Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos namų darbai

Ekonomikos namų darbai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvų pajamos

  Mamos atlyginimas. Tėtės atlyginimas. Palūkanos. Valiutos. Pajamos ir išlaidos. Tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-05
 • Turto ekonomika ir vertinimas (2)

  Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Vertinimo tikslas, prielaidos ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Lyginamųjų objektų apibūdinimas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai. Išvada dėl turto vertės.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-16
 • Tvarkaraščiai

  Ekonometrijos namų darbas. 0,4 kV oro linijos keitimas 0,4 kV kabeline linija. Algoritmai optimaliam tvarkaraščiui sudaryti. Pagal paprastą prioritetų sąrašą. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontotojai. Mažėjančių trukmių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Kritinių kelių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Tvarkaraščiai (2)

  Apleistos teritorijos apželdinimas. Užduotis: UAB "Medelis" gavo užsakymą apželdinti, bei sutvarkyti apleistos teritorijos aplinką. Darbui atlikti įmonė paskyrė savo darbininkus. Norint atlikti darbą, darbininkai turi atlikti visas užduotis pavaizduotas 1 lentelėje. Visi darbai turi būti atliekami pagal nuoseklumą, pavaizduotą lentelėje. Vienos valandos darbo kaina - 20 Lt, vienos valandos prastovų kaina – 10 Lt. Dabartiniai įmonės tikslai atnaujinti savo inventorių, todėl stengiamasi darbus atlikti kuo pigiau, taip sutaupant pinigus atnaujinimui. Darbų ir nuoseklumo sąryšių lentelė. Užduotys atliekamos pagal paprastą prioritetų sąrašą. Mažėjančių trukmių algoritmas. Kritinių kelių algoritmas. Apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-18
 • Vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos. VEMP vadovas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Darbo eiga. I etapas. II etapas. III etapas. IV etapas. V etapas. VI etapas. VII etapas. VIII etapas. Išvados. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-05-24
 • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas 1991-1995 metais

  Įvadas. Privatizacijos samprata. Privatizavimo esmė. Investicinės akcinės bendrovės. Privatizacija Lietuvoje 1991–1995 m. Pirmojo privatizavimo etapo Lietuvoje esminiai bruožai. Privatizavimo būdai Lietuvoje. Pirmojo privatizavimo etapo rezultatai Lietuvoje. Privatizacija Šiaulių mieste. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Verslo apibūdinimas ir aplinkos anlizė: AB "Teo LT"

  Įmonės aplinkos analizė. TEO LT veiklos pobūdis. TEO LT užimama vieta šakoje. TEO LT konkurentai. TEO LT paslaugos. TEO LT plėtros perspektyvos. TEO LT valdymo struktūra. Vertikali TEO LT balanso analizė. Horizontali TEO LT balanso analizė. TEO LT pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ekonominiai rodikliai: Pelningumo rodikliai, Finansinio statuso, Finansinio valdymo, Išteklių valdymo. Bendrosios išvados. Priedai (4 psl.).
  Ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-13
 • Verslo ekonomika (10)

  Apskaičiuoti ribinį naudingumą. Studento per savaitę suvalgytų šokolado plytelių kiekis ir jų teikiamas bendras ribinis naudingumas. Šalyje iš turimų gamybos išteklių gaminamos tik dviejų rūšių prekės-dviračiai ir kompiuteriai. Jų alternatyviosios rinktys pateiktos lentelėje. Nubrėžkite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinkite, kodėl tuo pačiu metu negalima gaminti 800 000+n vnt.dviračių ir 800 000+n vnt.kompiuterių. Lentelėje pateikta vienos dienos bandelių paklausa. Apskaičiuokite pardavėjo bendrąsias pajamas bei paklausos lankstumo koeficientą pagal vidurio taško paklausos lankstumo formulę. Nustatykite elastingumo tipą. Riešutų rinkoje pateiktos paklausos ir pasiūlos apimtys. Baikite pildyti lentelę. Baikite pildyti lentelę. Lūžio taške gaminama 30 produkto vnt., gamybos kintamieji kaštai sudaro 8000+n Lt, o pastovieji – 2500+n Lt. Kokia vieneto kaina? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos lygtys yra: QD = 600 – 0,75P ir QS = 0,25P, kur P – butų nuomos kaina; QD – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius; QS – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius per mėn. Kokia yra rinkos nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, rinkos kiekis? Tarkim, kad miesto taryba nusprendžia, kad kaina yra per didelė ir nustato maksimalią 400 Lt kainą per mėnesį. Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Baikite pildyti lentelę. AB turi nepaskirstyto pelno 8500+n Lt. 16 000 išleista privilegijuotų akcijų, kurių vertė 2Lt, dividendai 5%. 42 000 paprastųjų akcijų, kurių vertė 1Lt ir 22 000 obligacijų, kurių vertė 2Lt, palūkanos 11 %. Paskaičiuoti kiek gaus akcijų ir obligacijų savininkai. Užpildyti lentelę, kai NPD 290 Lt. AB "Rytas" pernai gavo 58 000+n Lt pelno. Kokią pelno mokesčio sumą sumokėjo įmonė, jei pelno mokesčio tarifas – 15 proc.? Avalynės firma "Apavas" samdo 10 darbininkų, kurių kiekvienas dirba po 40 val. per darbo savaitę. Firma pagamina per savaitę 600 porų šlepečių. Kiek pagamina 1 darbuotojas šlepečių per 1 val.? Įmonės "Gama" pastovieji kaštai per metus sudarė 5080+n Lt. Kintamieji kaštai sudarė 10 300+n Lt. Įmonė pardavė 8000 vnt. Produkcijos po 45 Lt. Kiek grynojo pelno gavo įmonė, jei pelno mokestis 13 proc.? Apskaičiuoti, kokią prekės vnt kainą turi nustatyti įmonė, kuri per metus gali pagaminti 8000 vnt produkcijos ir tikisi pardavusi savo gaminius gauti 4500 Lt bendrojo pelno. Numatoma, kad produkcijos gamybos bendrieji kaštai sudarys 18 000 Lt.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Verslo ekonomika (16)

  Verslo organizavimo formos ir jų palyginimai ( + ar - ). Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės steigimas. IĮ "Saldumynų šalis" verslo tikslai ir marketingas. Įmonės ir jos partnerių ryšiai. Kad verslas klestėtų, įmonė privalo daryti. Apskaičiuoti bendrą sterilizavimo talpų gamybinį pajėgumą. Ar užteks įmonei turimų gamybinių pajėgumų gamybos programai įvykdyti. Įmonė planuoja turimus daržovių smulkintuvus pakeisti naujesniais, o tai leistų per valandą susmulkinti 20 proc. daugiau daržovių. Kiek cechui tuomet reiktų daržovių smulkintuvų tam pačiam daržovių kiekiui pagaminti, jeigu visos sąlygos išliktų tos pačios. Apskaičiuoti pilnąją pradinę vertę. Apskaičiuoti proporcingą nusidėvėjimą 10 metų, užpildydami lentelę. Apskaičiuoti galutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos. Apskaičiuoti: Vidutines mėnesio sūrių atsargas. Atsargų apyvartumą kartais. Atsargų apyvartumą dienomis. Apskaičiuokite reikalingą darbininkų skaičių. Apskaičiuoti įmonės "Šviežias pienas" darbuotojų metinis darbo užmokesčio lėšas ir mokėtiną socialinio draudimo įmokų sumą (30,98%). Apskaičiuoti medaus indelių savikainą. Įvairių rūšių medaus indelio kainą, kai antkainis sudaro 40 % pilnosios savikainos. Apskaičiuoti UAB "Duonelė" bendrąjį ir veiklos pelną bei bendrąjį pelningumą.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-31
 • Verslo ekonomika (17)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Verslo ekonomika (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo ekonomika: UAB "Versmė"

  Verslo ekonomikos kontrolinis namų darbas. 4 variantas. Apskaičiuoti planuojamų pagaminti gaminių skaičių. Apskaičiuoti pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikį. Apskaičiuoti pagrindinių darbininkų darbo užmokestį Apskaičiuoti medžiagų poreikį ir išlaidas. Apskaičiuoti tiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją. Apskaičiuoti netiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti vieno produkcijos vieneto gamybinę savikainą. Apskaičiuoti planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikainą. Apskaičiuoti įmonės bendrąjį, tipinės veiklos ir grynąjį pelną.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2012-03-08
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Tikslas: įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodika. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminimas. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė per metus. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms, administracinėms ir sandėlio patalpoms ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Gaminių kainos. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pelno mokestis litais. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2008-04-03
 • Verslo idėja: prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais

  Prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais su Minijos vidurinės mokyklos logotipu. Pagrindinė verslo idėja. Bendrovės tikslas. Veiklos planas. Uždaviniai. Darbo padalijimas. Tiekimas. Produktas. Aprašymas. Produkto grafinis vaizdas. Vartotojų apklausa. Ar pirktumėte rankų darbo šokoladinių saldainių dėžutę su mokyklos logotipu? Ar pirktumėte šią prekę jei ji kainuotu iki 10lt.? Kokiu įdaru labiau pirktumėte? Kokio šokolado norėtumėte?
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-28
 • Žemės ūkio ekonomika (2)

  Įvadas. Žemės ūkio ekonomikos apibrėžimas. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslo tikslai ir uždaviniai. Šiuolaikiniai žemės ūkio plėtros tikslai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-02
 • Žemės ūkių investicijų pratybos

  Užduotis - parinkti geriausią investavimo veiksmų variantą. Investicijų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos pajamos ir sąnaudos. Investavimo veiksmai. Paskolų aptarnavimo prognozė, tūkst. Lt. Prognozinė pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozinė grynųjų pinigų srautų ataskaita. Lizingo įmokų skaičiavimas. Investicinio projekto GDV skaičiavimas. Investicinio projekto variantų ekonominio efektyvumo. Užduotis: nustatyti pagrindinių ekonominių rodiklių veiksnių įtaką, atrinkti svarbiausius veiksnius ir numatyti veiksmus jų pokyčiams. Projekto veiksnių įtakos skaičiavimai. Apskaičiuokite, ar apsimoka pirkti kombainą naudojant jį 5 metus.
  Ekonomika, namų darbas(23 puslapiai)
  2012-04-26
Puslapyje rodyti po