Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Licencijos: rūšys, licencinės sutartys, prekybos principai, licencijų ekonominis įvertinimas, franšizavimas

  Įvadas. Licencijų rūšys. Licencinės sutartys. Prekybos principai. Ekonominis licencijų įvertinimas. Franšizavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-05-14
 • Lietuva ir jos biudžetas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sąvoka jungia dvi skirtingas prigimtis. Kas yra ekonominė? Kas yra teisinė? Koks yra subalansuotas, perteklinis, deficitinis biudžetas. Lietuvos biudžeto sistemą sudaro du tarp savęs susiję ir kartu savarankiškai sudaromi biudžetai. Biudžeto procesas apima keturias stadijas. Naudojami keli biudžeto planavimo būdai. Lietuvos Respublikos biudžeto išlaidų klasifikacija. Kaip sudaromas valstybės biudžetas? Biudžeto projekte nurodoma. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-02-24
 • Lietuva kelyje žinių ekonomikos link

  Žinių ekonomika. Lietuva kelyje žinių ekonomikos link. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl Struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Lietuva žinių ekonomikos kūrimo kelyje

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Žinių ekonomika Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuvos bankų sistema (3)

  Įvadas. Lietuvos bankų istorija. Šiuolaikinės bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Bankų finansinės ir ekonominės veiklos apžvalga. Veikiančių bankų pelningumo rodikliai. Bankų sistemos problemos. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-17
 • Lietuvos bankų sistema (4)

  Įvadas. Banko atsiradimo istorija. Bankai ir jų rūšys Lietuvoje. Bendrieji Lietuvos banko rodikliai. Banko funkcijos. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Pasaulio bankas. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB). Tarptautinė finansų korporacija (TFK). Tarptautinė plėtros asociacija (TPA). Daugiašalė investicijų garantijų agentūra. (MIGA). Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-06
 • Lietuvos darbo rinka. 2007 m. I-III ketvirčiai

  PowerPoint pristatymas. Darbo jėgos paklausa. Laisvų darbo vietų siūlė. Darbo jėgos pasiūla. Įdarbinimas. Asmenys, turintys bedarbio statusą. Bedarbiai įregistruoti per 2007 m. I-III ketv. Bedarbiai, jaunesni kaip 25 m. Bedarbiai, vyresni kaip 50 m. Neįgalieji bedarbiai. Ilgalaikiai bedarbiai. Kaimo bedarbiai. Darbo pasiūlos ir paklausos skirtumai apskrityse. Darbo pasiūlos ir paklausos struktūra pagal apskritis 2007 m. I–III ketv.(%). Vienam bedarbiui tenkantis įregistruotų per 2007 m. I–III ketv. laisvų darbo vietų sk. (%) (kvalifikuoti darbininkai). Vienam bedarbiui tenkantis įregistruotų per 2007 m. I-III ketv. laisvų darbo vietų skaičius. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-01-16
 • Lietuvos draudimo įmonių perdraudimo veiklos rodiklių įvertinimas 2001-2005 metais

  Įvadas. Perdraudimas. Perdraudimo samprata. Perdraudimo reikšmė. Perdraudimo veiklos rezultatai. Perdraudimo rūšys. Lietuvos draudimo bendrovių perdraudimo veiklos rodiklių Lietuvoje 2001 – 2005 metais įvertinimas. 2001 metai. 2002 metai. 2003 metai. 2004 metai. 2005 metai. Išvados. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-05-28
 • Lietuvos ekonomika šaindien

  Pranešimas apie Lietuvos ekonomiką šiandien. Pateikiamos kitų žmonių nuomonės. Kodėl Lietuvoje prasidėjo krizė? Ar šiuo metu kurti įmonę yra tinkamas laikas? Kokių priemonių reikėtų imtis norint išsikapstyti iš šios krizės?
  Ekonomika, rašinys(1 puslapis)
  2009-10-14
 • Lietuvos ekonomikai būdingos masto grąžos nustatymas

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Masto grąža ir Cobb-Douglas funkcija Išskirtys. Autokoreliacijos diagnostika. Heteroskedastiškumo diagnostika. Multikolinearumo problemos identifikavimas. Statistinės išvados apie modelio koeficientus. Mąsto grąžos nustatymas. Priedas (1).
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-15
 • Lietuvos ekonomikos mokslo raida (2)

  Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1990m.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-16
 • Lietuvos ekonomikos raida

  PowerPoint pristatymas. Po nepriklausomybės atgavimo. Infliacija. Kainos ir tarifai. Lietuvos respublikos 1996-1998 m. makroekonominiai rodikliai. Tradicinės pramonės šakos. Lietuvos ekonominė situacija.
  Ekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-01-12
 • Lietuvos ekonomikos vystymosi istorija

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos vystymosi istorija. Lietuvos ekonomikos vystymasis tarpukario Lietuvoje 1918-1940 metais. Lietuvos ūkis sovietiniu laikotarpiu 1940-1990 metais. Lietuvos ūkio transformacija 1990-2002 metais. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) struktūra ir dinamika. Prioritetinės ūkio vystymosi šakos ateityje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-03-29
 • Lietuvos energetikos sektoriaus dinamika

  Sąvokos. Įvadas. Lietuvos energetikos ūkio struktūrinė schema. Strateginiai tikslai. Elektros energetika. Lietuvos elektros balansas. Šilumos tiekimo sektorius. Naftos sektorius. Gamtinių dujų sektorius. Energijos balansas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Pagrindinių energijos rūšių galutinis sunaudojimas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energetika. Žemės energijos panaudojimas. Augalinės biomasės kuras. Kirtimai. Šiaudai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-27
 • Lietuvos tarptautinė prekyba su Europos šalimis

  Įvadas. Tarptautinė prekyba: specialistų nuomonės. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominių santykių raida. Lietuvos prekybos situacija po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2012-02-28
 • Lietuvos ūkio analizė

  Įvadas. Bendroji ūkio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicijos. Užimtumas ir nedarbas. Darbo užmokestis ir pensijos. Kainos. Ekonominės reformos ir prioritetai. Privatizacija. Verslo sąlygų gerinimas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje. Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP). Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) pagalbos koordinavimas. Pagrindinės problemos ir numatomi sprendimo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-06-12
 • Lietuvos ūkio cikliškumas

  Įvadas. Ekonominės plėtra: praeitis ir dabartis. Gamtiniai resursai ir fizinis kapitalas. BVP (Bendro vidaus produkto) struktūra ir jos pokyčiai. Rusijos krizės įtaka ir Lietuvos tarptautinis konkurencingumas. Pinigų politika ir infliacija. Valiutų valdybos priežastys ir pasekmės, jos ribotumas. Defliacijos problemos. Mokėjimų balanso problemos. Einamosios sąskaitos deficito priežastys ir jų evoliucija. Einamosios sąskaitos deficito (ESD) priimtinumas. Priemonės einamosios sąskaitos deficitui (ESD) mažinti. Bankų sistemos raida. Bankų krizės 1995–1996 metų priežastys ir pasekmės. Lietuvos bankų sistema tarptautinių finansinių neramumų fone. Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės 2002 metų sausio-birželio mėnesiais apžvalga. Lietuvos ekonominio augimo perspektyvos. Bendros sąlygos ekonomikos vidutinės trukmės plėtojimui. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-29
 • Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai 2003-2005 metais

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai. Prekybos režimo pasikeitimo Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, įtakos užsienio prekybai vertinimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į dabartines ir būsimąsias Europos Sąjungos (ES) nares. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į trečiąsias šalis. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka importui iš dabartinių ir būsimųjų Europos Sąjungos (ES) narių. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Baltarusija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka iš trečiųjų šalių importuojamos produkcijos vertei. Europos Sąjungos (ES) kiekybinių kvotų taikymo įtakos Lietuvos užsienio prekybai analizė. Išvados.
  Ekonomika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-03-21
 • Lietuvos žemės ištekliai, jų struktūra

  Įvadas. Lietuvos žemės išteklių sudėtis. Lietuvos žemės fondo sudėtis pagal nuosavybę. Lietuvos žemės ištekliai pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Lietuvos žemių našumo balai. Lietuvos žemės išteklių struktūra. Lietuvos žemės išteklių naudojimas ir jo pokyčiai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Lorenco kreivė

  Įvadas. Lorenso kreivės išvedimas. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-08
Puslapyje rodyti po