Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vilniaus apskrities pramonės ir verslo sektorių analizė

  Įvadas. Pagrindiniai Vilniaus apskrities socialinės – ekonominės raidos rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Pramonės produkcija. Tiesioginės užsienio investicijos. Užimtumas. Darbo užmokestis. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Vyriausybės sektoriaus išlaidų analizė 2004-2007 metais Europos Sąjngoje (ES)

  Santrauka. Įvadas.Valstybės biudžeto išlaidų samprata. Valstybės išlaidų klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) valstybių išlaidos. Kitimo tempas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2010-04-08
 • Visuminė paklausa ir pasiūla. Pusiausvyros produktas ir jo kitimas

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomikoje naudojamos visuminės (agreguotos) paklausos ir visuminės (agreguotos) pasiūlos sąvokos. Klasikinis makroekonomikos požiūris ir modelis. Pagal klasikinį modelį visuminės paklausos formą lemia trys pagrindiniai veiksniai. Klasikinis pusiausvyros modelis. Keinsistinis makroekonomikos požiūris ir modelis. Visuminė paklausa. Keinsistinis požiūris. Visuminės pasiūlos (AS) kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos (AS) kreivė. Visuminės pasiūlos dalys. Visuminės pasiūlos (AS) kreivė ir jos kitimo veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: pasiūlos aspektas. Vartojimas ir taupymas. Vartojimo paklausa ir vartojimo funkcija. Keinsistinė vartojimo funkcija. Vartojimo paklausa ir vartojimo funkcija. Vartojimo veiksniai, nuo kurių priklauso tiesės poslinkiai. Taupymo funkcija. Ribinis ir vidutinis polinkis taupyti. Veiksniai, veikiantys vartojimo ir taupymo pokyčius. Vartojimo ir taupymo funkcijų ryšys. Taupymo paradoksas. Taupymo paradoksas, kai investicijos autonominės. Investicijos. Investicijų paklausa ir investicijų funkcija. Santaupų priklausomybė nuo palūkanų normos. Nacionalinio produkto ir investicijų priklausomybė priklauso nuo investicijų rūšies. Autonominės, faktinės, ir grynosios investicijos. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymo mechanizmas, kai AE=Y. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas, kai S=Y. Pusiausvyros sąlygos. Nedarbo priežastys. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatoriaus efektas. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(67 skaidrės)
  2007-03-02
 • Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla

  Įvadas. Visuminė paklausa ir visuminė pasliūla. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos apskaičiavimas ir lemiantys veiksniai. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį (lt). Miesto ir kaimo piniginės išlaidos (lt). Vartojimo išlaidų kitimas 2006–2008 metais. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2011-09-30
 • Visuomeninės gėrybės ir visuomeninis pasirinkimas

  Visuomeninių gėrybių samprata. Visuomeninių gėrybių teikiamos naudos įvertinimas. Visuomenės pasirinkimo problemos.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Women in business

  Pristatymas anglų kalba. We will discuss. Businesswomen’s organizations in Lithuania. Association of Lithuanian businesswomen and manageress. Women and business in Lithuania. Women’s activity’s center. Association of businesswomen and manageress in Šiauliai. Businesswomen’s organizations in foreign countries. Statistic information about business women in Lithuania and in European Union (EU). Why women are not as active in business as men are? Conclusion.
  Ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-02-12
 • Women's place in a market economy

  Darbas anglų kalba. Moterų vieta rinkos ekonomikoje. Women’s proper work. The sacred child. To work or not? Vocabulary.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Working hours and growth in Europe

  Darbas anglų kalba. Ekonomikos augimas Europoje 2008 metais. Introduction. The twelve most important countries. Ireland. United Kingdom. Denmark. Germany. Spain. France. Netherlands. Luxembourg. Italy. Belgium. Portugal. Greece. Overall conclusions.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-02-13
 • Žemės derlingumo ir mažėjančio derlingumo tendencijos tyrimas A. Maršalo veikale "Ekonomikos teorijos principai"

  Pagrindiniai Alfredo Maršalo gyvenimo etapai. Žemė- gamtos dovana ir žmogaus darbo rezultatas. Žmogaus sugebėjimas pakeisti dirvos savybes. Kapitalo ir darbo injekcijos. Gyventojų tankumas įtakoja žemių kainas. D. Rikardo mintys apie žemės derlingumą. T. Matulso teorija. Prof. Karvelio tyrimai. F. Hayko kritika.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-09-26
 • Žemės ir žemės nuomos rinka. Žemės rinkos ypatumai ir problemos

  Įvadas. Žemės ir žemės nuomos rinka. Žemės rinkos ypatumai ir problemos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-04-21
 • Žemės kainos nustatymas privačių ūkių žemėnaudoms

  Įvadas. Šio darbo tikslas yra pagal atitinkamas metodikas nustatyti žemės ūkio paskirties, 25 ha žemės sklypo, esančio Anykščių rajone, vertę. Tokios paskirties žemės kainos skaičiavimas yra atliekamas trimis pagrindiniais metodais. Žemės vidutinių rinkos verčių žemėlapis. Vertinamo žemės sklypo padėtis. Dirvožemio grupių žemėlapis. Kalio - fosforo žemėlapis. Dirvožemio rūgštingumo žemėlapis. I metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos skaičiavimas pagal 1999 m. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimą Nr. 205. Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas. Privačių ūkių žemės kainos nustatymas. I metodo skaičiavimai. II metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos skaičiavimas remiantis žemės naudojimo ekonominio efektyvumo vertinimu. III metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos nustatymas, skaičiuojant ir kapitalizuojant žemės rentą. Išvados. Priedai (7 psl.). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-16
 • Žemės ūkio ekonomika (2)

  Įvadas. Žemės ūkio ekonomikos apibrėžimas. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslo tikslai ir uždaviniai. Šiuolaikiniai žemės ūkio plėtros tikslai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-02
 • Žemės ūkio ekonomika ir politika

  Žemės ūkio ekonomikos mokslo objektas ir tyrimų metodai. Žemės ūkiui dabartiniame jo raidos etape keliami šie uždaviniai. Agrarinės politikos tikslas. Pagrindinės agrarinės politikos kryptys. Žemės ūkio struktūra. Žemės ūkio gamybos ištekliai: jų esmė, skirstymas ir vertinimas. Ekonominis efektas: esmė, rodikliai ir didinimo veiksniai. Ekonominis efektyvumas: esmė, rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemė – svarbiausia gamybos priemonė žemės ūkyje, jos ypatumai ir nuosavybės teisiniai pagrindai. Žemės išteklių sudėtis ir struktūra. Žemės vertinimas. Žemės pasiskirstymas pagal naudotojus ir nuosavybės formas. Žemės ir žemės nuomos rinka. Žemės rinkos ypatumai ir problemos. Žemės vertinimas. Žemės renta. Žemės hipoteka.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Žemės ūkių investicijų pratybos

  Užduotis - parinkti geriausią investavimo veiksmų variantą. Investicijų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos pajamos ir sąnaudos. Investavimo veiksmai. Paskolų aptarnavimo prognozė, tūkst. Lt. Prognozinė pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozinė grynųjų pinigų srautų ataskaita. Lizingo įmokų skaičiavimas. Investicinio projekto GDV skaičiavimas. Investicinio projekto variantų ekonominio efektyvumo. Užduotis: nustatyti pagrindinių ekonominių rodiklių veiksnių įtaką, atrinkti svarbiausius veiksnius ir numatyti veiksmus jų pokyčiams. Projekto veiksnių įtakos skaičiavimai. Apskaičiuokite, ar apsimoka pirkti kombainą naudojant jį 5 metus.
  Ekonomika, namų darbas(23 puslapiai)
  2012-04-26
 • Žemės vertės nustatymas Vilkaviškio rajone

  Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių žemės vertinimą, apžvalga. Žemės rinkos Vilkaviškio r. Savivaldybės teritorijoje apibūdinimas. Savivaldybės plotas, miestai, miesteliai, gyventojų skaičius mieste ir kaimo vietovėje. Įregistruotų žemės sklypų skaičiaus dinamika 2001-2007 m Lietuvoje ir savivaldybėje pagal Lietuvos respublikos žemės fondo duomenis. Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. (procentais). Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal žemės naudmenų plotą 2007 m. sausio 1d. (procentais). Privačios žemės savininkų skaičius pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. Parduotų žemės sklypų skaičiaus kitimas pagal pagrindinę tikslinę žemės paskirtį 2001–2007 m. Teorinis–metodinis masinio vertinimo modelio pagrindimas. Laiko pataisa. Vietos įtakos įvertinimas. Ekspertinis vertinimas. Perspektyvų ir prognozių skyrius. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-09
 • Žydų įtaka Lietuvos ekonominiam gyvenimui XV–XX amžiuje

  Įvadas. Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV-XVIII amžius). Žydai Lietuvos Didžioje Kunigaikštystėje (XIV–XVI amžius). Tolesnės žydų gyvenimo plėtros ir didelių sunkumų šimtmečiai (XVII–XVIII amžius). Žydų įtaka Lietuvos ekonominio gyvenimo raidai (Rusijos imperijos sudėtyje) XVIII amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia. Žydų gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940 metais. Žydai tarybų Lietuvoje (Tarybų sąjungos sudėtyje) 1940-1941 metų birželis. Lietuvos žydų katastrofa per vokiečių okupaciją (1941 metų birželis – 1944 metų rugpjūtis). Tarybų Lietuvoje. Žydų gyvenimo atkūrimas ir plėtojimas 1944 metai – 1953 metai. Žydų gyvenimas Lietuvoje postalininiu laikotarpiu 1953–1970 metai. Tolesnė žydų gamybinė veikla ir naujas pakilimas 1971–1990 metais atkurtoje nepriklausomoje Lietuvos respublikoje 1990–2000 metais. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-12-18
 • Žinių ekonomika (2)

  Žinių visuomenė ir žinių ekonomika. Žinių darbuotojai. Žinių gamybos šakos (pramonė). Žinių generavimo ir įgijimo opcijos. Intelektinės nuosavybės teisių (INT) vaidmuo žinių ekonomikoje. Tradicinių žinių ekonomika. Kas yra žinių varoma ekonomika? Poveikis industrinei struktūrai ir ekonominei veiklai. Valstybės politikos vaidmuo. Žinios. Kodėl žinios svarbesnės? Šalies vieta žinių varomoje ekonomikoje. Politikos klausimai. Bendradarbiavimas. Konkurencija. Augimas žinių ekonomikoje. Technologija ir augimo modeliai. Našumo paradoksas. Augimo prigimtis žinių ekonomikoje. Žinių produktų bruožai žinių ekonomikoje. Žinios ir žinių produktai. Verslo strategija žiniomis varomoje ekonomikoje. Įžanga. Poveikis strategijai žinių varomoje ekonomikoje. Žinios šiuolaikinėje ekonomikoje. Įžanga. Žinios ir vystymasis. Žinių kultūra. Mąstymo būdo kaita. Neišreikštos žinios ir vietinis pritaikymas. Aktyvus mokymasis ir vidinis motyvavimas. Žinių ekonomikos pagrindinė analitika. Idėjų ribotumu apibrėžiami bruožai. INT. Nepaprastosios nuosavybės teisės. Išoriniai poveikiai. Konkurencija. Žinių ir informacijos organizaciniai matavimai. Žinių transakcijos firmų viduje. Atvirumas ir žinių perdavimas. Eksperimentavimas. Netobulos žinios. Viešoji politika žinių ekonomikai. Gebėjimų ugdymas. Industrinė politika ir parama tyrimams. Konkurencija. Finansinės rinkos. Mokesčių politika. Išvada. Technologiniai pokyčiai ir TirP. Švietimas ir mokymas žinių ekonomikai. Įžanga. Įmonė, naujovės ir aukštų technologijų smulkaus ir vidutinis verslas (SVV). Įžanga. įmonių populiacijos pagrindinės tendencijos. Mažiausių įmonių veikla. Aukštųjų technologijų įmonės (ATĮ). Bendradarbiavimas. Išvados. Branduoliai ir tinklai. Kodėl atsiranda branduoliai ir tinklai? Aljansų didėjimas. Sėkmingų geografinių branduolių sąlygos. Tiesioginių užsienio investicijų vaidmuo. Išvados. Konkurencijos politika žinių ekonomikoje. Paklausa. Pasiūla. Kiti konkurencinės politikos klausimai.
  Ekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Žinių ekonomikos prielaidos Lietuvoje

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Žinių ekonomika Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-08
 • Žmogaus socialinė raida - visuomenės pažangos koncepcija

  PowerPoint pristatymas. Žmogaus socialinė raida - visuomenės pažangos koncepcija. Trumpa istorinė ŽSR koncepcijos atsiradimo apžvalga. 1996 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 1997 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 1998 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 1999 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 2000 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 2001 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 2003 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 2004 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. 2005 metų pasaulinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą. ŽSR koncepcija. Tūkstantmečio tikslai. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Žmogaus socialinės raidos matavimas.
  Ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-25
 • Žmonių ištekliai žinių ekonomikoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Žmonių išteklių ekonomikoje charakteristika. Lisabonos strategija. Situacija Lietuvoje. Išsilavinimas. Profesinis pripažinimas. Visą gyvenimą trunkančios studijos. Europos Sąjungos (ES) studijų erdvė. Studentų bei dėstytojų mobilumas. Bolonijos deklaracija. Studentų bei dėstytojų mobilumo pagrindiniai tikslai. ERASMUS programa. Erasmus mobilumas. Mobilumo organizavimą gali sudaryti tokios veiklos rūšys. Veiklos būdai. Erasmus mobilumo programoje dalyvauja. Bolonijos ir Lisabonos procesų sąsajos, svarba ir reikšmė. Bolonijos procesas. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos ir Bolonijos proceso sąsajos reikalauja. Universitetų vaidmuo Lisabonos procese. Universitetų reformos prioritetinės kryptys. Universitetai. Universitetų tikslai. Projektas "Campus Europe" . Europos Sąjungos (ES) "protingų" žmonių migracija, mobilizavimo ir "sukaupimo" modeliai. "Protingų žmonių" migracija. Jautriausios profesinės "protų nutekėjimo" grupės. Daugiausia emigruojama į... Protų nutekėjimo priežastys. Protų nutekėjimo teigiamos pasekmės. Sukaupimo modeliai. Protų susigrąžinimo programa. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(56 skaidrės)
  2008-11-17
Puslapyje rodyti po