminės kompensavimo įrenginio kapitalinės investicijos. Metinių elektros linijos technologinių sąnaudų sumažėjimas. Metinės kompensavimo įrenginio techninės priežiūros išlaidos. Metinė kompensavimo įrenginio technologinių sąnaudų vertė. Metinis kompensavimo įrenginio nusidėvėjimas. Metinis turto mokesčio dydis. Suminiai metiniai kaštai. Metinės pajamos. Metinis pelnas. Paskolos grąžinimo grafikas. Grynųjų pinigų srautas. Vidinė pelno norma. Kompensavimo įrenginio nediskontuotas ir diskontuotas atsipirkimo laikas. Projekto grynoji diskontuota (esamoji) vertė. Projekto balansas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-22
 • Fiskalinė politika (8)

  Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Lietuvos fiskalinė politika nuo 1990 metų. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-29
 • Gamyba ir jos veiksniai

  Įvadas. Gamyba. Gamybos paklausa. Pasiūla. Žemė arba gamtos ištekliai. Žmogiškieji (darbo) ištekliai.Kapitalas. Verslumas. Gamybos veiksnių paskirstymas. Gamybos veiksnių pajamos. Kintamieji ir pastovieji gamybos veiksniai. Trumpasis ir ilgasis gamybos laikotarpiai. Gamybos kaštai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-09
 • Gaminamos produkcijos pelningumo įvertinimas

  Įvadas. Gaminio aprašymas. Gaminys A. Gaminys B. Technologinis procesas. Normos ir normatyvai. Ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų planas 2007 metams. Gamybos padalinio įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidų (be PVM). Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas (Lt). Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-16
 • Gamtos ištekliai ir jų naudojimo problemos

  Įvadas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimo problemos. Gamtos išteklių klasifikavimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Lietuvos gamtos ištekliai. Aplinkos apsauga ir plėtra. Energetinių išteklių naudojimas. Išvados. Priedai. Pirmos užduoties sprendimas. Antros užduoties sprendimas. Trečios užduoties sprendimas.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-08-22
 • Globalizavimas. Užsienio investicijos

  Pasaulinės ekonomikos globalizavimas ir jo priežastys. Globalizacija. Globalizavimas. Užsienio investicijų Lietuvoje analizė ir dinamika. Užsienio investicijų nauda vietos aplinkai. Svarbiausios investicijų nuosmukio priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-14
 • Hamiltono ciklai

  Uždavinio sąlyga: Studentai prieš mokslo metų pradžią sumanė pakeliauti po Lietuvos įžymias ir gražias vietas. Jie norėtų aplankyti šias vietas: Kryžių kalną, Zoologijos sodą, Grūto parką, Gedimino pilį ir Lietuvos pajūrį Palangą. Tačiau jie nori, kad šios kelionės išlaidos būtų minimaliausios, todėl jiems svarbu sudaryti tinkamą maršrutą, aplankant kiekviename mieste esantį objektą ir grįžti atgal į Šiaulius. Išvykimo vieta būtų Šiaulių miestas. Studentai keliautų vienu automobiliu, kuris 100 km suvartoja 10 litrų kuro, žinant kad šiai dienai kuro kaina siekia – 3.58 lt/l. Naudodamiesi algoritmais apskaičiuosime, kuriuo maršrutu studentai aplankys norimas vietas pigiausiai. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-10-24
 • Hamiltono ciklai: UAB "Geralda"

  Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Ciklai apskaičiuoti pagal jėgos algoritmą. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • How bio fuel is related to food

  Darbas anglų kalba. Kaip biokuras susijęs su maistu? Biokuro ištekliai. Europos pastangos plėtoti biokuro verslą. Amerikos, Kinijos požiūris į biokurą. Bio-fuel resources. Europe bio-fuel programme. Word Bank about food. Bio fuel strategies in America and China.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas

  Įvadas. Apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnosios, pradinės vertės apskaičiavimas. IT vertės ir metinės nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. IT struktūros nustatymas procentais. Įrengimų likutinės vertės apskaičiavimas. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vertė. Pastatų vertė. Įrengimai pilnąją, pradinę vertę. Ilgalaikio turto (it) vertė bei metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrenginių nusidėvėjimas. Tiesinis arba proporcingas nusidėvėjimo būdas. Dvigubai mažėjančio arba balanso likučio metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Amortizaciniai atskaitymai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-12-19
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (3)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas, jo finansinė apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto vertės, nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidevėjimo norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinė vertė po 4 metų pagal dvigubai mažėjančio balanso metodą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai taikyti šiame darbe. Tiesinis metodas. Dvigubai mažėjančio balanso metodas. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-17
 • Įmonės ekonomika: katilų gamyba

  Žaidimo apžvalga. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti šios įmonės penkerių metų veiklą, įvertinti priimtų sprendimų įtaką jos veiklos sėkmei ir nesėkmei. Įmonės strategija (5 metams). Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė per 5 metus. Kaitra – 150 ir Kaitra – 200 gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė per 5 metus. Abiejų gaminių gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė per 5 metus. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-16
 • Įmonės veikla: siuvimo įmonė UAB "Gracija"

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti UAB "Gracija" būsimos veiklos planinius ekonominius rodiklius ir prognozuoti būsimos veiklos rezultatus. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Gaminių programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Kitų medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Darbininkų vienetininkų darbo įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis varikliams varyti. Elektros energijos išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas (bendrasis ir grynasis). Nenuostolingų pardavimų mąstas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-11-24
 • Įmonių bankroto dinamika Lietuvoje. Tyčinis bankrotas

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti įmonių bankroto dinamiką Lietuvoje. Bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. BVP, vartojimo ir nedarbo sąsajos su įmonių bankrotu. Tyčinis bankrotas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-21
 • Įmonių ekonomika (17)

  Pradinė įrengimų vertė – 100 015 Lt, likvidacinė vertė – 8 015 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Momentinis darbuotojų skaičius – 22 žmonės; Pamainingumo koeficientas – 1,5; Realus darbuotojo darbo dienų skaičius – 270 dienų; Įmonės metų dienų skaičius – 305 dienos. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms. Įmonės pajamos per metus buvo 180 015lt. Per metus nupirkta prekių už 144 015Lt,transporto išlaidos – 6 415Lt.Atsargų vertė metų pradžioje 2 535Lt, metų pabaigoje 12 047Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną?Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kad P.U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą P.U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra įmonės nuosavybė – už jį nei P.U, nei užsakovas nemoka. P.U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt. už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt., kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti tiri suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt. ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt., kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt. ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite. Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkinančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių pasikeitusį patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Atskaitinio laikotarpio įmonės prekių apyvarta sudaro 740 615 Lt. Praėjusio laikotarpio prekių apyvarta 470 615 lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 6,5% Apskaičiuokite prekių apyvarta augimo tempą. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20 % antkainiu, o įmonė gautoms prekėms prideda 24 % antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 685 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? Apskaičiuokite prekių apyvartumą per einamųjų 1 – ą ketvirtį. Ketvirčio prekių apyvarta sudarė 1 253 tūkst. Lt. Laiko norma vienam moteriškam švarkui pasiūti – 2 žm. Val. Ir 0,5 maš. Val. Per ataskaitinį laikotarpį numatoma pagaminti 335 moteriškų švarkų. Įrengimo darbo našumas - 2 detalės/val. Įrengimo paruošimo ir baigimo darbų trukmė – 0,5 val. ,kiekvienos detalės patikrinimas – 2 min.Poilsiui ir asmens poreikių tenkinimui darbininkui skiriama 4% pagrindinio laiko.Darbas vyksta viena pamaina (8val.). Paskaičiuokite įrengimo išdirbio normą, per darbo dieną.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • Įmonių ekonomika (18)

  2 variantas 1. Užduotis: Kokie įmonės socialiniai tikslai? 2 Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonių partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? 3 Užduotis Apskaičiuokite įrenginio. Pilnoji pradinė vertė. Metinis nusidėvėjimo atskaitymas. Likutinė vertė. Fizinis nusidėvėjimo procentas. 4 Užduotis: Apskaičiuokite parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Užduotis: Darbo užmokestis. 8. Užduotis: Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonė darbo laikas? 9. Užduotis: Išlaidų lygis ataskaitiniais metais. Realizacija planiniais metais. Išlaidos planiniais metais. Išlaidų lygis planiniais metais. 11. Užduotis: Vieneto kintamosios išlaidos.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas

  Ekonomikos namų darbas. Duomenys: Investicijų vertė 2000 tūkst. Lt. Likvidacinė vertė 10% investicijų vertės. Palūkanų norma 6-8% skaičiuojant grynosios dabartinės vertės metodu. Investicijų gyvavimo trukmė 5 metai. Piniginės įplaukos: pirmais metais 15%, antrais - 30%, trečiais – 35%, ketvirtais – 40%, penktais 20%, investicijų vertės. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartinės vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI).
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-08-10
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 2. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartines vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI). Duomenys. Grynosios dabartinės vertės metodas (NVP). Vidinės pelno normos metodas (IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodas (IRR). Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodas. Pelningumo koeficientas. Išvada.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-22
 • Išgaunamosios pramonės sektoriaus analizė ir konkurencingumo įvertinimas

  Teorija. Išgaunamosios pramonės sektoriaus apibūdinimas. Pridėtinės vertės pokyčiai ir prekybos rodiklių palyginimas (2003-2009 metais). Dirbančiųjų analizė. Darbo našumo pokyčiai. Išgaunamosios pramonės gaminių gamybos tendencijos. Inovacijos.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-21
Puslapyje rodyti po