Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika (4)

  Išlaidos ir jų planavimas. Išlaidų klasifikavimas. .Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina. Kas sudaro savikaina? Veiklos sąnaudos. Tiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gamybos pridėtinės (netiesioginės) išlaidos. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Pajamos. Nenuostolingumo lūžio taškas. Pelno formavimo schema. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas individualiose įmonėse ir ūkinėse bendrijose. Tiesioginės darbo išlaidos. Darbuotojų poreikių planavimas ir darbo apmokėjimas. Dirbančiųjų poreikio apskaičiavimas. Laiko struktūra. Veiksniai lemiantis darbo apmokėjimo lygį. Atlyginimo už darbą sudėtis. Laikinė darbo laiko forma. Vienetinės apmokėjimo formos sistemos. Įkainis. Vienetinė darbo užmokesčio forma.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo ekonomika (7)

  Tiekimo organizavimas. Rizikos rūšys ir valdymas. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Bendrasis mokumas (likvidumas). Įsiskolinimo rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Grynasis pelningumas. Kapitalo panaudojimo rodikliai. Kapitalo pelningumas (grąža). Pagrindinio kapitalo pelningumas (grąža). Kapitalo apyvartumas. Pagrindinio kapitalo apyvartumas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-12-06
 • Verslo ekonomika (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Apranga"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos m ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui. Šių pastatų vertės apskaičiavimas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. (Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstytos proporcingai tiesioginiam darbo užmokesčiui). Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Veiklos sąnaudos paskirstytos proporcingai tiesioginėms išlaidoms). Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudaro: kostiumėlio – 75%, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertės litais. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno sumos per metus litais. Išvados ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Stilių žaismas"

  Įvadas. Darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti verslo ekonomikos dalyko teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Gamybinės patalpos plotas. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, patalpų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vandens sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Gaminio kaina. Pagamintos ir parduotinos produkcijos per metus vertė litais. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-01-21
 • Verslo ekonomika: odos gaminiai UAB "Odena"

  Užduotis. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos masto per metus apskaičiavimas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičiaus nustatymas. Tiesioginių išlaidų medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui skaičiavimas. Medžiagų poreikio visų gaminių metinei gamybos programai skaičiavimas. Išlaidų metinei gamybos programai skaičiavimas. Einamųjų atsargų skaičiavimas. Draustinių atsargų skaičiavimas. Gautinų medžiagų kiekio per metus skaičiavimas. Gautinų medžiagų vertės litais per metus skaičiavimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Visų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertės skaičiavimas. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinių nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas. Reikalingo elektros energijos kiekio įrengimų varikliams skaičiavimas. Patalpų apšvietimui reikalingo elektros energijos kiekio skaičiavimas. Įrengimų varikliams ir patalpų apšvietimui reikalingos elektros energijos vertės skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Administracijos darbo užmokesčio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos įmokų socialiniam draudimui skaičiavimas. Administracinių, buitinių ir sandėliavimo patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Gamybinių patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Išlaidų sunaudotam vandeniui skaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Vienam gaminiui priskiriamų netiesioginių gamybos išlaidų sumos ir vieno gaminio pagaminimo savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Vieno gaminio pilnosios savikainos apskaičiavimas. Vienos dirbtinės odos kuprinės pardavimo kainos apskaičiavimas. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertės per metus apskaičiavimas. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumų apskaičiavimas. Įmonės pardavimų pelningumo ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodiklių apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-11-22
 • Verslo ekonomika: siuvykla "Vilnelė"

  Įvadas. Darbe naudojamos santrupos. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-25
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtina socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkanti vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos. Tiesiogines gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesiogines gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-01-04
 • Verslo ekonomika: trauktinių gamyklėlės projektavimas

  Įvadas. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Įmonės sąnaudos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai–ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Verslo ekonomika: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. Gaminių skaičius, gamybos mastas, įrengimų skaičius. Darbuotojų skaičius, medžiagų poreikis, išlaidos medžiagoms. Medžiagų atsargos, vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų, bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, patalpų plotas gamybiniams reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas, elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos, gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, pardavimo pajamos, veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina, gaminių pelningumas, bendras ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-09
 • Verslo ekonomika: UAB "Moterų stilius"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pagrindinių įmonės veiklos rodiklių skaičiavimą ir analizę. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas įrengimų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui pagal gaminius iš viso. Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pardavimo kaina. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo masto vertinė išraiška. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-03-31
 • Verslo ekonomika: UAB "Versmė"

  Verslo ekonomikos kontrolinis namų darbas. 4 variantas. Apskaičiuoti planuojamų pagaminti gaminių skaičių. Apskaičiuoti pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikį. Apskaičiuoti pagrindinių darbininkų darbo užmokestį Apskaičiuoti medžiagų poreikį ir išlaidas. Apskaičiuoti tiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją. Apskaičiuoti netiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti vieno produkcijos vieneto gamybinę savikainą. Apskaičiuoti planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikainą. Apskaičiuoti įmonės bendrąjį, tipinės veiklos ir grynąjį pelną.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2012-03-08
 • Verslo ekonomika: vaikų kavinės išlaidų ir sąnaudų apskaičiavimas

  Įvadas. Trumpa 30 vietų kavinės charakteristika. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių - finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-17
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Odena" veiklą, nurodyti priemones, kaip būtų galima sumažinti gaminių savikaina ir gauti didesnį pelną. Praktinė dalis. Lentelės: Atskirų gaminių gamybos mastas per pusę metų. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų pagrindinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas, tenkantis vienam gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ir visai programai. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Medžiagų poreikis pusmečio programai vykdyti. Medžiagų išlaidos ir einamosios maksimalios medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais per pusę metų. Draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per pusę metų. Reikalingas pastatų plotas m2 gamybinėms patalpoms ir patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jo vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jo vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos per pusę metų. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamą netiesioginių gamybos išlaidų suma, vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: natūralios odos rankinių – 70%, o dirbtinės odos kuprinių – 75 lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė bei įmonės bendras ir grynas pelnas per pusę metų ir pelno mokestis. Pardavimų pelningumas procentais. Siūlymai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-09-09
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Tikslas: įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodika. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminimas. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė per metus. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms, administracinėms ir sandėlio patalpoms ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Gaminių kainos. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pelno mokestis litais. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2008-04-03
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai: UAB "Gurmanų pica"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų ir administracijos įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos žaliavoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai vykdyti atskirų gaminių. Žaliavų poreikis metinei gamybos programai vykdyti bendrai gaminių. Žaliavų išlaidos metinei gamybos programai atskirų gaminių. Žaliavų išlaidos picų gamybai metinei programai vykdyti bendrai gaminių. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Tiesioginės gamybos išlaidos visai gamybos programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios atsargos natūrine išraiška ir litais. Draustinės žaliavų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatoma pirkti medžiagų kiekį per metus.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-26
 • Verslo idėja: prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais

  Prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais su Minijos vidurinės mokyklos logotipu. Pagrindinė verslo idėja. Bendrovės tikslas. Veiklos planas. Uždaviniai. Darbo padalijimas. Tiekimas. Produktas. Aprašymas. Produkto grafinis vaizdas. Vartotojų apklausa. Ar pirktumėte rankų darbo šokoladinių saldainių dėžutę su mokyklos logotipu? Ar pirktumėte šią prekę jei ji kainuotu iki 10lt.? Kokiu įdaru labiau pirktumėte? Kokio šokolado norėtumėte?
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-28
 • Verslo inkubatoriai

  Verslo inkubatoriai. Įžanga. Verslo inkubatorių samprata. Apibendrinta informacija apie verslo inkubatorius. Priėmimo sąlygos. Verslo inkubatorių privalumai. Verslo informacijos centrai. Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Verslo informacijos centrų istorija. Paslaugų verslui programos vykdymas 2006 m. Mokesčių lengvatos. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Mokestinės paskolos. Mokestis už aplinkos teršimą. Parama darbo vietoms steigti. Valstybės parama. Garantijų mechanizmai. Mikrokreditavimas. Subsidijos. Negrąžintina parama. Santrauka.
  Ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-04-17
 • Verslo inkubatoriai ir jų plėtros galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Verslo inkubatorių istorija. Verslo inkubatoriai. Gamybiniai – paslaugų inkubatoriai. Technologiniai inkubatoriai. Inkubatorių nauda Lietuvai. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-07-23
 • Verslo ir paslaugų ekonomika

  Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys. Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Paslaugų veiklos efektyvumas, kapitalo investicijos ir inovacijos. Kuo pasižymi I paslaugų grupės pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėga paslaugų veikloje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją (skirtingumą)? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kodėl paslaugų sektoriuje dominuoja moterų darbas? Koks esminis skirtumas tarp kontakto zonos ir tarnybinės zonos darbuotojų? Kas sudaro tipinės paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo savybes? Paslaugų kokybė. Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Ar tikėjo įvaizdis turi įtakos kokybės vertinimui? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Kuo pasižymi SERVQUAL kokybės valdymo sistema? Kuo skiriasi "kritinių zonų" ir "tiesos momentų" valdymu paremtos kokybės valdymo sistemos? Paslaugų paklausos veiksniai. Vartojimo paslaugos. Paslaugos ūkiniams vienetams. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos tertiarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos tertiarizavimo išdavoje? Kas skatina tretinės veiklos ekternalizavimą? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paslaugų rinkos struktūra ir kainodara. Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Kokios įėjimo į rinką kliūtys dažniausiai pasitaiko paslaugų versle? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialių prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų?
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2008-01-19
Puslapyje rodyti po