Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos kursiniai darbai

Ekonomikos kursiniai darbai (108 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika: UAB "Moterų stilius"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pagrindinių įmonės veiklos rodiklių skaičiavimą ir analizę. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas įrengimų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui pagal gaminius iš viso. Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pardavimo kaina. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo masto vertinė išraiška. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-03-31
 • Verslo ekonomika: vaikų kavinės išlaidų ir sąnaudų apskaičiavimas

  Įvadas. Trumpa 30 vietų kavinės charakteristika. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių - finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-17
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Odena" veiklą, nurodyti priemones, kaip būtų galima sumažinti gaminių savikaina ir gauti didesnį pelną. Praktinė dalis. Lentelės: Atskirų gaminių gamybos mastas per pusę metų. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų pagrindinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas, tenkantis vienam gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ir visai programai. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Medžiagų poreikis pusmečio programai vykdyti. Medžiagų išlaidos ir einamosios maksimalios medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais per pusę metų. Draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per pusę metų. Reikalingas pastatų plotas m2 gamybinėms patalpoms ir patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jo vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jo vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos per pusę metų. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamą netiesioginių gamybos išlaidų suma, vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: natūralios odos rankinių – 70%, o dirbtinės odos kuprinių – 75 lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė bei įmonės bendras ir grynas pelnas per pusę metų ir pelno mokestis. Pardavimų pelningumas procentais. Siūlymai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-09-09
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai: UAB "Gurmanų pica"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų ir administracijos įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos žaliavoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai vykdyti atskirų gaminių. Žaliavų poreikis metinei gamybos programai vykdyti bendrai gaminių. Žaliavų išlaidos metinei gamybos programai atskirų gaminių. Žaliavų išlaidos picų gamybai metinei programai vykdyti bendrai gaminių. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Tiesioginės gamybos išlaidos visai gamybos programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios atsargos natūrine išraiška ir litais. Draustinės žaliavų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatoma pirkti medžiagų kiekį per metus.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-26
 • Verslo inkubatoriai ir jų plėtros galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Verslo inkubatorių istorija. Verslo inkubatoriai. Gamybiniai – paslaugų inkubatoriai. Technologiniai inkubatoriai. Inkubatorių nauda Lietuvai. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-07-23
 • Viešojo transporto paslaugos ekonominiu aspektu

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis turima informacija ir literatūra, ištirti viešojo transporto paslaugą ekonominiu aspektu. Verslo idėjos pristatymas. Viešojo transporto savybės. Viešojo transporto poreikio pagrindimas. Viešojo transporto ekonominis apibūdinimas. Viešojo transporto ekonominė analizė. Viešojo transporto vartotojas ir naudojimosi šia paslauga apimtis. Kas nesinaudoja tokiomis paslaugomis ir kodėl? Kas lemia apsisprendimą pirkti paslaugą ir kas už ją moka? Kainodara ir kainų politika viešajame transporte. Konkurencija viešojo transporto rinkoje ir paslaugos reklamos priemonės. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-03-22
 • Žemės kainos nustatymas privačių ūkių žemėnaudoms

  Įvadas. Šio darbo tikslas yra pagal atitinkamas metodikas nustatyti žemės ūkio paskirties, 25 ha žemės sklypo, esančio Anykščių rajone, vertę. Tokios paskirties žemės kainos skaičiavimas yra atliekamas trimis pagrindiniais metodais. Žemės vidutinių rinkos verčių žemėlapis. Vertinamo žemės sklypo padėtis. Dirvožemio grupių žemėlapis. Kalio - fosforo žemėlapis. Dirvožemio rūgštingumo žemėlapis. I metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos skaičiavimas pagal 1999 m. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimą Nr. 205. Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas. Privačių ūkių žemės kainos nustatymas. I metodo skaičiavimai. II metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos skaičiavimas remiantis žemės naudojimo ekonominio efektyvumo vertinimu. III metodas: Žemės ūkio paskirties žemės kainos nustatymas, skaičiuojant ir kapitalizuojant žemės rentą. Išvados. Priedai (7 psl.). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-16
 • Žemės vertės nustatymas Vilkaviškio rajone

  Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių žemės vertinimą, apžvalga. Žemės rinkos Vilkaviškio r. Savivaldybės teritorijoje apibūdinimas. Savivaldybės plotas, miestai, miesteliai, gyventojų skaičius mieste ir kaimo vietovėje. Įregistruotų žemės sklypų skaičiaus dinamika 2001-2007 m Lietuvoje ir savivaldybėje pagal Lietuvos respublikos žemės fondo duomenis. Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. (procentais). Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal žemės naudmenų plotą 2007 m. sausio 1d. (procentais). Privačios žemės savininkų skaičius pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. Parduotų žemės sklypų skaičiaus kitimas pagal pagrindinę tikslinę žemės paskirtį 2001–2007 m. Teorinis–metodinis masinio vertinimo modelio pagrindimas. Laiko pataisa. Vietos įtakos įvertinimas. Ekspertinis vertinimas. Perspektyvų ir prognozių skyrius. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-09
Puslapyje rodyti po