Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos namų darbai

Ekonomikos namų darbai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasirinkimo problema ekonomikoje

  Įvadas. Žmogaus prigimtis. Infliacija. Žmogiškasis kapitalas. Rinka. Vartotojo elgsena. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-08-26
 • Pelno prognozavimas: AB "Šiaulių energetikos statyba"

  AB "Šiaulių energetikos statyba" veiklos charakteristika. Duomenų padėties charakteristikų pritaikymas pelno analizei. AB "Šiaulių energetikos statyba" pelno prognozavimas. Prognozės skaičiavimas rankiniu būdu. Prognozės skaičiavimas Excel programos pagalba. Slankiojo vidurkio metodas. Keturių taškų slenkamasis vidurkis. Standartinės regresijos ir standartinės prognozės paklaidos skaičiavimas. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-02-22
 • Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas

  Įvadas. Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Pinigai ir ekonomika (2)

  Pasaulėžiūros svarba ekonomikoje. Pinigų atsiradimas ir esmė. Pagrindinės pinigų teorijos. Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigai Lietuvoje. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Aktyvai ir pasyvai. Bankų aktyvai ir pasyvai. Turto samprata. Investavimo samprata. Pagrindinės žmogaus gyvenimo (veiklos) sritys, jų ryšys su finansais. Išsilavinimas. Darbas. Sveikata. Kultūra. Žmogaus laisvės ribos.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-04
 • Poreikiai. Esmė, klasifikavimas, realizavimas

  Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikavimas. Realizavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-14
 • Pragyvenimo lygis Lietuvoje

  Valstybės valdžios veiksmai kalbant apie pragyvenimo lygį Lietuvoje. Valdžios požiūris. Valdžios pagalba. Esminiai pavyzdžiai, rodantys pragyvenimo lygio Lietuvoje kaitą. Būstas Lietuvoje. Paskolų rinka. Rinka plėsis. Uždarbis Lietuvoje. Pamąstykime. Kas Lietuvoje uždirba daugiausiai pinigų? Atlyginimais pirmauja privatus sektorius. Vaikai nori būti verslininkais. Valstybės tarnyba - ne pyragai. Atotrūkis vėl didėja. Nusipelnė gyventi geriau.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-24
 • Produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizė

  Planavimo ir ekonominės analizės namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizę. Produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymo analizė. Rūšingumo plano įvykdymas. Santykiniai I rūšies vieneto koeficientai. Planinė vaikiškų batelių savikaina bei bendrasis pelningumas. Faktinės vaikiškų batelių savikaina bei bendrasis pelningumas. Įmonės apyskaita apie produkcijos realizavimo ir pelno plano įvykdymą. Produkcijos realizavimo ir gamybos plano įvykdymas. Veiksnių įtaka pelno plano įvykdymui. Rezultatai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-09
 • Profesijos aprašymas: ekonomistas

  Kas yra profesija? Profesijos aprašymas. Kas yra ekonomika? Austrų ekonomikos požiūris. Asmeninės savybės. Ugdymo įstaigos. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2005 metais. Interviu su ekonomistu V.Norkevičiumi.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Rinkos samprata

  Užduotis. Pateikti 2 autorių nuomonę apie mažesnės įmonės rūšis: aptarti jų esmę, privalumus ir trūkumus. Pasirinkite 3 rūšis pateikite joms palyginamųjų pavyzdžių iš Lietuvos ir pasirinktinai vienos užsienio šalies verslo. Palyginimui naudokite faktus, statistinius duomenis ir prognozes.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Rinkos teigiamybės ir neigiamybės

  Įvadas. Rinkos atsiradimas, tipai, struktūros ir funkcijos. Rinkos dalyvių santykiai. Teigiamos rinkos savybės. Rinkos trūkumai. Bendrosios rinkos teigiamybės. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-01-29
 • Savikaina

  Savikainos esmė. Savikainos kalkuliaciniai straipsniai. Savikainos skaičiavimo metodai. Savikainos rūšys. Darbo apmokėjimo formos. Darbo našumo poveikis įmonės veiklai. Praktinė užduotis nr. 1. Apskaičiuoti 1 vnt. komercinę, pilnėją ir gamybinę savikainą. Sprendimas. Praktinė užduotis nr. 2. Įvertinkite AB "Klaipėdos mediena" investuojamų lėšų pagrįstumą. Numatoma investuoti į naujos gamybinės linijos įsigijimą 1250 tūkst. Lt., kas leis įmonei padidinti gamybinius pajėgumus, todėl 4 (keturių) metų bėgyje padidės įplaukos.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-25
 • Slenkančio vidurkio metodo panaudojimas paklausos prognozavimui

  Įvadas. Prognozavimo būdai. Slenkančio vidurkio metodo panaudojimas paklausos prognozavimui. Keturių laikotarpių slenkantis vidurkis. Centruotas slenkantis vidurkis. Sezoniškumo indeksas. Vidutinis ir koreguotas sezoniškumo indeksas. Prognozė kiekvienam ateinančių metų ketvirčiui. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Statybos ekonomika (4)

  Statyba Vokietijoje. Statybos ekonomika Vokietijoje. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos konjunktūra ir plėtra. Statybos nacionalinis valdymas. Statybos įmonių teisinės formos. Statybos įmonės teisinės formos pasirinkimo kriterijai. Įmonių grupė. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių susivienijimas. Strateginė sąjunga. Holdingas. Karteliai. Statybos perspektyvos Vokietijoje.
  Ekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2008-07-24
 • Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimas

  Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus: N28-32. Geležinkelio tiesimas ant tiltų be balastinės važiuojamosios dalies 12,5 m ilgio R50 bėgiais. Darbo apimtis 2800m. N28-74. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. Darbo apimtis 1800 m³. Darbo sudėtis: Sudaryti statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelę. Sudaryti statybos išteklių poreikio žiniaraščius. Sudaryti sąmatas: lokalinę, objektinę, suvestinį statybų kainų skaičiavimą. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-03
 • Statistinės priklausomybės tyrimas

  Ekonometrikos namų darbas. Statistinės priklausomybės tyrimas. Duota imtis. Rasti: Be kompiuterio veiksnio X vidurkį, dispersiją, pataisytą dispersiją, standartinį nuokrypį, pataisytą standartinį nuokrypį, modą ir medianą. Randame tiesinės statistinės priklausomybės stiprumą tarp veiksnių X ir Y. Statistinės priklausomybės matematinį modelį – regresijos lygtį. Prognozę prognozę. Šios prognozės pasikliautinąjį intervalą su 85% ir 99% pasikliovimo tikimybėmis.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-09
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: "Tarptautinis Vilniaus oro uostas"

  Įvadas. Šiame savarankiškame darbe analizuosiu, sisteminsiu "Tarptautinio oro uosto" duomenis. Trumpai apžvelgsiu įmonės istoriją, veiklą ir statistinius duomenis. Iš Lietuvos statistikos departamento pateiksiu duomenis susijusius su tiriamos įmonės veikla. Taip pat pateiksiu duomenis iš Eurostato. Atliksiu įmonėje statistinį stebėjimą, surinktus duomenis susisteminsiu, išanalizuosiu. Tarptautinio Vilniaus oro uosto pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla . Eurostato duomenys. Statistinis stebėjimas. "Tarptautinio Vilniaus oro uosto" apyvartos augimo analizė.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-31
 • Struktūrinių modelių vertinimas

  Darbo tikslas. Įžanga. Pirmoji užduotis. Darbo pradžia. Duomenų analizė. Koreliacinė analizė, grafinis tarpusavio koreliacijų iliustravimas. Antroji užduotis. Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trečioji užduotis. Mažiausiųjų kvadratų metodas SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Kointegruotumo patikrinimas. Darbo priedas. Kointegruotumo analizės Dickey – Fuller‘io testų rezultatai. Statinio modelio lygčių vertinimo santraukos 22 Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Dinaminio modelio lygčių vertinimo santraukos. Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas.
  Ekonomika, namų darbas(39 puslapiai)
  2009-12-23
 • Šiuolaikinė globalizacija

  Įvadas. "Globalizacijos" sąvoka. Globalizacijos įtaka. Ekonominė globalizacija. Globali prekyba. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Finansų globalizacija. Išvadoss.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-13
 • Tarptautinė ekonomika (7)

  Valiutų rinkos operacijos. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Tarptautinė ekonomika (8)

  Tarptautinių ekonominių santykių struktūros elementas – tarptautinis darbo pasidalijimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-13
Puslapyje rodyti po