Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ekonominė veikla: stiklo gamyba UAB "Stikora"

  Įvadas. Trumpa uždarosios akcinės bendrovės UAB "Stikora" apžvalga. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Gamybinių pajėgumų planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas,apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai, darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Gaminio savikainos kalkulacija. Įmonės produkcijos (paslaugų) savikaina. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos (pardavimų) apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-06-27
 • Įmonės ekonominė veikla: UAB "Biovela"

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Biovela" įmonės veiklą, atliekant praktinę verslo analizę. Įmonės charakteristika. UAB "Biovela" įmonės tikslai. UAB "Biovela" įmonės socialinių tikslų sistema. UAB "Biovela" įmonės ekonominių tikslų sistema. Įmonės tipas. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikio turto vertinimas įmonėje. Trumpalaikis turtas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pajėgumas. Gamybos atsargos. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimas ir įmonės personalas. Darbuotojų poreikių nustatymas įmonėje. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokestis. Išlaidų planavimas. Savikainos reikšmė. Savikainos kalkuliavimo objektai. Veiklos sąnaudų struktūra. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės sąnaudos. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-11-24
 • Įmonės ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Projektuojamo objekto ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms / medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybinio padalinio pastatų apšildymo išlaidos (IA). Einamasis gamybinio padalinio pastatų remontas. Išlaidos specialiems drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno / nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaičiavimai padidinus kainos koeficientą siekiant gauti pelną. Finansiniai - ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-04-17
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Įmonės AB "Vilniaus baldai" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonės veikla. Vertikalioji ir horizontalioji įmonės veiklos analizės. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai . Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-09-14
 • Įmonės įstatai: UAB "Durnių laivas"

  Įmonės įstatų pavyzdys. Bendroji dalis. Bendrovės veiklos tikslai. Įstatinio kapitalo dydis. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės. Bendrovės organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija. Bendrovės pranešimų skelbimų tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka. Įstatų keitimo tvarka.
  Ekonomika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2005-09-22
 • Įmonės įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą

  Įvadas. "X" įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. "X" įmonės pelnas. "X" įmonės rentabilumas. Praktinė dalis. "X" įmonės pelno apskaičiavimas. "X" įmonės rentabilumo apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-05-12
 • Įmonės kūrimas: grožio salonas "Eslauda"

  PowerPoint pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Reikalinga įranga kirpyklai. Reikalinga įranga manikiūro ir pedikiūro kabinetui. Reikalinga įranga makiažo kabinetui. Reikalinga įranga kūno ir veido priežiūros kabinetui. Reikalinga įranga plaukų šalinimo kabinetui. Reikalinga įranga soliariumo kabinetui. Reikalinga įranga masažo kabinetui. Reikalinga įranga administraciniame. Reikalingos žaliavos kirpyklai. Reikalingos žaliavos manikiūrui ir pedikiūrui. Reikalingos žaliavos makiažui. Reikalingos žaliavos kūno ir veido priežiūros procedūroms. Reikalingos žaliavos plaukų šalinimo procedūroms. Reikalingos žaliavos soliariumui. Reikalinga žaliava masažo procedūroms. Darbuotojų atlyginimo lentelė. Vadyba. Finansai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikės paskolos gražinimo grafikas. Trumpalaikės paskolos gražinimo grafikas. Ekonominės problemos. Priedai (20 atsakytų anketų ir anketų analizė)
  Ekonomika, pristatymas(70 skaidrių)
  2010-05-26
 • Įmonės mokumo ir pelningumo rodikliai: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Mokumo ir pelningumo esmė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo ir mokumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" vieta, veiklos kryptis ir istorinė apžvalga. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. AB "Mažeikių nafta" gaminiai ir jų realizavimas. Gaminių kaina ir gaminių standartai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" mokumo (likvidumo) rodikliai. Išvados. Priedai (6 psl.)
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-03-31
 • Įmonės paslaugų savikaina: AB "Baltijos laivų statykla"

  Įvadas. Produkto (paslaugos) savikaina. Savikainos samprata. Produkcijos savikainos kalkuliavimo tikslai ir metodai. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugos. Įmonės aprašymas. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugų savikainos nustatymas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-13
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ąžuolynas"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis pagrindiniams darbininkams. Planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendras ir grynas pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-27
 • Įmonės restruktūrizavimas

  Įmonės restruktūrizavimas. Įmonės restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo inicijavimas. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme. Įmonės restruktūrizavimo plano rengimas. Įmonės restruktūrizavimo plano įgyvendinimas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Restruktūrizavimo planas. Įmonės įsipareigojimų vykdymas ir valdymas restruktūrizavimo metu. Administratorius. Restruktūrizavimo proceso pabaiga.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-10-17
 • Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Sąnaudų rūšys. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės sąnaudos. Investicinės sąnaudos. Neiprastinės veiklos sąnaudos. Pelno mokesčio sąnaudos. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Laiko, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Darbo sąnaudų apibūdinimas ir reikšmė. Sąnaudų valdymo sistema. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kaip sumažinti sąnaudas? Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-12-17
 • Įmonės steigimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo reglamentavimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigėjai (iš LR akcinių bendrovių įstatymo). Uždarosios akcinės bendrovės steigimo etapai (2). Registruojant UAB Juridinių asmenų registre, reikalinga pateikti šiuos dokumentus (2). UAB steigimo kaina. UAB steigimo terminas. Individualios įmonės steigimo reglamentavimas. Individualios įmonės steigimas (iš LR individualių įmonių įstatymo). Individualios įmonės steigimas paprastesnis nei uždarosios akcinės bendrovės steigimas tuo, kad. IĮ steigimo kaina. IĮ steigimo terminas. Juridinių asmenų registras.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-12-18
 • Įmonės veikla: siuvimo įmonė UAB "Gracija"

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti UAB "Gracija" būsimos veiklos planinius ekonominius rodiklius ir prognozuoti būsimos veiklos rezultatus. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Gaminių programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Kitų medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Darbininkų vienetininkų darbo įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis varikliams varyti. Elektros energijos išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas (bendrasis ir grynasis). Nenuostolingų pardavimų mąstas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-11-24
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. UAB "Vilnelė" metinė gamybos apimtis. Gamybos programai būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų ir išlaidų metinei gamybos programai įgyvendinti poreikis. Būtinų medžiagų poreikis ir išlaidos. Einamosios maksimalios ir vidutinės medžiagų atsargos. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetinio įkainio už pagamintą produkciją apskaičiavimas. Pagrindinių darbininkų pagrindinio darbo užmokesčio per metus, papildomo darbo užmokesčio, atostoginių ir metinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui (metams). Netiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Metinės pardavimo pajamos. Metinės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-14
 • Įmonės veiklos tobulinimo ir kokybės kaštų mažinimo principai

  Įvadas. Nuolatinis įmonės veiklos tobulinimas. Nuolatinio tobulinimo metodai. Kokybės kaštų valdymas. Kokybės kaštų mažinimo principai. Kokybės kaštų klasifikacija. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės kaštų mažinimo etapai. Kokybės kaštų mažinimo ir veiklos gerinimo programa. Įmonės x veiklos kaštų mažinimas ir veiklos gerinimas. Srauto diagramos komentaras. Informacijos rinkimas. Įmonės kokybės kaštų santykis. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-04
 • Įmonių bankroto dinamika Lietuvoje. Tyčinis bankrotas

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti įmonių bankroto dinamiką Lietuvoje. Bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. BVP, vartojimo ir nedarbo sąsajos su įmonių bankrotu. Tyčinis bankrotas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-21
 • Įmonių ekonomika (10)

  Kokie yra pagrindiniai ekonominės politikos tikslai? Kokia įmonės vidinė struktūra? Įmonė ir ekonominė sistema. Kokie yra rinkos ekonomikos pliusai ir minusai? Kokius žinote juridinius įmonės tipus? Kaip klasifikuojami įmonės cechai priklausomai nuo paskirties? Kokios yra gamybos struktūros tobulinimo kryptys? Kokie svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai? Kokie yra ekonominiai įmonės tikslai? Ką žinote apie įmonės tikslų formavimą? Kokios yra vyriausybės vykdomos ekonominės funkcijos? Įmonės samprata. Kokie išoriniai įmonės ryšiai? Kokiais efektyvumo kriterijais vadovaujasi įmonė, organizuodama savo veiklą? Kaip grupuojamos įmonės pagal vieną kriterijų? Įmonės gamybinės struktūros samprata. Kaip klasifikuojamos darbo vietos? Kokie yra įmonės tikslai? Kokie yra socialiniai įmonės tikslai? Į kokius klausimus būtina atsakyti, nustatant įmonės tikslus?
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Įmonių ekonomika (12)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Skirtumai tarp įmonių ekonomikos ir mikroekonomikos. Kas yra firma, firmų rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės (korporacijos). Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Juridiniai įmonių tipai. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ir komandinė ūkinės bendrijos. Akcinė bendrovė. Akcijų rūšys, obligacijos (vertybiniai popieriai). Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamo turto mokestis. Palūkanos už valstybės ir savivaldybės kapitalo naudojimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Šiuolaikinės įmonės veiklos analizė. Santykiniai rodikliai. Du Ponto analizė. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Akcinės bendrovės finansavimo problemos. Akcinės bendrovės finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Biržos spekuliantai, jų rūšys. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-07-02
 • Įmonių ekonomika (14)

  Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Kas yra įmonė, įmonių rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Multinacionalinė korporacija. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Šiuolaikinės įmonės sąjungos ir jų susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Fizino ir juridinio asmens sąvokos. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Savivaldybės įmonės. Patentai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mokesčių subjektas /mokėtojas. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinio asmens pelno mokestis. PVM – pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Nekilnojamo turto mokestis. Kelių mokestis. Lėšos ir jų judėjimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Du Ponto analizė. Akcinių bendrovių finansavimo problemos. Finansavimo rūšys. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Trumpalaikio kreditavimo rūšys. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-10-01
Puslapyje rodyti po