Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominės rizikos analizė ir valdymas: UAB "Alita"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio darbo tikslas išdėstyti ekonominės rizikos sampratą, atskleisti jos analizės ir valdymo būtinumą. Ekonominės rizikos samprata. Veiklos rizikos rūšių klasifikavimas. Rizikos analizė. Rizikos valdymas. AB "Alita" veiklos vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-04-09
 • Ekonominės sąvokos

  Ekonominių sąvokų kryžiažodis. Klausimai. Atsakymai.
  Ekonomika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Ekonominės sistemos analizė

  Sisteminės analizės samprata ir taikymo sritys. Sistemų dinamika. Sistemų modeliavimo metodai. Sistemų valdymo procesai. Ekonominės sistemos ypatumai. Ekonominės sistemos tyrimas. Sprendimai ekonominėse sistemose. Ekspertiniai (intuityviniai) sprendimai ekonominėse sistemose. Matavimas ekonominėse sistemose. Valstybės ekonominė politika – sisteminis požiūris.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-04-13
 • Ekonominės sistemos ir jų bruožai

  Įvadas. Ekonomikos sistemos. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrios ekonomikos sistema. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Ekonominės statistikos analizė: AB "Limarko laivininkystės kompanija"

  Excel byla. Limarko įmonės, ekonominės statistikos analizė: trejų vidinių ir trejų išorinių požymių priklausomybės nuo pajamų analizė, įmonės prognozės. Duomenys. Pajamos. Įgulos sąnaudos. Nusidėvėjimas. Laivų remontas ir priežiūra. Laiko eilutė. Prognozė. Korelecija. Daugianarė regresija. Pajamas grafikas.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2012-03-08
 • Ekonominės veiklos analizė: UAB "Danone"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB "Danone" valdymo tvarką, įmonės veiklos turinį, jos specifiką. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-02-09
 • Ekonominiai ir socialiniai ekonominiai veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominės analizės. Ekonominės prognozės poveikis įmonės funkcinėms sritims. Svarbiausi ekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Asmeninis vartojimas. Darbo jėgos kaštai. Vidutinis valandinis atlygis 2002 metais. Telefonai - ekonominis rodiklis. Užsienio skolos. Bendras gyventojų skaičius. Amžiaus pasiskirstymas. Vidutiniai metiniai gyventojų populiacijos augimai. Ekonomiškai išsivysčiusių šalių nerimas. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje. Gyventojų tankumas ir jų pasiskirstymas. Megapoliai 1970 – 2015 metais. Kiti socialiniai ekonominiai aspektai. Pramonės aspektai. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-04-07
 • Ekonominiai rodikliai: AB "DnB Nord"

  Ekonominiai rodikliai ir jų tobulinimo galimybės: bankas AB "DnB Nord". Įvadas. Ekonominių rodiklių teorinė analizė. Ekonominių rodiklių samprata ir paskirtis. Išlaidų įtaka ekonominiams įmonės veiklos rezultatams. AB "DnB Nord" banko ekonominių rodiklių įvertinimas. Banko veiklos pristatymas. Ekonominių banko rodiklių įvertinimas. Pelningumo rodiklių analizė. Pajamų ir grynojo pelno analizė. Išlaidų įtaka banko ekonominiam efektyvumui. AB "DnB Nord" banko ekonominių rodiklių tobulinimo kryptys. Banko strateginės veiklos tobulinimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Išnašos.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-04-18
 • Ekonominiai skaičiavimai

  Užduoties sprendimas. Tikslas nustatyti: investicijų efektyvumą, bendrąjį (veiklos), apmokestinamąjį ir likutinį (grynąjį) pelną. normalųjį ir ekonominį pelną.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-07
 • Ekonominiai tyrimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė statistika. Marketingo tyrimai. Statistiniai stebėjimai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai.
  Ekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-18
 • Ekonominiai verslo principai Lietuvoje

  Įvadas. Verslo įmonės Lietuvoje. Pagrindinių ekonominių verslo principų apžvalga. Pasirinkimo rinkoje laisvė ir konkurencija. Prekinių mainų abipusė nauda prekės pirkėjui ir pardavėjui. Pelno siekio principas. Gamybinės komercinės veiklos (verslo paslaptis. Ekonominė verslo rizika. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Neperžengimas ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. Ekonominiai verslo principai Lietuvoje. Išvados
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-01-30
 • Ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Laimonas"

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimų, patalpų apšvietimui ir jos vertė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Administracinės išlaidos. Pardavimų išlaidos. Vienų durų kaina ir vieno kvadratinio metro dailylenčių kaina. Pagamintinos ir parduotinos produkcijos vertė per metus. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-03-20
 • Ekonominių veiklos rodiklių skaičiavimas ir analizė: UAB "Dirbtuvėlė"

  Įvadas. UAB "Dirbtuvėlė" veiklos rodikliai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Darbuotojų pavaldumo schema. Elektros energijos poreikis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nuomos išlaidos. Pakuotės išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina.Įmonės veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina. Pardavimo kaina. Grafikas. Pardavimo pajamos. Įmonės pelnas. Pardavimų pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-06-14
 • Eksperimento vaidmuo ekonominiame tyrime

  Įžanga. Eksperimento kaip tyrimo metodo atsiradimas. Ekonominės teorijos raida. Eksperimentas. Lyginimas. Ekonominio tyrimo sąvoka. Ekonomikos mokslinių tyrimų taikymas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-08-18
 • Eksporto skatinimas Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti eksporto skatinimo politiką Lietuvoje. Eksporto plėtojimo potencialas, galimybės ir perspektyvos. Eksporto skatinimas Lietuvoje. Eksporto plėtros ir skatinimo programos. Eksporto plėtros programa WES-2000. eksporto plėtros programa 2009-2013 metams. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-29
 • Elektrinės

  PowerPoint pristatymas. Elektrinė. Elektrinių tipai. Pagal kuro rūšį. Atominė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Ignalinos atominė elektrinė (IAE). Šiluminė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Hidroelektrinė. Veikimo principas. Privalumai. Trūkumai. Gamyba. Geoterminė elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Vėjo elektrinė. Veikimo principas. Gamyba. Saulės elektrinė. Autonominės saulės mikroelektrinės struktūrinė schema. Gamyba.
  Ekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-06-28
 • Elektroninė komercija

  Įvadas. Elektroninės komercijos samprata, sandara ir infrastruktūra. Elektroninės komercijos formos. Elektroninių atsiskaitymo priemonių sistemos. Duomenų perdavimo saugumas ir patikimumas. Virtualus verslas. Elektroninės komercijos augimas pasaulio regionuose. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-02
 • Elektroninė komercija (2)

  Įvadas. Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos rūšys. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos reikalavimai. Elektroninės komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninės komercijos principai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-14
 • Elektroninė komercija (3)

  Įvadas. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas – verslui (B2B). Verslas – vartotojui (B2C). Elektroninės komercijos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Elektroninės paslaugos. Elektroninės atsiskaitymo sistemos struktūra. Mokamosios kortelės. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Saugumas ir patikimumas. Veiklos saugumo užtikrinimo principai. Duomenų perdavimo saugumas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-11
 • Elektroninė komercija (4)

  Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Elektroninės komercijos sprendimai.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-24
Puslapyje rodyti po