Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Besivystančių šalių ekonominio augimo problemos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Besivystančios šalys skirstomos. Šalių skirstymas pagal išsivystymo lygį. Ekonominės plėtros ypatumai. Kliūtys, su kuriomis susiduria atsilikusios šalys. Užburtas skurdo ratas. Valstybės vaidmuo. Ekonominio vystymosi sunkumai. Ekonominio vystymosi stadijos. Pagalba besivystančioms šalims. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-09-14
 • Biodegalų gamyba: atsiradimo priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Darbo tikslas - įvertinti biodegalų gamybos rezultatus ir plėtros problemas. Biodegalų atsiradimas, gamyba ir plėtra. Biodegalų ekologinė nauda. Biodegalų gamybos plėtra ir privalumai Europos Sąjungoje. Bioetanolio gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Bioetanolio gamyba Lietuvoje. Biodyzelino gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Teršalų emisija, vartojant biodyzeliną. Biodyzelino gamyba Lietuvoje. Biodegalų gamybos perspektyvos. Biodegalų gamybos ir naudojimo problemos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-05-17
 • Biotechnologijos

  PowerPoint pristatymas. Biotechnologijų apibrėžimas. Biotechnologijų panaudojimo sritys. Privalumai vs. Trūkumai. Poveikis žmogui. GMO Lietuvoje. Biotechnologijos Europos Sąjungoje (ES) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Biotechnologijų pramonė. Pasaulio milžinės. Pasiekimai.
  Ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-26
 • Biudžetinių įstaigų specialiosios programos

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Biudžetinių įstaigų vykdomų specialiųjų programų esmę, turinį bei finansavimą. Specialiosios programos ir jų finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Tarptautinės paramos fondai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-09-03
 • Business

  Verslo pagrindų konspektas (anglų kalba). Fundamentals of economics (Observing and explaining the economy). Processes of making economic decisions. Basic economic concepts. Interpreting the observations. Household and organization. A circular flow diagram. Economic models. Prediction and Ceteris Paribus assumption. Types of economic policy of government. Positive and normative economy. Economic goals and market economy. Economic goals: A high level of employment. Price stability. Efficiency. Equitable distribution of income. Growth of the economy. Production and pollution. Economic freedom. Interrelationship among economic goals. Key elements of market economy. The supply and demand model. Demand. Supply model. Market equilibrium. Interference with market prices. Forms of business ownership. Legal forms of business ownership. Price takers and price makers. Marketing. Marketing concept and marketing. Marketing mix. Product. Price. Distribution / placement of the product. Promotion. Developing marketing strategy. Accounting fundamentals. What is accounting. The accounting equation. Financial statements (ataskaitos). Financial analysis. Fundamentals of management. What is management? A variety of objectives. Management functions. Core management roles and skills. Organizational structures of business. International management. Development patterns in international business. Managerial orientation of international executives. Risk types. Legal risk. Financial risk. Business risk. Process of risk management.
  Ekonomika, konspektas(35 puslapiai)
  2007-03-19
 • Butų kainos Lietuvos miestuose

  Butų kainos Lietuvos miestuose 2010 metų pradžioje. Įvadas. Namų darbo tikslas – išnagrinėti butų kainas, kas jas įtakoja ir išsiaiškinti, kuriame miete butai brangiausi, o kuriame pigiausi. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Išskirtys. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Kintamųjų pakeitimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-02-08
 • Centrinis bankas (CB) – išimtinis vyriausybės finansų reikalų agentas

  Įvadas. Centrinis bankas (CB), bendrieji bruožai. Centrinių bankų kilmė. Lietuvos centrinis bankas. Vyriausybė ir centrinis bankas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybinių popierių privalumai ir galimybės. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant vyriausybės vertybiniais popieriais (VVP)? Lietuvos valstybės iždo sąskaitos tvarkymas. Valstybės institucijų ir kitų įstaigų sąskaitų tvarkymas. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-18
 • Centrinis bankas (CB) ir pinigų pasiūla

  Įvadas. Banko atsiradimo istorija. Bankai ir jų rūšys Lietuvoje. Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Pinigų pasiūla. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-06
 • Civilinė atsakomybė (10)

  Teisės dalyko kontrolinis darbas II variantas. Įvadas. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės (CA) specifiniai bruožai. Civilinės atsakomybės (CA) funkcijos. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Svarbių priežasčių, dėl kurių darbo sutartis gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, aiškinimas. Darbdavys nutraukė su darbuotoju darbo sutartį pasibaigus laikinam nedarbingumui. Ar darbdavys pasielgė teisėtai?
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2011-10-12
 • Codex Alimentarius

  Įvadas. Codex alimentarius esmė ir jo atsiradimas. Maisto prekių standartų įgyvendinimas. Codex Alimentarius komisijos veikla. Konkretaus maisto produkto standarto pavyzdys. Codex'o standartas "Baltas cukrus". Maisto prekių kokybės reglamentavimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-23
 • Commercial sector

  Darbas anglų kalba. Komercinis sektorius. The scale of outlets. The scope and diversity of service sector. Organizational structure. Organization chart for the Le Meridian hotel. Organization chart for small hotel. Michelin rating system. AA rating system. General meaning of rating by stars. Red star awards. Diamonds. Tick. Marketing. Financial planning. Human resources. Technology.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-01-16
 • Darbdavių organizacijos Lietuvoje, jų funkcijos ir veikla

  Įvadas. Darbdavių organizacijos. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. Konfederacijos funkcijos ir uždaviniai. Pagrindinės LVDK veiklos sritys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai amerikietiškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai japoniškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai Vakarų Europos šalių modelyje. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Įmonės vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Vadovų darbo apmokėjimo organizavimas. Vadovų darbo skatinimas užsienio šalyse. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(54 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo biržų vaidmuo

  Įvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Darbo ekonomika

  Įvadas į darbo ekonomikos discipliną. Objektas. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo ekonomikos mokslo tyrimai ir tyrėjai. Darbas ir darbo santykiai. Darbas kaip gamybos veiksnys. Žmonių tarpusavio santykiai gamyboje. Darbo ypatybės ir problemos žemės ūkyje. Gyventojai ir darbo jėga. Gyventojai ir jų kiekybinė bei kokybinė charakteristika. Gyventojų darbinis aktyvumas. Gyventojų migracija. Lietuvos gyventojų judėjimo ir užimtumo pokyčių priežastys bei perspektyvos. Darbo rinka ir darbo santykiai. Darbo rinkos esmė. Socialinės garantijos bedarbiams. Darbdavių ir samdomų darbuotojų organizacijos. Kooperacijos kaip gamybinės ir socialinės partnerystės formos plėtojimas. Kolektyviniai ginčai ir jų sprendimas. Darbo efektyvumas. Darbo našumo esmė, rodikliai ir tendencijos. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo išteklių valdymas. Darbo išteklių valdymo mechanizmas ir metodai. Darbo išteklių valdymo institucijos. Tarptautinė darbo organizacija (TDO)(International Labour Organization, ILO). Darbo išteklių rengimo ir kokybės gerinimo sistema. Gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybės ir gyvenimo lygio samprata. Gyvenimo lygio makroekonominiai rodikliai. Skurdo problema, jos veiksniai ir mažinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(76 puslapiai)
  2005-10-03
 • Darbo ekonomika (2)

  Įvadas. Darbo ekonomikos disciplina. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Straipsnio "Europinis nedarbas Lietuvoje – ar to išvengsime? analizė.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-12
 • Darbo ekonomika (3)

  Darbo ekonomikos kurso tikslai ir ryšys su kitais mokslais. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtumai. Darbo pasiūlos apibrėžimas. Darbo jėgos sudėtis ir darbo rinkos srautai. Darbo rinkos segmentacija. Kiekybinė darbo pasiūlos analizė ir pagrindiniai rodikliai. Darbo/laisvalaikio teorija. Darbo pasiūla gyvenimo trukmės požiūriu. Kokybinis darbo pasiūlos aspektas ir "Žmogiškojo kapitalo" teorijos koncepcija. Žmogiškojo kapitalo pelningumo matavimas. Darbo paklausa konkurencinėje rinkoje. Firmų trumpalaikė paklausa. Firmų ilgalaikė darbo paklausa. Darbo paklausos elastingumas. Hedonistinė uždarbio teorija. Darbuotojo pozicija darbo užmokesčio diferencijavimo požiūriu. Darbdavio motyvai. Darbdavių ir darbuotojų sprendimų suderinamumas. Profsąjungų tikslai. Kolektyvinės derybos. Darbo konfliktai. Streikų samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas. Profesinės sveikatos ir darbo saugumo reguliavimas. Nedarbas ir diskriminacija darbo rinkoje. Nedarbo teorijos. Diskriminacija darbo rinkoje.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Darbo ekonomika (4)

  Lietuvos gyventojų kiekybinė ir kokybinė kaita. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių Lietuvos gyventojų kiekybinės ir kokybinės kaitos rodiklius. Darbo apmokėjimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Užduotis: apskaičiuoti ir palyginti 2-jų laikotarpių darbo apmokėjimo Lietuvoje ir kitose ES (Europos Sąjungos) šalyse kaitos rodiklius. Užduotis: Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lentelę, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Užduotis. Užpildykite lenteles apie vartojimo išlaidas pagal decilius kaime ir mieste, atlikite skaičiavimus ir pateikite išvadas. Gyventojų užimtumo ir nedarbo rodikliai. Užduotis. Pasinaudodami Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis pateikite lentelę: Lietuvos ir vienos Lietuvos apskrities gyventojų ekonominio užimtumo rodikliai. Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir duotosios apskrities nedarbo lygio kitimą. Kaip apskrities nedarbo lygio kitimas susijęs su visos Lietuvos nedarbo lygio kitimu? Kas galėjo sąlygoti apskrities užimtumo lygio pokyčius? Pavaizduoti viename grafike visos Lietuvos ir apskrities nedarbo lygio ir užimtumo lygio kitimą. Kaip šie rodikliai susiję?
  Ekonomika, uždavinys(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Darbo ekonomika (5)

  Įmonės darbuotojų atlyginimų struktūra. Centrinė įmonės administracija. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regionų administracija. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir techniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-15
 • Darbo ekonomika (6)

  1 užduotis. Kaip klasifikuojamas darbas? Kas tai yra darbas? Kuris darbo aspektas, apibūdina motyvaciją? Kuri mokykla susiformavo atsiradus poreikiui numatyti pagrindines valdymo gaires tokių sudėtingų organizacijų kaip fabrikai? Kuris mokslininkas teigė, kad našus darbas gali būti tik darbas organizuojamas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktinę patirtį. Kokį potencialą išskiriant įvertinami darbo ištekliai ekonominiu požiūriu? Kaip skirstomi gyvenimo lygio rodikliai? Kas tai yra darbo jėga? Kas tai yra nedarbo lygis? Kada yra subalansuota darbo rinka? Kokia darbo rinka pasižymi šiomis savybėmis: yra daug tarpusavyje konkuruojančių firmų, kurios samdo tam tikrus darbuotojus; yra daug tarpusavyje konkuruojančių, vienodos kvalifikacijos darbuotojų, kurie siūlo savo darbo paslaugas; nei firmos, nei darbuotojai nekontroliuoja ir nediktuoja darbo užmokesčio lygio? Kokios sąjungos darbo rinkoje gina samdomų darbuotojų interesus: siekia padidinti paklausą darbo rinkoje ir pakelti darbo užmokestį? Kas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis darbo jėgos pasiūlą įmonės, ūkio šakos, visos ekonomikos mastu? Kokia darbo kreive nurodo, kad didėjant darbo užmokesčiui, darbo pasiūla didėja. Ir atvirkščiai, mažėjant darbo kainai, siūlomas darbo kiekis taip pat mažėja? Kaip skirstomas nedarbas pagal kilmę? Kokį nedarbo lygį ekonomistai laiko visišku užimtumu (natūraliu nedarbo lygiu)? Kokios yra nedarbo mažinimo priemonės (2 teisingi atsakymai)? Kas tai yra šešėlinis nedarbas? Kas tai yra ciklinis nedarbas? Kas tai yra paslėptasis nedarbas? 1 Užduoties atsakymai. 2 užduotis. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite kokiais dviem rodikliais gali būti išreiškiamas darbo našumas? Kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų išdirbis? Išvardinkite darbo našumą, įtakojančius veiksnius. Aprašykite F.W. Tayloro darbo organizavimo filosofijos pagrindinius principus. Apibūdinkite kelis Fayolio valdymo principus. Apibūdinkite, kas tai yra darbo normavimas, koks tikslas. Apibūdinkite, kas tai yra normuota užduotis ir aptarnavimo norma. Paaiškinkite, kuo skiriasi vizualinis ištisinis darbo stebėjimas nuo atrankinio? Išdėstykite, kokiu nuoseklumu siūloma atlikti darbo analizę. Apibūdinkite, kaip atliekamas darbuotojų poreikio planavimas. Išvardinkite rodiklius, kuriais atliekamas darbo sąlygų gerinimas. Išvardinkite rodiklius, kaip įmonėse darbuotojams teikiamos socialinės garantijos. Paaiškinkite, kaip apskaičiuojamas darbuotojų apyvartumo koeficientas, ką šis koeficientas parodo. Ar, Jūsų manymu, reikalinga įmonėse atlikti darbuotojų kaitos analizę, ar Jūsų esamoje (buvusioje) darbovietėje atliekama tokia analizė?
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-15
Puslapyje rodyti po