Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos augimas (8)

  Ekonominio augimo gėrybės. Gyvenimo lygio kilimas. Pajamų perskirstymas. Gyvensenos kitimas. Valstybės gynybinis pajėgumas ir prestižas. Ekonominio augimo ribos. Ekonomikos augimo variantai. Ekonominio augimo kaštai. Socialinio augimo kaštai. Asmeniniai augimo kaštai. Gamtos išteklių eksploatavimas ir jos teršimas. Ekonominio augimo tolesnio tikslingumo klausimas.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-31
 • Ekonomikos globalizacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti globalizacijos poveikį finansų rinkoms, panagrinėti pačią globalizacijos sampratą, transnacionalinių korporacijų veiklą bei globalinę veiklą, išsiaiškinti kaip globalizacija veikia verslą bei prekybą. Šiuolaikinė finansų globalizacija ir globalinių finansų rinkų plėtra. Finansų rinkos. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir bankų sektoriaus restruktūrizavimas. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Transnacionalinės korporacijos (TNK) ir globalūs gamybos tinklai. Tarptautinė konkurencija ir verslo organizavimo globalizacija. Verslo globalizacijos įtaka nacionalinei ekonomikai. Globalinė prekyba. Valstybių įsitraukimas į globalinę prekybos sistemą. Pasaulio prekybos organizacija kaip globalus valdymo rėžimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-05-05
 • Ekonomikos laboratoriniai darbai

  3 ekonomikos laboratoriniai darbai. Grafikai, skaičiavimai, lentelės.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Ekonomikos modeliai ir praktika

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Ekonomikos mokslas. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje

  Ekonomikos mokslas ir jo perspektyvos Lietuvoje. Įvadas. Ekonomikos mokslo atsiradimas ir raida Lietuvoje. Nuo Vilniaus universiteto įkūrimo iki nepriklausomybės atgavimo 1918m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje: išvados ir prognozės.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Ekonomikos mokslo esmė ir jos tikslai

  Ekonomikos mokslo esmė problemos ir tikslai. Ekonomika. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir tikslai. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Užduotys. Sprendimai.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonomikos neapibrėžtumas

  Ekonomikos neapibrėžtumo samprata. Ekonomikos neapibrėžtumą sąlygojantys veiksniai. Ekonominė rizika. Ekonominis žaidimas. Spekuliacija. Draudimas.
  Ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Ekonomikos nepastovumas, cikliniai svyravimai

  PowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo samprata. Ciklų klasifikavimas . Verslo ciklo fazės . Recesijos fazė. Pakilimo fazė. Bumo fazė. Kritimo fazė. Ekonominių parametrų padidėjimo ir sumažėjimo tendencijas. Cikliškumo priežasčių aiškinimas (2). Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-11-13
 • Ekonomikos pagrindai

  Ekonomikos mokslo samprata. Ekonomikos mokslo tipologija. Ekonomikos mokslo specifika. Ekonomikos mokslo pradinės sąvokos. Ištekliai. Gamyba. Vartojimas. Mainai. Universalios ekonomikos organizavimo problemos. Ekonomikų organizavimo alternatyvos. Efektyvumas. Efektyvumo tipai. Universalūs efektyvumo didinimo principai. Rinkos samprata ir veikimo principai. Rinkos ekonomikos apibrėžimas. Rinkos ekonomikos dalyvių poveikio priemonės. Pagrindinė rinkos informacija. Konkurencija. Konkurencijos tipą apibūdinantys požymiai. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Rinkų tipai pagal konkurenciją. Paklausos ir pasiūlos teorija. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos funkcija. Paklausą lemiantys veiksniai. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausos pokyčiai. paklausos poslinkio atvejai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos kaina. Rinkos samprata. Rinkos kainos kitimas. Makroekonominė verslo aplinka. Rinkos trūkumai. Vyriausybės ekonominės funkcijos. Makroekonomikos pagrindiniai tikslai.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Ekonomikos pagrindai (2)

  Elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vieneto elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Kryžminis elastingumas. Deficitas. Perteklius. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Prekės naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Indiferentiškumas. Ribinės substitucijos laipsnis (norma). Vartotojo pusiausvyros taškas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Konkurencija. Socialinis mobilumas. Darbdavių informuotumas apie darbo sąnaudas ir rezultatus. Darbo ribinis naudingumas. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas. Perteklinė darbo jėga. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Užduotys ir sprendimai.
  Ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ekonomikos pagrindai (3)

  Valstybės ekonominė veikla. Pagrindinė ekonomikos problema. Mikroekonomika. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Rinka ir jos funkcijos. Darbo rinka. Kaštai. Konkurencija.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ekonomikos pagrindai (5)

  1 Užduotis. Nurodykite rinkos kainą, apskaičiuokite prekybos įplaukas bei paklausos ir pasiūlos elastingumo koeficientus. 2. Užduotis. Petras yra medžio apdirbimo įmonės savininkas. Jis samdo 3 pagalbininkus, kuriems per metus moka po 12000 Lt, taip pat jis moka 3000 Lt už patalpų nuomą, 11000 Lt už žaliavas ir 18000 Lt už įrengimus. Jam pasiūlė darbą kitoje firmoje ir siūlė 30000 Lt metinį atlyginimą. Savo sugebėjimus Petras įvertina 10000 Lt per metus. Įmonės pajamos per metus siekė 250000 Lt. Apskaičiuokite įmonės ekonominį pelną. Žinoma, kad bankas tuo metu mokėjo 8 % metinių palūkanų. 3. Užduotis. Įmonė per mėnesį pagamino 800+N produktų. Pastovūs kaštą – 15000 Lt., o kintamieji – 28000 Lt. Apskaičiuokite bendruosius kaštus. Kokie būtų vidutiniai bendrieji kaštai, jei gamyba sumažėtų iki 700 vnt? Užduotis. Kaip paveiks antroje skiltyje išvardytų produktų paklausą pirmoje skiltyje aprašytas įvykis. Trečioje skiltyje parodykite, kaip pasislinks paklausos kreivė. Ketvirtojoje skiltyje įrašykite kintamąjį, kuris nulems paklausos pokytį. 5.Užduotis. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas, bendrąjį pelną esant kiekvienai firmos gamybos apimčiai. Tarkime, kad rinkos kaina lygi: 60+n litų, 130+n litų, 190+n litų. n-skaičius (14). 6.Užduotis. Užpildykite lentelę. 7. Užduotis. Užpildykite lentelę. Kokia gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 30 Lt, 42 Lt, 54 Lt? Sprendimą pagrįskite. 8. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 70 Lt? Kokiai esant kainai firma nutrauks gamybą? 9.Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė? 10. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą ir gamybos apimtį pasirinks firma monopolininkė? BNP. Užduotis. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonominius rodiklius (mlrd. Lt) apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą, grynąjį nacionalinį produktą ir nacionalines pajamas n-skaičius (14)/ 2. Užduotis. Lentelėje pateiktos automobilių kainos JAV (dol.) 5-erių metų laikotarpiu. 1986- uosius laikydami baziniais, apskaičiuokite automobilių kainų indeksą kiekvienais metais. 3. Užduotis. Ežerėnija gamina tik vieną produktą. Lentelėje pateikti 5-erių veiklos metų gamybos apimties ir kainų indeksų duomenys, taip pat produkto kaina 5 –aisiais metais. Apskaičiuokite produkto kainą likusiais metais bei kiekvienų metų nominalųjį ir realųjį BVP. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. 5. Užduotis. Šalies ekonominiai rodikliai pateikti lentelėje. Apskaičiuokite: BVP išlaidų metodu, NP- nacionalines pajamas, BVP pajamų metodu. 6. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktą pajamų ir jų paskirstymo ekonomikoje ataskaitą apskaičiuokite: Bendrąjį nacionalinį produktą rinkos kainomis pajamų ir išlaidų metodais. Bendrąjį nacionalinį produktą gamybos veiksnių kainomis. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite. Grynąjį vidaus produktą. Grynąsias vidaus pajamas. Asmenines pajamas. Grynąsias asmenines pajamas. Nedarbas. Užduotis. Baikite pildyti užimtumo Lietuvoje 1991-1995 m. lentelę. Užduotis. ES – 15 šalių 15-64 metų amžiaus gyventojų 2001m. buvo 488,1 + n mln., užimtų – 158,1 mln., bedarbių – 12,9+ n mln. Apskaičiuokite: n-skaičius (14).
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-22
 • Ekonomikos problema

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos problema. Ekonomikos sistema. Papročių (tradicijų) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika (rinkos ekonomika). Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Ekonominė sistema. Ekonomika ir verslas. Ekonominės veiklos skirstymas. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonių apibrėžimai. Įmonė, kaip organizacija, tenkina tris kriterijus. Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija.
  Ekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-12-01
 • Ekonomikos problemos ir tikslai (2)

  Įvadas. Ekonomikos problemos. Lietuvos ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-30
 • Ekonomikos reikšmė

  Įvadas. Poreikiai. Ekonominė veikla. Ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Ekonomikos samprata

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos dėsniai. Ekonomikos sistemos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-07
 • Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo istorija. Pagrindinė ekonomikos problema

  PowerPoint darbas. Ekonomika. Ekonomikos sistemos. Komandinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Mišrioji ekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Ekonomikos šakos. Makroekonomika. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos istorija.
  Ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-02-23
 • Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika ir makroekonomika

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Tobulosios konkurencijos ekonomika. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo biudžetas. Gamybos teorija. Firmos gamybos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės konkurencijos rinka.
  Ekonomika, konspektas(77 puslapiai)
  2006-05-18
 • Ekonomikos situacijos tyrimas

  Ekonomikos pagrindų realios situacijos tyrimas. 1 užduotis. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite ribinį darbo produktą MPL ir vidutinį darbo produktą APL. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Nustatykite, kada pradeda veikti mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis? 2 užduotis. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (1 paveikslas), ribinio ir vidutinio darbo produktų kreives (2 paveikslas), paaiškinkite jų tarpusavio ryšį. 3 užduotis. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 4 užduotis. Įmonė išlaidas, perkant gamybos veiksnius rinkoje, apibūdina šie duomenys. Paskaičiuokite įmonės gamybos kaštus ir duomenis surašykite į 2 lentelę. 5 užduotis. Nubraižykite bendrųjų kintamųjų kaštų TVC, bendrųjų pastoviųjų kaštų TFC ir bendrųjų kaštų TC kreives (3 paveikslas). 6 užduotis. Apskaičiuokite šios įmonės vidutinius kaštus ir ribinius kaštus MC. Duomenis surašykite į 3 lentelę. 7 užduotis. Nubraižykite vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų MC kreives (4 paveikslas). ( ATC, AVC ir MC grafinis pavaizdavimas 12 puslapyje). 8 užduotis. Nustatykite, kas rodo vidutinius fiksuotus kaštus nubražydami 4 paveiksle?
  Ekonomika, tyrimas(12 puslapių)
  2011-12-09
 • Ekonomikos teorija (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos teorija. Ekonomika. Bendroji ekonomikos teorija. Žmonių ūkinė veikla. Dvi ekonomikos dalys: mikroekonomika (microeconomics) ir makroekonomika (macroeconomics). Pagrindinės sąlygos. Pagrindiniai ekonomikos mokslo tyrimo metodai. Du ekonomikos teorijos aspektai. Ekonomikos ir kartu ekonominės politikos tikslai. Ekonomikos mokslo raida. Ekonominių sistemų tipai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos.
  Ekonomika, konspektas(33 skaidrės)
  2007-03-02
Puslapyje rodyti po