Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslas ir ekonominė aplinka

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Verslo sėkmė priklauso nuo jo aplinkos sąlygų. Verslo aplinką formuoja šie pagrindiniai veiksniai. Techniniai veiksniai. Administraciniai – ekonominiai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Ekonomikos reguliavimas – esminė kliūtis verslui. Reguliavimo prigimtis. Ekonomikos reguliavimas. Reguliavimo priemonės. Valstybinės institucijos ekonomiką reguliuoja. Teisinis reguliavimas. Administracinis reguliavimas. Pagrindinės administracinio reguliavimo ydos. Ūkinė veikla. Parama verslui gali būti vykdoma dvejopai. Privilegijos gali būti įvairių rūšių. Netiesioginės subsidijos. Subsidijuotos (lengvatinės) paskolos. Tiesioginės subsidijos. Monopolinės privilegijos. Kitos privilegijos. Draudimai prekybai. Muitai.
  Ekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-10-15
 • Verslas. Verslumas. Verslininkystė

  PowerPoint pristatymas. Verslas. Verslumas. Verslininkystė. Tikslai. Verslo samprata. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslininkystės vaidmuo šalies ekonomikoje.
  Ekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-10-19
 • Verslininkų mokami mokesčiai

  Įvadas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizas(plačiau). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-01
 • Verslo apibūdinimas ir aplinkos anlizė: AB "Teo LT"

  Įmonės aplinkos analizė. TEO LT veiklos pobūdis. TEO LT užimama vieta šakoje. TEO LT konkurentai. TEO LT paslaugos. TEO LT plėtros perspektyvos. TEO LT valdymo struktūra. Vertikali TEO LT balanso analizė. Horizontali TEO LT balanso analizė. TEO LT pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ekonominiai rodikliai: Pelningumo rodikliai, Finansinio statuso, Finansinio valdymo, Išteklių valdymo. Bendrosios išvados. Priedai (4 psl.).
  Ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-13
 • Verslo aplinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Verslo aplinka. Verslo aplinka Lietuvoje. Veiklos išlaidų mažinimas investuotojams. Europos Sąjungos (ES) narių investicijų skatinimo agentūros panašumai. Investicijų pritraukimo prioritetai. Perspektyviausios šalies ūkio šakos Europos Sąjungoje (ES). Ūkio plėtros perspektyvos. Pramonė. Žinių ekonomikos kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Prekybos režimas. Energetika. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Verslo ciklo teorijos

  Įvadas. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Verslo struktūra ir ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas. Verslo Ciklo fazės, ciklo indikatoriai.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-16
 • Verslo ekonomika

  Pratarmė. Verslas ir jo aplinka. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Verslo įmonės ir jų veiklos ypatumai. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Įmonės steigimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesas, jo elementai, rūšys ir fazės. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Įmonės gamybos struktūra. Produkcijos nomenklatūros ir asortimento samprata ir formavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimčių suderinimas. Produkcijos gamybos apimties pagrindimas gamybos pajėgumu. Gamybos pajėgumo samprata. Gamybos pajėgumo apskaičiavimas. Prekybos įmonės veikla. Paslaugų verslo organizavimo ypatumai. Verslo įmonės turtas. Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas, jo sudėtis. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas, jo rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas. Materialinių išteklių sąvoka ir klasifikavimas. Medžiagų sunaudojimo normos. Medžiagų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų poreikio skaičiavimas. Elektros energijos poreikio skaičiavimas. Tiekimo organizavimas ir tiekėjų parinkimas. Materialinių išteklių atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Grafinis atsargų kitimo vaizdavimas. Optimalus užsakymo dydis. Darbo ištekliai. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio apskaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas).
  Ekonomika, konspektas(82 puslapiai)
  2005-09-11
 • Verslo ekonomika (10)

  Apskaičiuoti ribinį naudingumą. Studento per savaitę suvalgytų šokolado plytelių kiekis ir jų teikiamas bendras ribinis naudingumas. Šalyje iš turimų gamybos išteklių gaminamos tik dviejų rūšių prekės-dviračiai ir kompiuteriai. Jų alternatyviosios rinktys pateiktos lentelėje. Nubrėžkite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinkite, kodėl tuo pačiu metu negalima gaminti 800 000+n vnt.dviračių ir 800 000+n vnt.kompiuterių. Lentelėje pateikta vienos dienos bandelių paklausa. Apskaičiuokite pardavėjo bendrąsias pajamas bei paklausos lankstumo koeficientą pagal vidurio taško paklausos lankstumo formulę. Nustatykite elastingumo tipą. Riešutų rinkoje pateiktos paklausos ir pasiūlos apimtys. Baikite pildyti lentelę. Baikite pildyti lentelę. Lūžio taške gaminama 30 produkto vnt., gamybos kintamieji kaštai sudaro 8000+n Lt, o pastovieji – 2500+n Lt. Kokia vieneto kaina? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos lygtys yra: QD = 600 – 0,75P ir QS = 0,25P, kur P – butų nuomos kaina; QD – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius; QS – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius per mėn. Kokia yra rinkos nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, rinkos kiekis? Tarkim, kad miesto taryba nusprendžia, kad kaina yra per didelė ir nustato maksimalią 400 Lt kainą per mėnesį. Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Baikite pildyti lentelę. AB turi nepaskirstyto pelno 8500+n Lt. 16 000 išleista privilegijuotų akcijų, kurių vertė 2Lt, dividendai 5%. 42 000 paprastųjų akcijų, kurių vertė 1Lt ir 22 000 obligacijų, kurių vertė 2Lt, palūkanos 11 %. Paskaičiuoti kiek gaus akcijų ir obligacijų savininkai. Užpildyti lentelę, kai NPD 290 Lt. AB "Rytas" pernai gavo 58 000+n Lt pelno. Kokią pelno mokesčio sumą sumokėjo įmonė, jei pelno mokesčio tarifas – 15 proc.? Avalynės firma "Apavas" samdo 10 darbininkų, kurių kiekvienas dirba po 40 val. per darbo savaitę. Firma pagamina per savaitę 600 porų šlepečių. Kiek pagamina 1 darbuotojas šlepečių per 1 val.? Įmonės "Gama" pastovieji kaštai per metus sudarė 5080+n Lt. Kintamieji kaštai sudarė 10 300+n Lt. Įmonė pardavė 8000 vnt. Produkcijos po 45 Lt. Kiek grynojo pelno gavo įmonė, jei pelno mokestis 13 proc.? Apskaičiuoti, kokią prekės vnt kainą turi nustatyti įmonė, kuri per metus gali pagaminti 8000 vnt produkcijos ir tikisi pardavusi savo gaminius gauti 4500 Lt bendrojo pelno. Numatoma, kad produkcijos gamybos bendrieji kaštai sudarys 18 000 Lt.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Verslo ekonomika (11)

  Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūriniais fondais (SF) remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Struktūrinių fondų (SF) paramos struktūra. BPD. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF). Projektų atrankos kriterijai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė. Diskontas. Atvirų sąskaitų diskontas. Verslo projektų įvertinimo metodai. Projektų atranka. Atrankos kriterijai. Pagal vidinių investicijų pelno normą. Pagal investicijų atsipirkimo laiko trukmę. Pagal grynųjų (diskontuotų) pinigų srautų dabartinę vertę (NPV). Pagal vidinę pajamų (pelno) normą (IRR). Pagal modifikuotą vidinę pajamų normą (MIRR). Neformalus projektų vertinimas.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo ekonomika (12)

  Žymiausias visuotinės kokybės pradininkas, ir jo suformuoti principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir turinys. Standartų ir VKV sąryšis. Nacionalinio kokybės prizo konkurso tikslas. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas. Inovacija. J. Štumperio 5 vystymosi pokyčiai. Bostono konsultacinės grupės matrica. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai trumpalaikiam turtui įsigyti. Lizingo operacijos. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai ilgalaikiam turtui įsigyti. Apyvartinių lėšų naudojimas yra įvertinamas keletu rodiklių. Apyvartinis gamybinis kapitalas susideda iš 2-jų dalių. Apyvartinis kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Kapitalo apytakos ir apyvartos turinys. Franšizė. Faktoringas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį šalyje. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifų sistema. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio sistemos. Nominalaus ir realaus darbo užmokesčio turinys. Mokesčiai. Apmokestinimo principai. Mokesčių našta. Apmokestinimų instrumentarijus. A.Laferio kreivė. Mokesčių sistema. Verslo rizikos klasifikavimas. Verslo rizikos zonos. Verslo rizikos mažinimo būdai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-06-27
 • Verslo ekonomika (16)

  Verslo organizavimo formos ir jų palyginimai ( + ar - ). Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės steigimas. IĮ "Saldumynų šalis" verslo tikslai ir marketingas. Įmonės ir jos partnerių ryšiai. Kad verslas klestėtų, įmonė privalo daryti. Apskaičiuoti bendrą sterilizavimo talpų gamybinį pajėgumą. Ar užteks įmonei turimų gamybinių pajėgumų gamybos programai įvykdyti. Įmonė planuoja turimus daržovių smulkintuvus pakeisti naujesniais, o tai leistų per valandą susmulkinti 20 proc. daugiau daržovių. Kiek cechui tuomet reiktų daržovių smulkintuvų tam pačiam daržovių kiekiui pagaminti, jeigu visos sąlygos išliktų tos pačios. Apskaičiuoti pilnąją pradinę vertę. Apskaičiuoti proporcingą nusidėvėjimą 10 metų, užpildydami lentelę. Apskaičiuoti galutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos. Apskaičiuoti: Vidutines mėnesio sūrių atsargas. Atsargų apyvartumą kartais. Atsargų apyvartumą dienomis. Apskaičiuokite reikalingą darbininkų skaičių. Apskaičiuoti įmonės "Šviežias pienas" darbuotojų metinis darbo užmokesčio lėšas ir mokėtiną socialinio draudimo įmokų sumą (30,98%). Apskaičiuoti medaus indelių savikainą. Įvairių rūšių medaus indelio kainą, kai antkainis sudaro 40 % pilnosios savikainos. Apskaičiuoti UAB "Duonelė" bendrąjį ir veiklos pelną bei bendrąjį pelningumą.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-31
 • Verslo ekonomika (17)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Verslo ekonomika (19)

  Įvadas. Gaminių gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei programai įvykdyti. Einamosios maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus ir papildomo darbo užmokesčio suma bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios vienam gaminiui). Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Veiklos sąnaudos. Per metus pagamintos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-05
 • Verslo ekonomika (2)

  Lentelės. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrenginių ir darbo vietų skaičius. Darbininkų bei barų administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atliginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Baro administracijos darbuotojų darbo apmokėjimai bei įmokos SoDrai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos metrais ir litais. Draustinės medžiagų atsargos metrais ir litais. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlio plotas, m2. Medžiagų išlaidos 1 gaminiui. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmės ir jo vertė. Bendras gamybinis plotas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrenginių ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė per metus. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumos per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-09-17
 • Verslo ekonomika (21)

  Verslininkas, jo funkcijos, pareigos ir teisės. Įmonės pajamos, jų gavimas, apskaičiavimas. Valdymas. Konkurentai. Rinka. Prekė. Reklama. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika (22)

  Įvadas. Verslo samprata, funkcijos ir vieta valstybių ūkininkavimo sistemoje. Verslo esmė. Verslo kūrimo motyvai. Verslo ekonominiai principai. Verslo Socialinės atsakomybės principai. Verslo koncepcijos. Verslo struktūra. Verslo pamatas. Verslo kliūtys ir verslo sėkmė. Pagrindiniai rizikos veiksniai pradedant verslą. Verslo pradžios kliūtys. Palankios verslo sąlygos. Verslo vieta valstybės ekonomikoje. Valstybinės ekonominės politikos įtaka ekonominiams procesams. Valstybės pajamų politikos reikšmė. Lietuvos pajamų struktūros palyginamoji analizė. Ekonominių ciklų reikšmė verslo vystymui. Biudžeto išlaidų ekonominių ciklų metu reguliavimo būtinybė. Biudžeto politikos stabilumo įtaka verslui ir valstybės pajamoms. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių įtaka smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir užimtumui. Kapitalo ir darbo santykių apmokestinimo įtaka biudžeto įplaukoms. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Lietuvos vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių veiklos įtaka valstybės biudžeto pajamoms. Europos sąjungos (ES) praktika. Biudžeto politikos įtaka konkurencinėms sąlygoms. Lietuvos Vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)atžvilgiu. Vyriausybės programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aspektu 1990-2005 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Verslo įmonė. Verslo įmonė. Įmonė-organizacija ar struktūra. Įmonės aplinka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonių valdymo organizacinė struktūra. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonės strateginė veiklos vieta. Socialinė įmonės reikšmė ir įmonės įvaizdis. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės turtas. Turto rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Turto priklausomybė. Įmonės nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonės pelnas- įmonės turto efektyviausia dalis. Turto panaudojimo ekonominiai efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto analizės ekonominė svarba. Trumpalaikio turto analizės reikšmė. Efektyvaus turto panaudojimo įtaka verslo sėkmei. Verslo organizavimo ypatumai. Verslo organizavimo ypatumus lemiantys veiksniai. Verslo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimas. Planavimo reikšmė darbo organizavimui. Darbo organizavimo tikslai ir tikslų kūrimo etapai. Darbo organizavimo uždaviniai. Darbo įvertinimas ir apmokėjimas. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaką darbo užmokesčiui. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo kriterijai. Darbo užmokesčio fondo sudedamosios dalys. Darbo laiko klasifikavimas. Darbuotojų poreikio įmonėje planavimas ir įvertinimas. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Mišrios apmokėjimo formos. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. Materialinių išteklių sąvokos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų panaudojimo rodikliai. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Atsargų reguliavimo metodas. Tiekėjų atrankos svarba. Išlaidos, jų planavimas. Įmonės išlaidų valdymo reikšmė. Įmonės išlaidų planavimas. Įmonės išlaidų klasifikacija. Gaminių kalkuliacija. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Gamybos savikainos mažinimo rezervai. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų reikšmė. Pajamos ir pelnas. Kaip tinkamai prognozuoti įmonės pajamas. Kaip efektyviai apskaičiuoti įmonės pelną. Pardavimo prognozių metodai.
  Ekonomika, konspektas(123 puslapiai)
  2007-09-26
 • Verslo ekonomika (23)

  Trumpalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Apskaitos principai: trumpai aptarti. Finansų ir valdymo apskaita: jų turinys, esminiai skirtumai. Dvejybinio įrašo buhalterinėje apskaitoje turinys. Pavyzdinis sąskaitų planas. Aktyvinės ir pasyvinės sąskaitos: pokyčių atspindėjimas jose. Verslo apskaitos standartas. Balansas: trumpas turinys. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Pagrindinės įmonių finansinės veiklos santykinių rodiklių grupės: išvardinti, apibūdinti. Pristatyti ir aptarti vieną pasirinktinai įmonės likvidumo rodiklį. Pelningumo rodiklis. Finansų struktūros rodiklis. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodiklis. Bankroto diagnostikos turinys. Bankroto prevencijos turinys. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti: bankrutavusių įmonių skaičius viso, pagal teisinę formą, bankroto iniciatoriai. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti bankroto procesą pagal apskritis, pagal ekonominės veiklos rūšis, pramonės įmonių bankroto eigą.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-30
 • Verslo ekonomika (25)

  Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo organizavimas įmonėse. Marketingo padalinys įmonėje, jo evoliucija. Funkcinė struktūra. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. Konkurencija ir konkurentai. Pozicionavimas rinkoje. Konkurentinio pranašumo strategijos. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Kainų nustatymo metodai. Kainų strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Informacijos vaidmuo versle. Verslo informacijos tipai. Pagrindinės verslo informacijos rūšys. Pirminė informacija: privalumai ir trūkumai. Antrinės informacijos privalumai ir trūkumai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2008-06-11
 • Verslo ekonomika (26)

  Lietuvoje egzistuojančios (juridiškai) verslo įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Planavimas ir jo uždaviniai. Apskaita ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės investicijų ekonomika Pagrindinis kapitalas ir jo įkainojimas. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Medžiagų normavimas ir jų poreikio nustatymas. Medžiagų atsargos ir materialinių išteklių normų rūšys. Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos. Verslo projektas ir jo gyvavimo ciklas. Verslo projekto finansinė analizė. Diskontuoti verslo projektų vertinimo metodai. Įmonės inovacijos ir jų klasifikavimas. Inovacinių strategijų rūšys. Mokesčių sistema ir jos elementai. Pagrindiniai mokesčiai ir jų funkcijos.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2009-01-22
 • Verslo ekonomika (3)

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojai, darbininkai ir pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo sumą, bei darbo užmokesčio sumą, tenkančią vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Einamosios maksimalios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios 1 gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-09-25
Puslapyje rodyti po