Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybos ekonomika (2)

  Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Statybos rinkos charakteristika. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos sąjungoje. Statybos procesų charakteristika. Statybos procesų valdymo modelis. Projektinių sprendimų optimizavimas. Statybos procesų projektinių sprendimų įvertinimas. Daugiakriteris statybos procesų projektinių sprendimų įvertinimas. Statybos procesų projektinių sprendimų optimizavimas. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. Dabartinės grynosios vertės nustatymas. Vidinės pelno normos nustatymas. Investicijų rentabilumo indeksų nustatymas. Rinkos įvertinimas imitaciniu modeliavimu. Rizikos įvertinimas keičiant pinigų srautą. Rizikos įvertinimas naudojant diskanto koeficientą. Investicijų efektyvumas ir jo skaičiavimas. Grynosios diskontuotos vertės metodas. Investicijų atsipirkimo vidinės normos skaičiavimo metodas. Kapitalo analizė. Pagrindinio kapitalo susidėvėjimas. Projektinių sprendimų ekonominis efektyvumas. Statybos organizavimo projekto ekonominis efektyvumas. Darbų vykdymo projekto ekonominis efektyvumas. Statybos apimčių žiniaraštis. Darbo, medžiagų sąnaudų statyboje žiniaraščių sudarymas. Medžiagų ir mechanizmų poreikio nustatymas. Statybos objektų (darbų) kainos nustatymas. Sąmatų sudarymas personaliniu kompiuteriu. Grandies sudėties formavimas. Darbo užmokesčio apskaita statyboje. Sąmatų skaičiavimas.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2007-04-03
 • Statybos ekonomika (4)

  Statyba Vokietijoje. Statybos ekonomika Vokietijoje. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos konjunktūra ir plėtra. Statybos nacionalinis valdymas. Statybos įmonių teisinės formos. Statybos įmonės teisinės formos pasirinkimo kriterijai. Įmonių grupė. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių susivienijimas. Strateginė sąjunga. Holdingas. Karteliai. Statybos perspektyvos Vokietijoje.
  Ekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2008-07-24
 • Statybos ypatumai Airijoje

  Statybos ypatumai šalyje. Statybos lyginamoji dalis BVP. Statybos eksportas. Statybos apimčių ir darbų kitimo dinamika. Labiausiai išsivysčiusios statybos ir su ja susiję pramonės šakos. Dirbančiųjų skaičius statyboje. Didžiausios statybos įmonės. Įdomiausi statybos projektai šalyje. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-05
 • Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimas

  Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus: N28-32. Geležinkelio tiesimas ant tiltų be balastinės važiuojamosios dalies 12,5 m ilgio R50 bėgiais. Darbo apimtis 2800m. N28-74. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. Darbo apimtis 1800 m³. Darbo sudėtis: Sudaryti statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelę. Sudaryti statybos išteklių poreikio žiniaraščius. Sudaryti sąmatas: lokalinę, objektinę, suvestinį statybų kainų skaičiavimą. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-03
 • Statistinės priklausomybės tyrimas

  Ekonometrikos namų darbas. Statistinės priklausomybės tyrimas. Duota imtis. Rasti: Be kompiuterio veiksnio X vidurkį, dispersiją, pataisytą dispersiją, standartinį nuokrypį, pataisytą standartinį nuokrypį, modą ir medianą. Randame tiesinės statistinės priklausomybės stiprumą tarp veiksnių X ir Y. Statistinės priklausomybės matematinį modelį – regresijos lygtį. Prognozę prognozę. Šios prognozės pasikliautinąjį intervalą su 85% ir 99% pasikliovimo tikimybėmis.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-09
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: "Tarptautinis Vilniaus oro uostas"

  Įvadas. Šiame savarankiškame darbe analizuosiu, sisteminsiu "Tarptautinio oro uosto" duomenis. Trumpai apžvelgsiu įmonės istoriją, veiklą ir statistinius duomenis. Iš Lietuvos statistikos departamento pateiksiu duomenis susijusius su tiriamos įmonės veikla. Taip pat pateiksiu duomenis iš Eurostato. Atliksiu įmonėje statistinį stebėjimą, surinktus duomenis susisteminsiu, išanalizuosiu. Tarptautinio Vilniaus oro uosto pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla . Eurostato duomenys. Statistinis stebėjimas. "Tarptautinio Vilniaus oro uosto" apyvartos augimo analizė.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-31
 • Strategijų tipai ir jų parinkimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriui

  Įvadas. Teoriniai pagrindai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio valdymo esmė. Išskirtinė ir visą apimanti strategija. Suplanuota ir spontaniškai iškylanti strategija. Strategijos ir struktūros ryšys. Strategijų tipai. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos apibūdinimas. Teisinis įstaigos apibūdinimas. Geografinė padėtis ir organizacinė struktūra. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus finansinė analizė 1999 – 2004 m. Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų analizė ir plėtros perspektyvos. Socialinio sektoriaus apžvalga. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Institucijos veiklos strategija. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-01-10
 • Strateginis valdymas (15)

  Prognozavimas ir jo ryšys su strateginiu valdymu (SV). Genetinis ir normatyvinis prognozavimas. Mokslinis ir intuityvus prognozavimas. Prognozavimo objektai ir metodai. Scenarijų analizės metodas. Strateginio valdymo ir strategijos esmė. Strateginiai ir operaciniai sprendimai. Strateginio valdymo stadijos. Strateginis planavimas ir jo ryšys su strateginiu valdymu. Nustatytinė (preskriptyvinė) SV metodologija. Plėtotinė (emerdžentinė) SV metodologija. Strateginės analizės stadija strateginiame valdyme. Aplinkos strateginės analizė sritys. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės faktoriai. Penkių jėgų modelis. Rinkos (šakos) gyvenimo ciklo fazės. Konkurentų profiliavimas. Produktų portfelio matrica. Ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Kaštais pagrįsta ir planinė kainodara. Išteklių strateginės analizės sritys. Pridėtoji vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Empirinė kaštų patirties kreivė. Baziniai resursai ir bazinės kompetencijos. SSGG analizė. Žmonių išteklių auditas. Organizacijos kultūrinis voratinklis. Organizacijos kultūros stiliai. Organizacijos kultūros stiliai. Politikos organizacijoje analizė. Strategijos finansavimo šaltiniai. Kapitalo kainos analizė. Strategijos finansinė ekspertizė. Operacijų strateginės analizės sritys. Technologinių pokyčių diskretiškumas. Technologijų auditas. Visuotinės kokybės valdymo sistema. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Generalinės strategijos. Atsiskyrimo, susijungimo ir įsigijimo strategijos. Skverbimosi į rinką, rinkos plėtros ir produkto plėtros strategijos. Diversifikacijos ir integracijos strategijos. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Strategijos įgyvendinimo monitoringas ir kontrolė. Organizacijos strategijos ir struktūros ryšys. Organizacijos struktūros tipai. Strateginiai pokyčiai. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimas strateginiams pokyčiams.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-09-20
 • Struktūrinė politika

  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Atskleiskite ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus istorinę raidą Europos Sąjungoje (ES). Klasifikatoriaus gilumas. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakinė struktūra sudaroma pagal šiuos ekonominius rodiklius. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakos dalies apskaičiavimas. Pagrindinės Lietuvos ūkio šakos. Pagrindinės Lietuvos apdirbamosios pramonės šakos. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakinė struktūra, jos sudarymas ir skaičiavimai. Pagrindinių Lietuvos ūkio šakų kitimo tendencijos. Pagrindinių Lietuvos apdirbamosios pramonės šakų kitimo tendencijos. Ūkio proporcijos. Lietuvos apdirbamosios pramonės pagrindinės proporcijos 2002–2006 metų laikotarpiu. Lietuvos žemės ūkio proporcijos kitimo tendencija pastaraisiais metais. Struktūrinių pokyčių skaičiavimo pagrindiniai būdai. Ūkio šakos struktūrinis pokytis. Ūkio struktūrinių pokyčių aritmetinis vidurkis. Ūkio struktūrinių pokyčių kvadratinis vidurkis. Ūkio struktūrinių pokyčių apibendrinantis koeficientas. 3-jų šakų teorijos esmė. Ūkio struktūrinė politika. Pramonės struktūrinė politika. Struktūrinės politikos tipai. Pagrindiniai Lietuvos ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros pertvarkymo principai. Ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros plėtojimo kriterijai. Gyventojų užimtumo kriterijus. Išteklių poreikio ir jų naudojimo efektyvumo kriterijus. Ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros plėtojimo kriterijai. Prioritetų diferenciavimas, jų laipsnio nustatymas ir pagrindimas. Prioritetų skaičiavimo metodas. Struktūrinės politikos formavimo prielaidos. "Eurosklerozės" efektas.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Struktūrinių modelių vertinimas

  Darbo tikslas. Įžanga. Pirmoji užduotis. Darbo pradžia. Duomenų analizė. Koreliacinė analizė, grafinis tarpusavio koreliacijų iliustravimas. Antroji užduotis. Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trečioji užduotis. Mažiausiųjų kvadratų metodas SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Kointegruotumo patikrinimas. Darbo priedas. Kointegruotumo analizės Dickey – Fuller‘io testų rezultatai. Statinio modelio lygčių vertinimo santraukos 22 Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Dinaminio modelio lygčių vertinimo santraukos. Mažiausiųjų kvadratų metodas. SUR metodas. Dviejų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas. Trijų pakopų mažiausiųjų kvadratų metodas.
  Ekonomika, namų darbas(39 puslapiai)
  2009-12-23
 • Suomijos ekonominės problemos

  Įvadas. Darbo tikslas – pasirinkti 2 pagrindines Suomijos ekonomines problemas ir jas išnagrinėti, sudaryti prognozes bei pateikti siūlymus šioms problemos. Administracinis suskirstymas. Nedarbo problema Suomijoje. Nedarbas ir užimtumas pagrindiniuose sektoriuose. Vyrų ir moterų nedarbas. Nedarbas ir užimtumas pagal regionus 2009 metais. Gyventojų senėjimo problema. Pensijų ir pašalų išmokų skaičiaus didėjimas. Populiacijos projekcija. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-01-27
 • Svarbiausi išoriniai Lietuvos ekonomikos vystymosi veiksniai

  Įvadas. Eksportas. Lietuvos eksportas. Lietuvos eksporto analizė 1995 – 2004 metais. Importas. Importo motyvai. Lietuvos importo 2000-2006 metais analitinė apžvalga. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos prioritetai. Lietuvos ekonomikos rodikliai ES (Europos Sąjungos) kontekste. ES (Europos Sąjungos) SF (struktūrinių fondų) paramos poveikis šalies ūkiui. Investicijos. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje struktūra ir raida. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-04-23
 • Svarbios ekonominės tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Bendrasis vidaus produktas. Darbas. Infliacija. Palūkanų normos. Yra žinomi fundamentalus veiksniai, kurie lemia palūkanų normų lygį. Biudžeto deficitas. Lūkesčiai. Verslo ciklai ir šakos analizė. Verslo ciklas. Yra skiriamos ciklinės ir gynybinės šakos. Šakos analizė. Jautrumas verslo ciklui. Rinkų nestabilumas ir ekonominiai svyravimai. Mokesčių sistema. Makroekonomikos įtaka investicinei analizei. Kitos rizikos. Mažas likvidumas. Gyvenimo įvykiai. Senyvas amžius. Paveldėjimo teisė. Psichologinė rizika. Apibendrinant įvairius rizikos elementus iš asmens pozicijų, galima daryti kai kurias pradines išvadas.
  Ekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2011-01-27
 • Swaps

  Swaps. Interest rate swaps. Pricing interest rate swaps. Financial benefits. Users and uses of interest rate swaps. Advantages and disadvantages of using interest rate swaps. Types of risk. Irs electronic trading platforms. The euro irs market. Conclusions.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Šešėlinė ekonomika (4)

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Neapskaitoma ekonomika versle. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-11
 • Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti šešėlinės ekonomikos BVP sudėtyje kitimo tendencijas bei jas įtakojančius veiksnius Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse. Šešėlinė ekonomika teoriniu aspektu. Šešėlinės ekonomikos sąvokos aiškinimas. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos padariniai. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos apskaitos palyginimas Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Uždraustų prekių kontrabanda ir nelegalus verslas. Nelegalus verslas statybų sektoriuje. Nelegalaus verslo egzistavimo palyginimas įvairiose veiklos srityse. Prekybos žmonėmis prevencija. Cigarečių kontrabanda. Alkoholinių gėrimų kontrabanda. Nuslėptų pajamų ir korupcijos įmonėse vertinimas. Šešėlinės ekonomikos pasireiškimas vykdant veiklą pagal verslo liudijimus. Garsiųjų "vokelių" padėtis įmonėse. Įvairios korupcijos pasireiškimo formos. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. Šešėlinės ekonomikos dydžio nustatymas. Šešėlinė ekonomika Lietuvos BVP sudėtyje. Šešėlinės ekonomikos dalies BVP sudėtyje palyginimas įvairiose pasaulio šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-10-06
 • Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika

  Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika 2004-2007 metais. Įvadas. Santrauka. Gyventojų, migracijos ir natūralios kaitos sampratos. Šiaulių miesto demografiniai rodikliai. Gyventojų skaičiaus formavimasis Šiaulių mieste. Gyventojų skaičiaus kitimas Šiaulių mieste (2004 – 2007 metai). Santuokų ir ištuokų skaičius Šiaulių mieste (2004-2007 metai). Nedarbas. Šiauliečių pasiskirstymas pagal lytį. Šiauliečių pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys. Išorinė emigracija. Vidinė migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Demografinės elgsenos pasikeitimai. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-25
 • Šiuolaikinė ekonomikos teorija, jos tyrimo objektas ir metodai

  Įvadas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos sistemos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos teorijos metodai. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Išvados. Priedas.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Šiuolaikinė globalizacija

  Įvadas. "Globalizacijos" sąvoka. Globalizacijos įtaka. Ekonominė globalizacija. Globali prekyba. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Finansų globalizacija. Išvadoss.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-13
 • Šiuolaikinės ekonomikos privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Trūkumai. Privalumai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-21
Puslapyje rodyti po