Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Plungės rajono gyvenamosios aplinkos įvertinimas

  Anotacija. Anotacija. Įvadas. Sąvokos. Bendra Plungės rajono gyvenamosios aplinkos esamos situacijos apžvalga. Geografinė padėtis. Gyventojų skaičius ir tankumas Plungės rajone. Migracija. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės vertybės. Architektūros paminklai. Istoriniai paminklai. Dailės paminklai. Archeologijos paminklai. Turizmo centrai. Sociodemografiniai Plungės rajono duomenys. Pramonė. SWOT analizė.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-28
 • Poreikiai. Esmė, klasifikavimas, realizavimas

  Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikavimas. Realizavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-14
 • Poreikio augimo dėsnis iš esmės

  Poreikio augimo dėsnis iš esmės. Trys ekonomikos teorijos klausimai. Poreikis. Panagrinėkime tris galimas visuomeninių santykių formas, pasitelkę tris figūras: trikampį, rombą ir apskritimą.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-30
 • Pragyvenimo lygis Lietuvoje

  Valstybės valdžios veiksmai kalbant apie pragyvenimo lygį Lietuvoje. Valdžios požiūris. Valdžios pagalba. Esminiai pavyzdžiai, rodantys pragyvenimo lygio Lietuvoje kaitą. Būstas Lietuvoje. Paskolų rinka. Rinka plėsis. Uždarbis Lietuvoje. Pamąstykime. Kas Lietuvoje uždirba daugiausiai pinigų? Atlyginimais pirmauja privatus sektorius. Vaikai nori būti verslininkais. Valstybės tarnyba - ne pyragai. Atotrūkis vėl didėja. Nusipelnė gyventi geriau.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-24
 • Praktikos ataskaita: kavinės analizė

  Įvadas. Tyrimas A. Katkaus įmonėje, kavinėje, įsikūrusioje Mažeikių rajone, Sedoje. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės aplinka. Veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Konkurentai. Vartotojai. Tiekėjai. Įmonės vadyba. Įmonės veiklos analizė. Įmonės dabartinė strategija. Įmonės veiklos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-05-15
 • Praktikos ataskaita: prekybinė komercinė firma "Agava"

  Irenos Alijošienės įmonės pristatymas. Įvadinė dalis. Pardavimų apimtys per pastaruosius 5 metus. Pardavimų prognozė. Lentelė Nr.1.1. Pardavimai. Valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Marketingas. Konkurentų analizė. Lentelė Nr. 3.1. Konkurentų palyginimas. Konkurentų palyginimas. Lentelė Nr.3.2. Konkurentų palyginimas. Apskaita. Pirminiai duomenys reikalingi įmonėje. Apskaitos proceso vykdymas įmonėje. Pirminiai dokumentai naudojami įmonėje. Išvados.
  Ekonomika, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2007-06-14
 • Pramonės organizavimas (2)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - technologinė specializavimo forma. Apdirbimo baras - daiktinė specializavimo forma (srovinė linija). Surinkimo baras - daiktinė specializavimo forma (surinkimo srovinė linija). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. (Paruošimo ir apdirbimo). Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai. Organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas apdirbimo baro srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų (įdirbių) apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas.
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-07-15
 • Prancūzijos ekonomikos raida XIX amžiaus pirmoje pusėje

  Įvadas. Prancūzijos ekonomikos raida. Napoleono epochoje. Restauracijos režimo laikotarpiu. Karolio X valdymo metu. Liepos monarchijos metais. Žemės ūkis ir valstiečiai. Frédéric Bastiat. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-07
 • Prancūzijos ekonominė raida 1918-1939

  Įvadas. 1918-1923 metai – Prancūzija pokario metais. 1924- 1928 metai – Ekonomikos stabilumas. 1929- 1933 metai – Didžioji pasaulinė ekonominė krizė. 1933- 1939 metai – Ekonomikos vystymosi ypatumai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-23
 • Prekės savybės ir išdėstymas

  Įvadas. Kas yra prekė? Prekių klasifikacija. Prekių diferenciacija. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Asortimento formavimas. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Prekyba

  Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Prekybos plėtojimasis Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-02-01
 • Prekyba ir paslaugos

  Veiklos paskirtis ir naudojami ištekliai. Ekonominės veiklos klasifikatorius. Paslaugų ir gamybos sektorių sąsaja. Paslaugų sektoriaus plėtra ir jos priežasčių aiškinimas. Verslo rizika. Įmonės tikslų – pelno gavimo susidarymo šaltiniai. Pelno apibūdinimas. Verslo kūrimo etapai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-10-20
 • Prekybinės veiklos esmė

  Įvadas. Prekybos samprata. Pardavimo valdymo esmė ir funkcijos. Prekybos sritys ir rūšys. Užsienio prekyba. Prekybos įmonės tikslų svarba ir sistema. Pardavimo skatinimas. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Pardavimai. Pardavimų ir pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Atsargos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-10
 • Prekybos įmonių ekonomika

  Apibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Apskaičiuokite įrenginio: Pilnąją pradinę vertę; Metinius nusidėvėjimo atskaitymus; Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma Jūsų įmonėje. Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Planiniais metais įmonės numato prekių apyvartos apimtį padidinti 13,3 %. Bendras išlaidų lygis padidės 1,2 punkto. Personalo išlaidų suma padidės 5%, transporto išlaidų lygis padidės 0,004 punkto, remonto – 0,02 punkto, reklamos išlaidų – 0,5 punkto. Likusių išlaidų straipsnių lyginamasis svoris bendrose išlaidose liks nepakitęs. Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 15 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Ponas Jonas ketina pasamdyti pagalbinį darbininką, kuriam mokės 600 Lt per mėnesį; krosnies nusidėvėjimas – 5000, kiosko nuoma – 2800, o patentas gamybai ir prekybai – 2000 Lt per metus. Jis planuoja parduoti po 200 pyragų per dieną ir prekiauti 250 dienų per metus. Apskaičiuokite: Vieneto kintamąsias išlaidas; Pastovių išlaidų sumą; Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį?
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-03-28
 • Prekybos įmonių ekonomika (2)

  2 variantas. Užduotis: kokie yra įmonės socialiniai tikslai? Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? Užduotis: Apskaičiuoti įrenginio: Pilnąją pradinę vertę, Metinius nusidėvėjimo atskaitymus, Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos, Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Sprendimas. Užduotis: Įmonė 2007 metais realizavo produkcijos už 716,8 tūkst. Lt, o 2006 metais — už 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamą laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16% (1,16 kainų indeksas). Išanalizuoti pardavimo kitimą atsižvelgiant į infliacijos lygį. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti bendrą darbininko užmokestį. Darbininkas per mėnesį pagamino 400 detalių. Vienos detalės įkainis 0,8 Lt. Įvykdžius mėnesio užduotis numatyta 20% vienetinio uždarbio premija. Užduotis: Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planuojamų metų darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. Sprendimas. Užduotis: Paaiškinti, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalusis ir realus įmonės darbo laikas. Užduotis: Apskaičiuoti įmonės planuojamą išlaidų sumą ir lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, o faktinė išlaidų suma 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %(1,18), o išlaidų suma padidės 12% (1,12). Sprendimas. Užduotis: Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 25 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Sprendimas. Užduotis: Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Apskaičiuokite. Vieneto kintamąsias išlaidas. Pastovių išlaidų sumą. Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį?
  Ekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Prekybos raida Lietuvoje

  Lietuvos prekybos raida nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. XX amžiaus prekyba iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos prekybos raida atkūrus nepriklausomybę. Elektroninė prekyba Lietuvoje.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-01
 • Prekių mokslas (2)

  Prekių mokslo objektas, turinys, raida. Kas yra prekė? Gaminys. Prekės vienetas. Prekės palaikymas. Paslauga.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-22
 • Privatinė nuosavybė ir jos raida Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo sąvoka. Privatizacijos esmė. Privatizacijos veiksniai. Privatizavimo institucijos, jų kompetencija, funkcijos, atsakomybė ir veiklos sritys. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo fondai ir jų administravimas. Turto fondo įstatai. Turto fondo lėšos ir jų naudojimas. Už ir prieš privatizaciją. Ekonominis efektyvumas. Paslaugų kokybė. Socialinis teisingumas. Darbo vietos ir darbo jėga. Konkurencijos stoka. Atskaitomybė. Darbuotojų apsauga. Nuosavas ir valstybinis nekilnojamasis turtas. Nekilnojamasis turtas ekonominio potencialo struktūroje. Prekyba nekilnojamuoju turtu. Išvados. Priedai (3psl.).
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-27
 • Privatizavimas Lietuvoje

  Įvadas. Planinės ekonomikos žlugimas. Privatizavimas Lietuvoje. Bendros nuostatos. Teisiniai aktai. Lietuvos respublikos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymas. Valstybinių butų privatizavimo įstatymas. Žemės reformos įstatymas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų". Pirmasis privatizavimo etapas. Rezultatai.
  Ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-17
 • Privatizavimas Lietuvoje: būdai ir pasekmės

  Privatizavimo proceso tikslas, privatizacijos veiksniai ir jų tikslai, privatizacijos proceso apžvalga, privatizavimo institucijos, privatizavimo būdai, privatizacijos nauda, privatizacijos problemos.
  Ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-01-11
Puslapyje rodyti po