Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalinės ekonominės problemos

  Įvadas. Globalizacijos sąvoka. Trumpa žmonijos globalinių problemų apžvalga. Globalinės ekonominės problemos. Nedarbas – globalinė ekonominė problema. Nedarbą mažinančios priemonės. Infliacija. Infliaciją mažinančios priemonės. Kuro išteklių bei energijos problema. Kuro išteklių bei energijos problemos mažinančios priemonės. Atliekos ir jų panaudojimas. Skurdas. Skurdą mažinančios priemonės. Skolų problema. Prekybos karų problema. Prekybos karų problemos sprendimo būdai. Korupcija – globalinė ekonominė problema. Globalinė problema – juodoji rinka. Demografijos problemos. Demografinių problemų mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-01-02
 • Globalizacija ir globalus verslas

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kas yra globalizacija ir globalus verslas. Globalaus verslo sąvoka. Globalizacijos samprata. Globalaus verslo samprata. Investavimo užsienyje priežastys. Pasiūlos faktoriai. Paklausos faktoriai. Politiniai faktoriai. Kiti faktoriai. Internacionalizacijos procesas. Eksportu paremtas metodas. Netiesioginis eksportas. Tiesioginis eksportas. Ne kapitalu paremtas metodas. Licenzijavimas. Frančizės. Kiti kontraktiniai internacionalizacijos metodai. Kapitalu paremta internacionalizacija. Bendros įmonės. Įsigijimai ir plyno lauko investicijos. Konsorciumai, keiretsus ir chaebols. Investicijų ir kapitalo judėjimo apžvalga. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-15
 • Globalizacijos procesai ir informacija

  Įvadas. "Globalizacijos" sąvoka. Globalizaciją aiškinantys požiūriai. Globalizacijos fazės. Naujausia globalizacijos fazė ir jos skirstymas. Atskirų sričių globalizacijos procesai. Politikos globalizacija. Komunikacijos globalizacija ir informacija. Ekonominė globalizacija ir integracija. Globalizacija ir organizacija. Globalizacija ir migracija. Kultūros globalizacija. Globalizacijos priešininkai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-07
 • Globalizavimas. Užsienio investicijos

  Pasaulinės ekonomikos globalizavimas ir jo priežastys. Globalizacija. Globalizavimas. Užsienio investicijų Lietuvoje analizė ir dinamika. Užsienio investicijų nauda vietos aplinkai. Svarbiausios investicijų nuosmukio priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-14
 • Grafų panaudojimas praktinėje veikloje. Hamiltono ciklai

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su grafų teorija, jos taikymu realiame gyvenime. Grafai. Grafų kilmė. Grafų apibūdinimas. Grafų panaudojimas. Hamiltono ciklai. Hamiltono ciklo sprendimas naudojant jėgos algoritmą. Artimiausio kaimyno algoritmas. Pigiausios jungties algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-01-18
 • Hamiltono ciklai

  Uždavinio sąlyga: Studentai prieš mokslo metų pradžią sumanė pakeliauti po Lietuvos įžymias ir gražias vietas. Jie norėtų aplankyti šias vietas: Kryžių kalną, Zoologijos sodą, Grūto parką, Gedimino pilį ir Lietuvos pajūrį Palangą. Tačiau jie nori, kad šios kelionės išlaidos būtų minimaliausios, todėl jiems svarbu sudaryti tinkamą maršrutą, aplankant kiekviename mieste esantį objektą ir grįžti atgal į Šiaulius. Išvykimo vieta būtų Šiaulių miestas. Studentai keliautų vienu automobiliu, kuris 100 km suvartoja 10 litrų kuro, žinant kad šiai dienai kuro kaina siekia – 3.58 lt/l. Naudodamiesi algoritmais apskaičiuosime, kuriuo maršrutu studentai aplankys norimas vietas pigiausiai. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-10-24
 • Hamiltono ciklai: UAB "Baldeks"

  Uždavinio sąlyga. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Hamiltono ciklai: UAB "Geralda"

  Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Ciklai apskaičiuoti pagal jėgos algoritmą. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • How bio fuel is related to food

  Darbas anglų kalba. Kaip biokuras susijęs su maistu? Biokuro ištekliai. Europos pastangos plėtoti biokuro verslą. Amerikos, Kinijos požiūris į biokurą. Bio-fuel resources. Europe bio-fuel programme. Word Bank about food. Bio fuel strategies in America and China.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • ICC pasaulyje ir Lietuvoje

  ICC pasaulis. ICC komisijos pasaulinėje taryboje. ICC Lietuva. ICC Lietuva komisijos 7 bankininkystės technikos ir praktikos. Finansinių paslaugų ir draudimo komisija. Aplinkos ir energijos komisija. Mokesčių komisija. Prekybos praktikos; konkurencijos; marketingo ir reklamos; muitinės ir prekybos reguliavimo; prekybos ir investicijų politikos komisija. Transporto ir logistikos komisija. Antikorupcijos, verslo saugos komisija. Arbitražo komisija. E-komercijos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų komisija. Intelektinės nuosavybės komisija. Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Kodėl įmonės ir organizacijos stoja į tarptautinius prekybos rūmus - ICC.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-04
 • Ignalinos atominė elektrinė (7)

  PowerPoint pristatymas. Kodėl Lietuvoje, o ne kur tai kitur buvo pastatyta atominė elektrinė? Ar pastatyta Ignalinos AE Lietuvai buvo naudinga? Europos Sąjungos parama uždarant Ignalinos AE. Ar Lietuvai reikia naujos vakarietiškos atominės elektrinės? Kaip Lietuvos kaimyninės šalys sprendžia elektros apsirūpinimo klausimus? Kada bus statomas naujas reaktorius?
  Ekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-06-12
 • Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymo problemos

  Įvadas. Kodėl norima uždaryti Ignalinos atominę elektrinę? Ko nori žmonės? Finansavimas ir resursų apskaita. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondas. Pinigai? Ignalinos atominės elektrinė uždarymui - milijardai litų. Kitas veiksnys dėl ko reikia uždaryti Ignalinos atominę elektrinę yra ekonominis. Padariniai?
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (2)

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-21
 • Ilgalaikio turto vertinimas ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinės vertės (ITl) po 4 metų apskaičiavimas pagal metų skaičiaus sumavimo metodą. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-24
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas

  Įvadas. Apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnosios, pradinės vertės apskaičiavimas. IT vertės ir metinės nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. IT struktūros nustatymas procentais. Įrengimų likutinės vertės apskaičiavimas. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vertė. Pastatų vertė. Įrengimai pilnąją, pradinę vertę. Ilgalaikio turto (it) vertė bei metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrenginių nusidėvėjimas. Tiesinis arba proporcingas nusidėvėjimo būdas. Dvigubai mažėjančio arba balanso likučio metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Amortizaciniai atskaitymai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-12-19
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas (3)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas, jo finansinė apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto vertės, nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidevėjimo norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinė vertė po 4 metų pagal dvigubai mažėjančio balanso metodą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai taikyti šiame darbe. Tiesinis metodas. Dvigubai mažėjančio balanso metodas. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-17
 • Įmonės ekonomika: katilų gamyba

  Žaidimo apžvalga. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti šios įmonės penkerių metų veiklą, įvertinti priimtų sprendimų įtaką jos veiklos sėkmei ir nesėkmei. Įmonės strategija (5 metams). Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė per 5 metus. Kaitra – 150 ir Kaitra – 200 gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė per 5 metus. Abiejų gaminių gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė per 5 metus. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-16
 • Įmonės ekonomika: katilų gamyba "Aukuras"

  Žaidimo apžvalga: "Kietas riešutas". Įmonės strategija 5 metams. Įmonės "Aukuras" gamna katilus "Kaitra-150". Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. Gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė. Gamybos savikainos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos analizė. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-16
 • Įmonės ekonomika: maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Darbe aprašoma trisluoksnės pramoninės plėvelės ir HDPE maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai. Energijos ir kuro normos technologijai. Energijos poreikiai šildymui ir patalpų apšvietimui. Technologinių operacijų trukmė. Įrengimų poreikis. Nusidėvėjimo normatyvai. Trisluoksnės pramoninės plėvelės gamybos ir pardavimų planas 2009 metais. HDPE maišelio gamyba ir pardavimų planas 2009 metais. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Gaminys HDPE maišelis (35kg). Trisluoksnės pramoninės plėvelės energijos technologijai išlaidos. HDPE maišelio energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksplotavimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Pramoninės plėvelės gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). HDPE maišelio gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas (Lt). Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Pelningumo taško nustatymo grafikas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2011-01-21
Puslapyje rodyti po