Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė ekonomika (7)

  Valiutų rinkos operacijos. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Tarptautinė ekonomika (8)

  Tarptautinių ekonominių santykių struktūros elementas – tarptautinis darbo pasidalijimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Tarptautinė politika ir muitų sistema

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata. Dvigubo įrašo mokėjimų balanse principas. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Muitų politika. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų įtaka šalių ekonomikai. Importo mokesčiai. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-06-21
 • Tarptautinės ekonomikos teorijos

  Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinės prekybos teorijos. Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinio pranašumo teorija. Naujosios prekybos teorijos. Gamybos veiksnių santykio teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Masto ekonomijos teorija. Strateginės prekybos teorija. Porterio konkurencinio pranašumo teorija.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-01-02
 • Techninės kūrybos metodai. Licenzijos

  Techninės kūrybos metodai: morfologinės analizės ir sintezės metodas. Licenzijos: rūšys, sutartys, prekybos principai, ekonominis įvertinimas ir franšizavimas. Licencijų prekyba. Licencijų rūšys. Licencinės sutartys. Ekonominis įvertinimas. Franšizavimas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija

  Įžanga. Sandorių kaštų teorija ("transaction costs theory") ir firmos prigimties klausimas. Sandorių kaštų teorijos tobulinimas ir raida. R. Coase teoremos kritika. Suvaržytas racionalumas ("bounded rationality")arba RPT. Simon Herbert požiūris į racionalumą. Racionalaus sprendimo skaičiavimas. Šiuolaikinė firmos teorija ("theory of the firm"). Vadybos ir elgesio teoremos (Managerial and behavioural theories). Elgesio požiūris (Behavioural approach). Komandos gamybos teorija (Team production). Kiti požiūriai, modeliai, kurie yra šiuolaikinės firmos teorijos dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Tėvų pajamos

  Mamos atlyginimas. Tėtės atlyginimas. Palūkanos. Valiutos. Pajamos ir išlaidos. Tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-05
 • The economic way of reasoning: models and marginal analysis

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Glossary. Economic Analysis. Marginal Analysis. Economic Theory. Economic Theory. Economic variables. Economic models. Hypothesis. Rational behavior. Marginal analysis of rational behavior. Summary.
  Ekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-12-30
 • Tiesioginės užsienio investicijos (5)

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai, įtakojantys tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų tendencijos 1990- 2005 m. Priežastys trukdančios tiesioginių užsienio investicijų augimą Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis bei grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-13
 • Tobuloji konkurencija

  Tobulos konkurencijos rinkos bruožai. Tobulos konkurencijos rinkai yra būdingi tokie bruožai (sąlygos). Tobulos konkurencijos paklausa ir pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Tobulosios konkurencijos pasiūlos kreivės. Tobula konkurencija ir efektyvumas.
  Ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2008-10-06
 • Tradicinės fotografijos padėtis šiandien

  Įvadas. Laboratorijose daro vis mažiau nuotraukų. Fotolaboratorijos ir jų paslaugų kainos. Eurokos fotografija. Copy 1. Fotservisas. Fotoprizmė. Fujifilm. Suvestinė ir analizė. Juostinių fotoaparatų gerbėjų visada bus. Išvados.
  Ekonomika, tyrimas(11 puslapių)
  2008-10-29
 • Transport economics in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Transporto ekonomika Lietuvoje. Introduction. Macroeconomics and microeconomics theory application in transport sector. Demand and supply. Road transport companies’ economics. The essence of road transport production. Competitiveness of transportation services. Railway transport economics. Railway transport maintenance expenses. Water transport economics. sea transport expenses elements. Transportation expenses conception. Sea transport organizing and load owner’s expenses. Multimodal transportation. Sea transport productivity. Repairs and technical service. Port duty. Distinguishing features of the air transport. Air transport expenses and revenue. Maintenance expenses.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-11-09
 • Transporto uždavinys

  Ekonometrijos namų darbas. Sąlyga: Sudaryti prekių pervežimo planą, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos Nr. Nr. 2. 38-1. Atraminio plano sudarymas. Skaičiuojame pirmąjį artinį. Skaičiuojame antrąjį artinį. Skaičiuojame trečiąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame ketvirtąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame penktąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame šeštąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame septintąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame aštuntąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Atsakymas.
  Ekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-02
 • Trumpalaikių paskolų analizė Lietuvos komerciniuose bankuose

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti trumpalaikių paskolų teikimo Lietuvos komerciniuose bankuose sistemą bei jų suteikimo sąlygas. Trumpalaikės paskolos esmė ir būtinumas. Trumpalaikės paskolos funkcijos. Trumpalaikės paskolos sistema ir jos veikimas. Trumpalaikės paskolos principai. Trumpalaikių paskolų palūkanos ir paskolos kaina. Trumpalaikės paskolos apdraudimo priemonės. Trumpalaikių paskolų analizė Lietuvos komerciniuose bankuose. Trumpalaikės paskolos Lietuvos komerciniuose bankuose, jų privalumai. Trumpalaikių paskolų suteikimo sąlygos bei užtikrinimas. Palūkanos trumpalaikėms paskoloms. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2011-02-16
 • Turizmo paslaugos Lietuvoje

  Ekonomikos teorija apie turizmo paslaugas Lietuvoje. Įvadas. Turizmo paslaugos specifika bei apibūdinimas. Turizmo paslaugas teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika. Turizmo paslaugos vartotojai ir kokybės elementai. Turizmo paslaugos vartotojai. Kokybės aspektas. Turizmo paslaugos formavimosi prielaidos ir veiksniai. Turizmo paslaugos gyvavimo ciklo stadija Panevėžio apskrityje. Turizmo paslaugos plėtotės modelis atsižvelgiant į paslaugos elastingumą. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-06-07
 • Turtingiausi Lietuvos žmonės

  PowerPoint pristatymas. 10 turtingiausių Lietuvos žmonių Žurnalo "Veidas" (2006 06 15, nr. 24) duomenimis. Nerijus Numavičius. Bronislovas Lubys. Darius Mockus. Arūnas Martinkevičius. Rimandas Stonys. Vladimiras Romanovas. Augustinas Rakauskas. Visvaldas Matijošaitis. Gvidas Drobužas. Viktoras Uspaskichas. Antrasis dešimtukas. Trečiasis dešimtukas. Nepatekę į sąrašus. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-26
 • Turto ekonomika ir vertinimas

  Turto apibrėžimas ir klasifikavimas. Kilnojamas turtas. Nekilnojamas turtas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto esmė. Trumpalaikis turtas sunaudoto ilgalaikio turto vertė. Nematerialusis turtas. Materialusis ilgalaikis turtas. Finansinis turtas. Turtas ir nuosavybė. Įmonės savininkų nuosavybė. Skolintojų nuosavybė. Turto rinka ir jos ypatumai. Efektyvios rinkos kriterijai. Rinkos kintamumas. Turto ir verslo vertinimo sistemos teisinis pagrindas. Europos sąjungos teisės aktų įtaka turto ir verslo vertinimo praktikai. Rinkos vertė. Teisinga vertė. Lietuvos turto ir verslo vertinimo teisinės bazės formavimo raida. Tarptautiniai, europiniai ir nacionaliniai turto vertinimo standartai. Jų ryšys ir taikymas Lietuvos turto vertinimo praktikoje. Turto vertintojų profesinis ugdymas. Turto vertintojų profesinio ugdymo sistemos Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje. Vertintojų profesinis ugdymas ir turto vertinimo daugiapakopės kvalifikacinės sistemos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybė. Turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybės užtikrinimas. Turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybės užtikrinimas. Turto vertinimo ginčų sprendimo formos. Teisinė atsakomybė ir profesinės žalos atlyginimo draudimas. Turto vertinimo procesas. Turto vertinimo metodologija. Turto ir verslo vertinimo metodai. Grynosios balansinės vertės metodas. Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Likvidacinės vertės metodas. Kainų už pelną metodas.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2005-10-14
 • Turto ekonomika ir vertinimas (2)

  Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Vertinimo tikslas, prielaidos ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Lyginamųjų objektų apibūdinimas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai. Išvada dėl turto vertės.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-16
 • Tvarkaraščiai

  Ekonometrijos namų darbas. 0,4 kV oro linijos keitimas 0,4 kV kabeline linija. Algoritmai optimaliam tvarkaraščiui sudaryti. Pagal paprastą prioritetų sąrašą. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontotojai. Mažėjančių trukmių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Kritinių kelių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Tvarkaraščiai (2)

  Apleistos teritorijos apželdinimas. Užduotis: UAB "Medelis" gavo užsakymą apželdinti, bei sutvarkyti apleistos teritorijos aplinką. Darbui atlikti įmonė paskyrė savo darbininkus. Norint atlikti darbą, darbininkai turi atlikti visas užduotis pavaizduotas 1 lentelėje. Visi darbai turi būti atliekami pagal nuoseklumą, pavaizduotą lentelėje. Vienos valandos darbo kaina - 20 Lt, vienos valandos prastovų kaina – 10 Lt. Dabartiniai įmonės tikslai atnaujinti savo inventorių, todėl stengiamasi darbus atlikti kuo pigiau, taip sutaupant pinigus atnaujinimui. Darbų ir nuoseklumo sąryšių lentelė. Užduotys atliekamos pagal paprastą prioritetų sąrašą. Mažėjančių trukmių algoritmas. Kritinių kelių algoritmas. Apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-18
Puslapyje rodyti po