Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacija ir nedarbas

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Gyventojų užimtumas. Kaimo bedarbiai. Nedarbas jaunimo tarpe. Natūralus nedarbo lygis. Lietuva Europos nedarbo lyderė. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija. Infliacijos skaičiavimo mechanizmas. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Defliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacija Lietuvoje. Vartojimo kainų indeksas Lietuvoje. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Apibendrinimas.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-02-14
 • Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje. Infliacija 1992 – 2007 metais. Infliacija ir Euro įvedimas Lietuvoje. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-04-18
 • Infliacijos kitimo procesas ir jo įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Infliacijos apibūdinimas. Infliacija ir jos matavimo būdai. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos kitimo tendencijos Lietuvoje. Infliacijos tempai Lietuvoje nuo 2010 metų iki 2011. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai per metus. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Infliacijos pasekmės. Defliacijos aspektai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2012-03-12
 • Informacinė visuomenė (13)

  Informacinės visuomenės samprata. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Pozityvieji aspektai būtų tokie. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai būtų nagrinėjami tokia tvarka. Informacinės visuomenės perspektyvos. Informacinės visuomenės profesionalumo kriterijai. Problema. Metodologinis pamatas. Bendrieji principai. Modelio konstravimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-03-01
 • Informacinės technologijos ir ekonomika (Lietuvos atžvilgiu)

  Įvadas. Teorinė dalis. Informacinių technologijų samprata. "Technologijos" kilmė. Informacinių technologijų pritaikymas šiandieninėje visuomenėje. Informacinės technologijos ir ekonomika. Praktinė dalis. IT sektoriaus produkcija. Tiesioginės užsienio investicijos. Informacinių technologijų gaminiai. Informacinių technologijų importas ir eksportas. Kliūtys, siekiant maksimalios naudos iš IT. Prognozės.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-11
 • Informacinės technologijos ir ekonomika (Lietuvos atžvilgiu) (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų pritaikymas. šiandieninėje visuomenėje. Informacinės technologijos Lietuvoje. Informacinės technologijos ir ekonomika. Prognozės. Praktinė dalis. Informacinių technologijų vaidmuo Lietuvoje. Europos informacinių technologijų (IT) sektorius. Kompiuterių svarba įmonėse. Bendrojo vidaus produkto (BVP) kitimas. Priedai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-20
 • Informacinių technologijų naudojimas (2)

  Įžanginis žodis. Informacinių ir telekomunikacijų technologijų naudojimas. Naudojimasis kompiuteriais ir internetu. Naudojimasis telefono ryšiu. Namų ūkių kompiuterizavimas. Informacinės technologijos švietime. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose. Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių institucijose. Reikšmingų procesų apžvalga. Elektroninės valdžios plėtra. Žinių ekonomika ir elektroninis verslas. Valstybės investicijos į informacinės visuomenės plėtrą. Palyginimas su kitų būsimų Europos Sąjungos narių situacija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-02
 • Inkaso panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Inkaso samprata. Inkaso, kaip dokumentinio mokėjimo esmė. Inkaso tipai. dokumentinis inkaso. Dokumentinio inkaso esmė ir bruožai. Dokumentinio inkaso dalyviai ir jų pareigos. Dokumentinio inkaso rūšys. Dokumentinis inkaso: dokumentai už apmokėjimą. Dokumentinis inkaso: dokumentai už akceptą. Dokumentinio inkaso privalumai, trūkumai ir rizika. Lietuvos ir užsienio bankų inkaso. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2012-03-15
 • Inovacijos diegimo ekonominis vertinimas

  Kursinis projektas. Inovacijos diegimo ekonominis vertinimas. Inovacijos (kolekcijos) charakteristika. Inovacijos kūrimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Europos Sąjungos (ES) tekstilės ir drabužių sektoriaus ekonominė būklė. Aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos. Rinkos niša. Projektavimo tikslo numatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymų procesų planavimas. Diegimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo skaičiavimai. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados ir rekomendacijos.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-16
 • Intelektinė nuosavybė ir jos apmokėjimas

  Įvadas. Intelektinės nuosavybės samprata. Intelektinės nuosavybės teisės sistema. Intelektinės nuosavybės teisės šaltiniai. Autorinės teisės šaltiniai. Pramoninės nuosavybės teisės šaltiniai. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą, sukurtą darbo metu. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal civilinės teisės normas. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal darbo teisės normas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-12-03
 • Investicijų aplinka

  Laboratorinio darbo nr. 1 ataskaita. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos statistikos 2007 – 2011 metų duomenų analizė. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo tinklalapyje. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos tinklapyje.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-04-26
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas

  Ekonomikos namų darbas. Duomenys: Investicijų vertė 2000 tūkst. Lt. Likvidacinė vertė 10% investicijų vertės. Palūkanų norma 6-8% skaičiuojant grynosios dabartinės vertės metodu. Investicijų gyvavimo trukmė 5 metai. Piniginės įplaukos: pirmais metais 15%, antrais - 30%, trečiais – 35%, ketvirtais – 40%, penktais 20%, investicijų vertės. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartinės vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI).
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-08-10
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 2. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartines vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI). Duomenys. Grynosios dabartinės vertės metodas (NVP). Vidinės pelno normos metodas (IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodas (IRR). Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodas. Pelningumo koeficientas. Išvada.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-22
 • Investicijų poveikis šalies ekonomikai

  Įvadas. Iškilę investicijų sunkumai ir jų priežastys. Akcijos. Investiciniai fondai. Bankai. Nekilnojamas turtas. Investicijos. Investicijų ekonominė esmė. Bendrosios ir grynosios investicijos. Investicijų formos. James Tobin’o q investicijų teorija. Investicijų paklausos kreivė. Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys investicijas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuva - tarp šykščiausių investuotojų į mokslinius tyrimus. Išvados. Priedai (1).
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-04-24
 • Investicinė parama Lietuvos žemės ūkio subjektams ir jos vertinimas

  Įvadas Darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti investicijų į Lietuvos žemės ūkį būdus ir svarbą. Žemės ūkio investicinės paramos tikslai, uždaviniai ir prioritetinės kryptys. Žemės ūkio investicijų samprata. Žemės ūkio investicijų reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys. Strateginiai tikslai žemės ūkyje. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Investicinės paramos gavimo sąlygos ir apribojimai. Investicinės paramos prioritetinės kryptys. Investicinės paramos finansavimo šaltiniai ir sąlygos. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybinės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicinės paramos priemonių vertinimas. Investicijų įgyvendinimo vertinimas. Kaimiškųjų regionų investicinio klimato vertinimas. Ūkininkų ūkių socialinės atsakomybės skatinimo priemonių vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-01
 • Inžinerinė ekonomika

  Verslo finansavimas. Šaltiniai. Finansavimas. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Lengvatiniai kreditai. Faktoringas. Lizingas. Kredito unijos. Finansavimas didinant akcininkų nuosavybę. Rizikos kapitalas. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas" (LIPF). Verslo angelai. Verslo inkubatoriai. Projektų finansavimo galimybės. Nacionalinės ir vietinės programos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programa. Europos Sąjungos programos. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų administravimas Lietuvoje.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Istorinė ekonomikos apibrėžimų kaita

  Įvadas. Ekonomikos mokslo formavimasis iki XVIII amžiaus. Ekonomikos apibrėžimas XVIII – XIX amžiuje. Ekonomikos apibrėžimas XX amžiuje. Šiuolaikinis ekonomikos apibrėžimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-25
 • Istorinė ekonomikos apibrėžimų kaita (2)

  Įvadas. Ekonomikos priešistorė. Ekonomikos mokslo gimimas. Šiuolaikinė ekonomikos samprata. Išvados.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-25
 • Išgaunamosios pramonės sektoriaus analizė ir konkurencingumo įvertinimas

  Teorija. Išgaunamosios pramonės sektoriaus apibūdinimas. Pridėtinės vertės pokyčiai ir prekybos rodiklių palyginimas (2003-2009 metais). Dirbančiųjų analizė. Darbo našumo pokyčiai. Išgaunamosios pramonės gaminių gamybos tendencijos. Inovacijos.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-21
 • Išlaidų-apimties-pelno analizė

  Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio taško nustatymas grafiko pagalba. Lūžio taško nustatymas formulių pagalba. Tikslinis pelnas. Tikslinė veiklos apimtis. Tikslinės pajamos. Reikšmingumo zona. Produkcijos apimties kitimas naudojant vienos rūšies išlaidas. Segmentinė pelno ir išlaidų analizė. Standartinių ir faktinių išlaidų nukrypimų analizė. Išvados.
  Ekonomika, analizė(26 puslapiai)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po