Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių ekonomika (15)

  Socialiniai ir ekonominiai įmonių tikslai. Pagrindiniai verslo principai. Įmonės investicijų ekonomika. Kapitalas. Pagrindiniai fondai. Nusidėvėjimas. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis. Įmonės kaina ir kainodara. Kainų strategijos, funkcijos. Kainų nustatymas. Įmonės išlaidos. Išlaidų rūšys. Įmonių pelnas ir pelningumas. Pelno rūšys. Pelno skaičiavimas. Veiklos pelnas. Įmonės rentabilumo rodikliai. Naujoji pelno skirstymo ir nuosavo kapitalo formavimo tvarka. Pelno analizė. Ribinis pelnas.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2008-02-28
 • Įmonių ekonomika (17)

  Pradinė įrengimų vertė – 100 015 Lt, likvidacinė vertė – 8 015 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Momentinis darbuotojų skaičius – 22 žmonės; Pamainingumo koeficientas – 1,5; Realus darbuotojo darbo dienų skaičius – 270 dienų; Įmonės metų dienų skaičius – 305 dienos. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms. Įmonės pajamos per metus buvo 180 015lt. Per metus nupirkta prekių už 144 015Lt,transporto išlaidos – 6 415Lt.Atsargų vertė metų pradžioje 2 535Lt, metų pabaigoje 12 047Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną?Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kad P.U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą P.U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra įmonės nuosavybė – už jį nei P.U, nei užsakovas nemoka. P.U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt. už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt., kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti tiri suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt. ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt., kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt. ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite. Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkinančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių pasikeitusį patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Atskaitinio laikotarpio įmonės prekių apyvarta sudaro 740 615 Lt. Praėjusio laikotarpio prekių apyvarta 470 615 lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 6,5% Apskaičiuokite prekių apyvarta augimo tempą. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20 % antkainiu, o įmonė gautoms prekėms prideda 24 % antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 685 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? Apskaičiuokite prekių apyvartumą per einamųjų 1 – ą ketvirtį. Ketvirčio prekių apyvarta sudarė 1 253 tūkst. Lt. Laiko norma vienam moteriškam švarkui pasiūti – 2 žm. Val. Ir 0,5 maš. Val. Per ataskaitinį laikotarpį numatoma pagaminti 335 moteriškų švarkų. Įrengimo darbo našumas - 2 detalės/val. Įrengimo paruošimo ir baigimo darbų trukmė – 0,5 val. ,kiekvienos detalės patikrinimas – 2 min.Poilsiui ir asmens poreikių tenkinimui darbininkui skiriama 4% pagrindinio laiko.Darbas vyksta viena pamaina (8val.). Paskaičiuokite įrengimo išdirbio normą, per darbo dieną.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • Įmonių ekonomika (18)

  2 variantas 1. Užduotis: Kokie įmonės socialiniai tikslai? 2 Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonių partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? 3 Užduotis Apskaičiuokite įrenginio. Pilnoji pradinė vertė. Metinis nusidėvėjimo atskaitymas. Likutinė vertė. Fizinis nusidėvėjimo procentas. 4 Užduotis: Apskaičiuokite parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Užduotis: Darbo užmokestis. 8. Užduotis: Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonė darbo laikas? 9. Užduotis: Išlaidų lygis ataskaitiniais metais. Realizacija planiniais metais. Išlaidos planiniais metais. Išlaidų lygis planiniais metais. 11. Užduotis: Vieneto kintamosios išlaidos.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Įmonių ekonomika (19)

  Verslo įmonių rūšys. Kokias įmonių rūšis numato veikiantys Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai? Kokias žinote ribotos civilinės atsakomybės įmones ir kokias – neribotos civilinės atsakomybės? Prisiminkite, kokius pagrindinius nuostatų punktus reikia pateikti registruojant individualias įmones? Kaip suprantate įmonės bankroto procedūrą? Įmonės tikslai. Kokius žinote ekonominius ir socialinius įmonės tikslus? Kaip manote: ar juos galima suderinti? Planavimas ir jo uždaviniai. Kokie yra pagrindiniai planų tipai? Prisiminkite svarbiausias strateginio planavimo stadijas? Kokių tikslų siekiama formuojant operatyvinius veiklos planus? Apskaita ir jos vartotojai. Apibrėžkite apskaitos sąvoka ir paaiškinkite skirtingas jos rūšis? Išvardinkite pagrindinius apskaitinės informacijos vartotojus? ką žinote apie apskaitos principus? Kokią reikšmę įmonės veikloje turi pelno sąvoka? Įmonės investicijų ekonomika. Kokias žinote kapitalo interpretacijas? Kas yra pagrindiniai fondai ir kaip jie įkainojami? Ką vadiname nusidėvėjimu ir kokius jo įvertinimo metodus žinote? Išvardinkite rodiklius, apibrėžiančius fondų naudojimo efektyvumą? Apyvartinis kapitalas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Kokius žinote medžiagų normavimo metodus? Kaip nustatomas medžiagų, žaliavų ir energetinių išteklių poreikis? Kokios yra materialinių išteklių atsargų normų rūšys,medžiagų atsargos? Ką vadiname optimalaus užsakymo dydžiu? Įmonės personalas ir jo apskaita. Kaip grupuojamas įmonės personalas? Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas, metodai naudojami darbininkų skaičiui nustatyti? Kokias darbo užmokesčio formas žinote? Verslo projekto rengimas ir vertinimas. Kaip suprantate verslo projekto apibrėžimą ir jo gyvavimo ciklą? Apibūdinkite verslo plano ruošimo etapus? Kokius žinote projektų finansinės analizės rodiklius? Kokie pagrindiniai diskontuoti projektų vertinimo metodai naudojami, įvertinant investicijų efektyvumą? Įmonės inovacijos. Kokias žinote inovacijų interpretacijas? Kaip inovacijos klasifikuojamos? Kaip parinkti inovacinę įmonės strategiją? Kokias strategijų rūšis žinote? Mokesčių sistema. Kokius žinote mokesčio elementus? Kaip mokesčiai klasifikuojami? Kokias žinote mokesčių funkcijas? Pagrindiniai apmokestinimo principai?
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2010-09-14
 • Įmonių ekonomika (5)

  Verslo įmonės, jų rūšys, tikslai. Įmonė. Užsienio valstybės įmonė. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Individuali įmonė. Jos statusas, finansavimo šaltiniai. Akcinės bendrovės. Ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrovės. Valstybės (savivaldybės) įmonės, jų statusas, finansavimo šaltiniai. Valstybės įmonės. Ofšorinės įmonės. VP biržos paskirtis. Frančizė. Lizingas. Šiuolaikinės įmonės funkcinis modelis. Verslo planas. Jo ekonominė esmė, sudėtinės dalys, paskirtis, suinteresuoti asmenys. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Įmonės veiklos ekonominė analizė, santykiniai rodikliai. Nusidėvėjimas (amortizacija). Principinis įmonės pajamų, išlaidų pelno mokesčių paskirstymo modelis. Valstybės mokesčių sistema. Biudžeto samprata. Rinkos samprata, rinkos tipai, rinkos veikėjų interesai. Rinkodaros vaidmuo šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Logistika, jos vieta šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Reklama, inovacijos. Jų įtaka įmonės veiklai. Valstybės socialinio draudimo sistema. Naujoji pensijų draudimo sistema. Anuitetas. Rizika, neapibrėžtumas. Rizikos valdymas. Draudimas. Jo rūšys. Faktoringas. Įmonės pelningumą įtakojantys veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Darbo santykiai įmonėje. PVM mokesčio samprata. Mokesčio tarifai. Rinkos tarpininkai. Sutartys. Įmonės sąnaudos, išlaidos, išlaidų padengimo (lūžio) taško skaičiuotė.
  Ekonomika, špera(28 puslapiai)
  2006-09-18
 • Įmonių ekonomika (8)

  Verslo sąvoka, funkcijos, verslo padėtis Lietuvoje. Verslo įmonių klasifikavimas. Verslo pagrindiniai ekonominiai principai. Verslo įmonių socialiniai ir ekonominiai tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonės ekonomikos kurso uždaviniai ir tyrimo aspektai. Darbo rinka ir darbas įmonėje. Darbo intensyvumas ir darbo normavimo esmė įmonėje. Darbo našumas ir darbo imlumo esmė. Darbo našumo augimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonės personalas ir jo struktūra. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Pagrindiniai principai, kuriais pagrįstas darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos, sistemos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Išlaidų, savikainos, sąnaudos samprata. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų požymius. Išlaidų kalkuliacija ir jų apskaitos metodai. Kintamosios, pastovios ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Išlaidų analizės tikslai ir uždaviniai. Kainos esmė. Kainų tikslai. Kainų politika ir kainodaros strategija Lietuvoje. Gaminių kainos nustatymo metodai įmonėje. Kainų priedai ir nuolaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonių ekonomika (9)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos. Kas yra firma. Firmų rūšys. Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Lietuvos ekonominės padėties pristatymas. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Šiuolaikiniuose įmonių susivienijimuose naudojami įmonių mažinimo būdai (mokesčių perkėlimo kainodara). Juridiniai įmonių tipai. Fizinio ir juridinio asmens sąvokos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Akcijų rūšys, obligacijos. Specialios paskirties bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Atskaitymai į kelių fondą. Vietinės rinkliavos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Du Ponto analizė. Santykių rodiklių ribotumas. AB finansavimo šaltiniai. AB finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Darbo santykiai įmonėje. Pagrindiniai darbo įstatymų ir darbo saugos norminių aktų reikalavimai. Šiuolaikinis pensijų planavimas. Pensijų fondo kūrimo ir investavimo problemos Lietuvoje ir užsienyje. Vertybinių popierių birža. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Pagrindinės įmonės finansinės ataskaitos. Lėšos ir jų judėjimas. Balansas. Pelno (nuostolio) atskaita. Pelno paskirstymo ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių rodiklių analizė. Rinkos vertės koeficientai. Biržos eilutė. Firmos moody‘s. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, špera(29 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonių ekonominiai tikslai ir veiklos formos

  Įvadas. Įmonių veiklos formos. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės ekonominiai tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos tikslai. Optimali gamybos apimtis ir struktūra. Optimali rinkos dalis. Gamybos ir sandėliavimo gamybinių pajėgumų sutikimas su gamybos apimtimi. Realizavimo būdų optimizavimas. Pasisekimo tikslai. Realizavimo apimties didinimas. Gamybos išlaidų mažinimas. Pelno ir rentabilumo didinimas. Dividendų normos didinimas. Finansiniai tikslai. Mokumas. Likvidumo rezervų dydis ir struktūra. Finansų struktūra. Investicijų bei finansavimo programų apimtis ir struktūra. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-10-13
 • Įmonių sąjungos: rūšys, tikslai, įtaka

  Įvadas. Įmonių sąjungos. Įmonių jungimo formos: teigiami ir neigiami padariniai. Įmonių susivienijimo formos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-25
 • Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Muitai Lietuvoje. Muitų atsiradimo istorija. Muitų rūšys šių dienų Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu būdu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-08-18
 • Indėliai: "Swedbank"

  PowerPoint pristatymas. Iš banko istorijos. Indėliai . Indėlių rūšys. Terminuotieji indėliai. Privalumai. Trūkumai. Terminuotieji e. indėliai. Terminuotųjų e. Indėlių privalumai. Terminuotieji periodiniai indėliai. Privalumai. Trūkumai. Taupomieji indėliai. Taupomųjų indėlių privalumai. Jaunimo indėliai. Jaunimo indėlių privalumai. Jaunimo indėlių trūkumai. Senjorų indėliai. Senjorų indėlių privalumai. Senjorų indėlių trūkumai. Investiciniai indėliai. Investicinio indėlio privalumai. Investicinio indėlio trūkumai. Indėlių struktūra. Įspūdis apie banką. Kita.
  Ekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2010-05-21
 • Indėlių analizė: AB "Swedbank"

  Įvadas. Investicinis indėlis. Senjorų indėlis. Terminuotas indėlis. Terminuotas periodinis indėlis. Taupomasis indėlis. Jaunimo indėlis. Vienos nakties indėlio sutartis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Individuali įmonė (4)

  Įvadas. Įmonių grupavimas. Įmonių rūšys. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-21
 • Individuali veikla pagal verslo pažymėjimus

  Verslo sąvokos reikšmė. Ekonominiai verslo principai. Valdymo esmė. Valdymo ciklas. Veiklos planavimo ir pelno esmė.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-12
 • Individualios (personalinės) įmonės

  Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-18
 • Infliacija (18)

  Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos matavimas. Infliacijos atsiradimo priežastys. Pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-07-12
 • Infliacija (2)

  Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-06-03
 • Infliacija (27)

  Įvadas. Infliacijos sąvoka. Infliacija. Infliacinių procesų priežasty. Kas pelnosi, o kas patiria nuostolių. Infliacijos tipai. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Darbo užmokesčio ir kainų kontrolė. Indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Defliacija ir stagfliacija. Infliacijos pokyčiai lietuvoje 1991 – 2007 metais. Kaip kito infliacija iki 2006 metų. Infliacijos kaita 2007 metais. Kainų augimas lapkričio mėnesį. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Infliacija ir ekonominis augimas (3)

  Infliacijos aktualumas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos lygio matavimas Europos sąjungoje (ES). Infliaciją sukeliančių veiksnių grupės. Paklausos infliacija. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Kaštų (bendrosios pasiūlos) infliacija. Šiuolaikinės darbo užmokesčio formavimosi ypatybės. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija kaip problema. Svarbiausios infliacijos sąlygotos turto ir pajamų perskirstymo kryptys. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė kontrolė. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivės priklausomybės. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonominio augimo klasifikacija ir veiksniai. Ekonominio augimo veiksniai ir rodikliai. Ekonominio augimo tempų pagal gamybos apimties kitimą ypatybės. Ekonominio augimo veiksnių grupės. ekonominė sistema ir jos kitimas. Ekonominės sistemos vystymosi samprata. Ekonominio vystymosi vertybės. Keinsistiniai ir neokeinsistiniai modeliai. Optimali taupymo norma. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominės raidos cikliškumas. Verslo ciklo rodiklių klasifikacija. Ekonominės raidos cikliškumas pasauliniu mastu. Pagrindiniai ciklų tipai.
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Infliacija ir jos priežastys

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos teorijos. Fišerio kiekybinė pinigų teorija. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos matavimo būdai ir tempai. Infliacijos priežastys. Pagrindinės bendrosios paklausos pokyčių sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys yra šios. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Praktiniai infliacijos aspektai esantys šiuo metu Lietuvoje. Darbo užmokesčio augimas. Šilumos ir kuro kainų augimas. Papildomai į rinką patenkančios lėšos. Valstybės skola. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-02
Puslapyje rodyti po