Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas: AB "Swedbank" ir AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Bankų ekonominiai rodikliai teoriniu aspektu. Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas. AB "Hansabanko" ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitinių metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. SEB Vilniaus banko ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitiniu metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. AB Hansa ir SEB Vilniaus bankų ekonominių rodiklių ir jų prognozių palyginimas. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-05
 • Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas (2)

  Įvadas. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Pajamų nelygybė Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-13
 • Pajamų nelygybė, skurdas ir jų mažinimo galimybės

  Įvadas. Pajamų nelygybė. Kas yra pajamos. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Skurdas. Skurdo samprata. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo priežastys. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo pasekmės ir problemos sprendimo būdai. Skurdo pasekmės. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-05-06
 • Paklausa ir pasiūla (6)

  10 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai.
  Ekonomika, testas(2 puslapiai)
  2007-06-20
 • Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

  Paklausa. Paklausos funkcija. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos elastingumas. Priežastys, dėl kurių paklausa yra neelastinga. Pasiūlos elastingumas. Priežastys, dėl kurių pasiūla yra neelastinga. Išvados. Darbas iliustruotas kreivėmis, lentelėmis.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-16
 • Palyginamoji analizė: butų kainų svyravimai

  Įvadas. Butų kainų keitimasis po nepriklausomybės. Butų kainos po įstojimo į Europos sąjungą. Kainos Vilniuje. Kodėl nekilnojamas turtas toks paklausus? Kokios to priežastys? Gyventojų pajamų didėjimas. Paskolos. Paklausa ir pasiūla. Spekuliantai. Kada burbulas sprogs? Ar sprogs? Butų kainos po euro įvedimo. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Palūkanos (4)

  PowerPoint pristatymas. Palūkanos – skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Ribinio investicijų efektyvumo kreivė. Substitucijos efektas. Pajamų efektas.
  Ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-16
 • Paprastieji procentai ekonomikoje

  Ekonomikos sąvokos. Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-20
 • Pasaulio ūkis ir ekonomika

  Pasaulio maisto ūkio sistema. Ekosistemos, jų esmė ir reikšmė maisto ūkio plėtrai. Maisto ūkio sistema, jos struktūra ir funkcijos. Maisto ūkio sistemos ryšys su kitomis sistemomis. Maisto ūkio sektorinė sudėtis. Maisto ūkio teritorinis išdėstymas ir ryšys su šalies ekonomine plėtra. Maisto ūkio subjektai. Maisto ūkio aplinka. Maisto paklausa ir pasiūla. Gyventojų skaičiaus ir maitinimosi pokyčių tendencijos. Maisto ir jo žaliavos gamybos tendencijos ir geografinis pasiskirstymas. Maisto saugumo problema pasaulyje ir jos sprendimo būdai. Pasaulio maisto ūkio gamybos veiksniai ir ištekliai. Gamybos veiksnių ir išteklių esmė bei pokyčių tendencijos. Žemės fondas ir jo naudojimo problemos. Vanduo ir jo naudojimo problema. Bioištekliai ir bioįvairovė. Energija. Pasaulio natūralių išteklių degradacija. Darbas, darbo ištekliai ir užimtumas žemės bei maisto ūkyje. Klimatas, jo pokyčiai ir įtaka maisto ūkio plėtrai. Augimo ir plėtros ekonominės problemos. Ekonominio augimo ir plėtros skirtumai. Žemės ūkio ekonominis augimas ir jo ribos. Tvari plėtra žemės ūkyje. Priemonės tvariam žemės ūkiui įgyvendinti. Maisto ūkio funkcionavimo sąlygos ir jų gerinimas. "Žalioji revoliucija", jos metodai ir pasekmės. Biotechnologijos, jų pranašumai ir pavojai. Kooperacija žemės ir maisto ūkyje. Žemės ūkio modeliai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Kaimo vietovėje kuriamų vertybių sistematika. Europietiškasis žemės ūkio modelis ir jo ypatybės. Liberalistinis (Keirnso šalių grupės) žemės ūkio modelis. Žemės ūkio bei kaimo veiklos. daugiafunkciškumo idėjos esmė ir formavimasis. Kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant kaimo veiklos daugiafunkciškumo koncepciją. Transformacijos žemės ir maisto ūkyje. Transformacijų laikotarpio esmė, bendrybės ir savitumai. Agrarinės reformos, jų esmė, bendrybės ir skirtumai. Agrarinės reformos pokomunistiniuose kraštuose problemos. Žemės ir maisto ūkio transformacijų pokomunistiniuose kraštuose ekonominės bei socialinės pasekmės. Maisto ūkio politikos įgyvendinimo instrumentai. Instrumentų sistema. Kainos ir jų sistematika. Muitai. Gamintojų subsidijavimas. Eksporto subsidijavimas. Gamybos išteklių ribojimas. Paklausos didinimo ir vartotojų pajamų rėmimo priemonės. Netarifiniai apribojimai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio tendencijos ir skirtumai atskirose šalyse.
  Ekonomika, konspektas(122 puslapiai)
  2008-12-06
 • Pasirinkimo problema ekonomikoje

  Įvadas. Žmogaus prigimtis. Infliacija. Žmogiškasis kapitalas. Rinka. Vartotojo elgsena. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-08-26
 • Paslaugos

  Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų apibrėžimai ir klasifikacija. Paslaugų ir materialių prekių santykis. Paslaugų savybės. Lentelės. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-09
 • Paslaugų ekonomika

  Paslaugų paklausos susidarymas, bendrosios paklausos augimo prielaidos pagrindiniai tiesioginiai paslaugų paklausos veiksniai, vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje, komplimentarumas, nekomercinės paslaugos, kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje, darbo jėga.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-03-01
 • Paslaugų ekonomika (11)

  Paslaugų paklausos susidarymas. Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai. Tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai. Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje. Nekomercinės paslaugos. Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Paslaugų ekonomika (12)

  Kas yra paslauga. Paslaugos paketas. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybė, paslaugų kokybės valdymas. Paslaugų kainodara. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų teorijos formavimosi pagrindiniai etapai. Paslaugų paklausos susidarymo prielaidos. Paslaugų raidos fazės ir augimo tipai. Paslaugų santykiai materialinių gėrybių gamyboje. Naujieji gamybos sistemos bruožai. Kapitalo investicijos paslaugų sferoje, ypatumai, informacinių technologijų poveikis, paslaugų inovacijos. Paslaugų užimtumo specifinės ypatybės/užimtumo paslaugų sferoje ypatybės. Užimtumą paslaugų sferoje formuojantys veiksniai. Pagrindiniai darbo jėgos segmentai paslaugų sektoriuje. Darbo našumo ypatumai paslaugų įmonėse/darbo našumo skaičiavimo metodika. Dabartiniai paslaugų vaidmens pokyčiai. Paslaugų plėtros modeliai. Paslauga kaip organizacinė sistema (paveiksliukas).
  Ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2009-11-03
 • Paslaugų ekonomika (13)

  Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kokias iš paslaugų savybių laikomos esminėmis sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju. Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei. Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja Industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išvadoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? 3 Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų paklausą paslaugomis išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimos pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą (outsourcing)? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis ) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kodėl substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplementarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis. Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijas būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškią informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai veikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškią du paslaugų inovacijų aspektai? Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo ypatybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Kuo ypatingas buvo septintasis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2010-06-11
 • Paslaugų ekonomika (14)

  Paslaugos samprata ir savybės. Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai. Paslaugų sektoriaus ribos ir paslaugų klasifikavimas. Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Našumo problema paslaugų veikloje. Paslaugos kokybė ir jos valdymas. Paslaugų paklausos susidarymas. Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai. Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa. Paslaugų rinkos ypatybės ir kainodara. Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoje. Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoje. Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje. Paslaugų ir ekonomikos raida.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2010-06-11
 • Paslaugų ekonomika (3)

  Vadybos ir marketingo specifinės problemos. Rezultato matavimo svarbesnieji rodikliai. Veiklos produktyvumas. Kokybė. Augimo prielaidos. Namų ūkio veiklos padaliniai. Gershuny savitarnos teorija. Nematerialios investicijos. Įmonės sprendimus įtakojantys veiksniai. Inovacijos. Paslaugų raidos kiekybiniai aspektai.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-13
 • Paslaugų ekonomika (4)

  Paslaugų ūkio samprata ir raida. Paslaugų savybės. Paslaugų ūkio klasifikacija. Paslaugų gamybos procesas. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos ir komplimentarumo ryšiai. Paslaugų kainodaros metodai. Savitarnos ir paslaugų santykis šiuolaikinėje visuomenėje. Užimtumo specifika paslaugų ūkyje. Paslaugų ūkio plėtros modeliai. Paslaugų įmonių ištekliai. Smulkus ir vidutinis verslas paslaugų sektoriuje. Turizmo paslaugų ekonominiai bruožai. Socialinių-kultūrinių paslaugų ekonominiai bruožai. Buitinių paslaugų ekonomikos bruožai. Mokslinės inovacinės paslaugos ir jų specifika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-11
 • Paslaugų ekonomika (5)

  Paslaugų vartojimo kryptys. Paslaugų paklausos augimo prielaidos. Tiesioginiai (trumpo laikotarpio) paslaugų paklausos augimo veiksniai. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veikos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkio paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pvz: kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą? Išvardinkite veiksnius, skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkyje Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa. Veiksniai skatinantys gamybinių vienetų paklausą paslaugoms. Veiksniai skatinantys ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą. Paslaugų rinkai būdinga. Kliūtys laisvajai konkurencijai paslaugų rinkoje. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai. Reguliavimo politiką pateisinančios koncepcijos. Santykis tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų kainodaros ypatumai. Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kapitalo investicijų paslaugų sektoriuje ypatybės. Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje. Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Išvardinti svarbiausias paslaugas užimtumo ypatybes. Kuo ypatingas 7–as dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonominei struktūrai? Paslaugų prioritetinę raidą Lietuvoje lemia tokios aplinkybės.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Paslaugų ekonomika (6)

  Paslaugų, materialiųjų prekių bei nekomercinių prekių santykis ekonomikoje. Kapitalo investicijos bei inovacijos paslaugų sferoje. Paslaugų ekonomikos raida. Paslaugos gamyboje. Paslaugų plėtros modeliavimas. Pasaulio paslaugų rinka.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-03-24
Puslapyje rodyti po