Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos teorija (5)

  I variantas. Ekonomikos sąvoka. Kas yra ekonomika kaip mokslas? Ką nagrinėja ekonomikos teorija? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines ekonomikos teorijos sąvokas. Apibūdinkite sąvokas ir paaiškinkite, ką tiria mikroekonomika ir makroekonomika. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (atskiru valstybių patirtis). Įvadas. Lietuva. Biudžetas. Biudžeto formavimo principai. Biudžeto balansas. Subalansuotas biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Spartus ekonomikos augimas. Europos Sąjungos parama. Didžiausia tarp Baltijos valstybių skola. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). JAV biudžetas. JAV mokesčiu sistema. Italija. Prancūzija. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Išvada. Išspręskite užduotį: JAV vyriausybe sumažino cukraus kiekį, kurį gali importuoti Amerikos kompanijos. Dėl to Amerikos cukraus vartotojai, tokie kaip konditerijos gamintojai, bus priversti daugiau cukraus pirkti iš JAV cukraus gamintojų. Naudodamiesi paklausos ir pasiūlos kreivėmis, paaiškinkite kaip pasikeis JAV gaminamo cukraus pasiūla, paklausa, kaina, kiekis ir kokios to kitimo priežastys.
  Ekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-10-07
 • Ekonomikos teorija (6)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija. Mainai. Pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonominiai ištekliai. Alternatyvieji kaštai. Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomikos problemos. Gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos ekonomikos problemos. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Ekonomikos teorija ir tikslai

  Įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomikos politika bei jos tikslai. Pirmieji modernieji ekonomistai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-10-03
 • Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijos

  Įvadas. Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų formos. Ekonominės veiklos apytaka. Paklausa ir pasiūla. Valstybė ir rinkos ekonomika. Rinkos ribotumas. Monopolija. Išorės efektai. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-30
 • Ekonomikos tyrimo objektas bei būtinybė studijuoti ekonomiką

  Įvadas. Ekonomikos tyrimo objektai. Gamybos veiksniai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Būtinybė studijuoti ekonomiką. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai

  Įvadas. Ekonomikos tyrimo objektas ir metodas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos modeliai, metodai. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Tobula ir netobula konkurencija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-22
 • Ekonomikos valdymas

  Įvadas. Ekonomikos valdymas. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Nacionalinis produktas, šalies mokėjimų balansas, nedarbas ir kiti ekonominiai rodykliai. Ekonominiai rodikliai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas BNP. Kitos nacionalinio produkto formos. Šalies mokėjimų balansas. Nedarbas. Infliacija-defliacija – priežasčių-pasekmių analizė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai yra. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-09-18
 • Ekonomikos žodynas

  Terminai lietuvių kalba, terminai angliškai ir paaiškinimas. Akcijos. Akcijų birža. Akcijų pasirinkimo sandoris. Amerikietiškas pasirinkimo sandoris. Amerikos depozitoriumo pakvitavimas. Antrinė rinka. Apyvartinės lėšos. Apribojamasis pavedimas. Apsikeitimo sandoris. Apskaita, vedama kaupimo principu. Arbitražas. Ateities sandoriai. Atkarpa. Atpirkimo sandoris. Atsiskaitymo diena. Balansinė ataskaita. Be apmokėjimo. Bendras vidaus produktas. Bendras fondas/Atviras fondas. Beta. Black-Scholes modelis. Defliacija. Depozito/indėlio sertifikatas. Diena be dividendų. Diskontuota obligacija. Diversifikavimas. Dividendai. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Einamasis pelningumas. Emisija. Emisijos prospektas. Emitentas. Esminiai įvykiai. Europietiškas pasirinkimo sandoris. Europos valiutos. Fondo valdytojas. Fundamentali analizė. Galiojimo pabaigos diena. Gamintojų kainų indeksas. Grynoji aktyvų vertė. Ilgalaikė obligacija. Indeksas. Indeksavimas. Institucinis investuotojas. Investicinis fondas. Išankstinis sandorius. Išvestinis finansinis instrumentas. Įkeistas turtas. Kainos ir pelno santykis. Kapitalo grąža. Kapitalo prieaugis. Kaupimas. Kiekybinė analizė. Kintamumas. Kliringas. Kokybės analizė. Komerciniai vekseliai. komisinis mokestis. Konvertuojamoji obligacija. Kotiruojami vertybiniai popieriai. Kredito reitingas. Laisvas pinigų srautas. Londono tarpbankinė skolinimo norma. Makaulay trukmės matas. Makleris. Modifikuota finansinė trukmė. Mokėjimo diena. Mokėjimų balansas. Neigiamos "vidinės" kainos sandoris. Nematerialūs/elektroniniai vertybiniai popieriai. "Nešvari" kaina/Kaina su priedais. Nusidėvėjimas, amortizacija. Nuvertėjimas/devalvacija. Obligacija. obligacijų pelningumas. Palūkanų norma. Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų apsikeitimo sandoris. Paprastosios akcijos. Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija. Pasirašymas. Pasirinkimo parduoti sandoris. Pasirinkimo pirkti sandorius. Patikimiausios akcijos. Pavedimas iki jo atšaukimo. Pelnas, tenkantis vienai akcijai. Pelningumas sulaukus termino pabaigos. Pinigų rinkos fondas. Pirminė rinka. Pirminis viešas platinimas. Pirmumo teisės. Platinimas ribotam investuotojų skaičiui. Pozicija. Prekybos dienos pavedimas. Prekybos keitimo pavedimas. Prekybos sesijos pabaigos kaina/prekybos uždarymo kaina. Pristatymas apmokėjus. Privilegijuotosios akcijos. Procento/nuošimčio punktas. Procento/nuošimčio punkto vertė. Prospektas. Reikalavimas grąžinti sumokėtus mokesčius. Rinkos kūrėjas. Rinkos pavedimas. Rizikos ir atlygio santykis. Rizikos kapitalas. Sandorio įvykdymo kaina. Sandorio šalis. Savivaldybės obligacijos. Sąskaitos tvarkytojas. Simbolis. "Švari" kaina. Talino tarpbankinė skolinimo norma. Techninė analizė. Termino pabaigos diena. Trukmė. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas. Trumpalaikis VP pasiskolinimas. Turto grąža. Turto paskirstymas. Užbiržinė vertybinių popierių rinka. Uždaras investicinis fondas. Užsienio obligacijos. Valiutos pasirinkimo sandorius. Varantas. Vartojimo kainų indeksas. Vertybinių popierių saugojimas. Vertybinių popierių saugotojas. Vertybinių popierių saugotojo struktūrinis padalinys. Vertybinių popierių sąskaita. Vidinės informacijos turėtojas. Vidutinio termino skoliniai įsipareigojimai. Viešas platinimas. Vykdyk arba atšauk.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-10-02
 • Ekonomikos, verslo, vadybos įvadas

  Ekonomikos samprata, problemos ir tikslai. Specializacija, mainai ir pinigai. Rinka. Konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Rinkos jėgos. Rinkos mechanizmas: ribotumai ir problemos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-01
 • Ekonomiksas

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Ekonomiksas. Gamta, visuomenė, ekonomika. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Ekonomikso dalykas. Ekonomikso dėsniai. Ekonomikso metodai. Ekonomikso metodologija. Ekonomikso metodai (tyrimo technikos). Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomika įgalina suvokti. Makroekonomikos politika. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Ekonominė analizė

  Ką reiškia terminas "analizė"? Ką reiškia ekonominėje analizėje taikomi terminai: indukcija, dedukcija? Iš kokių mokslų ir kada pradėjo formuotis ekonominės analizė mokslas? Paaiškinkite kaip siejasi ekonominė analizė ir pažinimo teorija? Kokie yra pagrindiniai dialektikos principai ir kaip jie susiję su ekonominės analizės mokslu? Jūsų nuomonė apie globalizacijos procesus, vykstančius pasaulyje: kodėl žmonės priešinasi ir pritaria šiems procesams? Kokios pagrindinės globalinės problemos turi didžiausią įtaką šalių ekonomikai? Paaiškinkite sąvoką "mokslas". Kokios 3 esminės dalys sudaro bet kurio mokslo pagrindus? Ar mokslo apibrėžimas taikytinas ekonominės analizės mokslui? Ekonominės analizės mokslas apima tam tikrų specialių žinių sistemą. Paaiškinti kokios tai žinios? Kas yra ekonominės analizės objektas? Ekonominiai rodikliai. Kokius ekonominių rodiklių rūšis jus žinote? Ir paaiškinti kuo jie skiriasi? Pateikti pvz. kiekvienos grupės rodiklių. Kodėl analizėje taikomi ekonominiai rodikliai? Išvardinkite ir paaiškinkite kokie pagrindiniai rodikliai parodyti įmonės: pelno (nuostolių) ataskaitoje, balanse, socialinio draudimo ataskaitose. Kaip apskaičiuojamos įmonės pajamos? Paaiškinkite, kaip suprantate ekonominį rodiklį pelnas (nuostoliai), pavaizduokite pelną ir nuostolius grafiškai. Kokie pagrindiniai rodikliai apibūdina įmonės turtą, nuosavą kapitalą, skolas? Kokios informacijos šaltinių grupės taikomos ekonominėje analizėje? Išvardinkite ir apibūdinkite apyskaitinius ir neapyskaitinius informacijos šaltinius. Paaiškinkite, kas įmonėje sudaro statistines ataskaitas. Kokias statistines ataskaitas Jūs žinote. Ar galima pritaikyti statistinių ataskaitų duomenis įmonės veiklos analizėje? Paaiškinkite savo teiginį Kas Jūsų nuomone, turėtų analizuoti įmonės finansines ir kitokias buhalterines ataskaitas: a)tik samdytas analitikas; b)įmonės vyr. buhalteris ar finansininkas; c)tik nepriklausomas auditorius; d)tik įmonės direktorius; e)maždaug Jūsų rango buhalteris; f)tik įmonės ekonomistas? Paaiškinkite, kaip gali būti iškraipomi analizės rezultatai jeigu yra klaidų buhalterinėse ataskaitose? Pateikite du pavyzdžius. Ar gali įmonės analitikas pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir pritaikyti jas analizės tikslams? Ar galima analizuojant pakeisti buhalterinėse ataskaitose nurodytus piniginius matavimo vnt. Kada tai tikslinga? Ar turėtų pasikeisti balansinė suma pertvarkant balansą? Į kokias 2 gr. galima sugrupuoti p(n) ataskaitos duomenis? Išvardinkite svarbiausius įmonės veiklos analizės duomenų vartotojus. Paaiškinkite, į kokias grupes ir pagal kokius požymius juos galima grupuoti. Paaiškinkite, kokios informacijos jie norėtų gauti. Pavyzdžiui, bankas ir įmonės prekių-paslaugų pirkėjai? Tiekėjai ir įmonės darbuotojai? Valstybinė mokesčių inspekcija ir įmonės akcininkai? VSDF valdyba ir žiniasklaida? Kaip galima pritaikyti analizės duomenis įmonės valdyme. Kokios darbuotojų grupės tuo užsiima? Kas, Jūsų nuomone, galėtų pritaikyti nedidelės įmonės buhalterinius duomenis ir juos tvarkingai pateikti skirtingiems vartotojams? Kokių įgūdžių ir žinių reikia, norint protingai pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir jas pritaikyti analizės tikslams? Ar Jūs to mokyti? Kokia tvarka atliekama įmonės veiklos analizė? Kokie pagrindiniai analizės atlikimo žingsniai ir kas juose atliekama? Į kokias grupes skirstomi tiriamieji veiksniai analizės tikslo požiūriu? Kokiais aspektais nagrinėjami ekonominiai ūkiniai procesai? Ką vadiname: a) absoliučiais dydžiais; b) santykiniais rodikliais? Kodėl analizėje labiausiai paplitę santykiniai rodikliai? Ką galime analizuoti, taikant santykinius rodiklius? Kaip apskaičiuojama reiškinio struktūra? Kaip dar galime pavadinti struktūros analizę? Pateikite grafinių pvz. Ką reiškia dinamikos analizė? Kaip dar galime ją pavadinti? Pateikite grafinių pvz. Ką vadiname etaloniniu rodikliu? Grandininis ir bazinis palyginimas: kokia šių palyginimo būdo esmė? Kuo jie skiriasi? Kokiais matavimo vienetais galime išreikšti: a)augimo tempus b) prieaugio koeficientus? Palyginimas vietų sumavimo būdu-kokia šio metodo esmė? Ką vadiname stimuliaciniais, destimuliaciniais rodikliais? Kaip nustatoma objekto vieta kai rodikliai stimuliaciniai ir destimuliaciniai? Kas parodo kuris objektas geriausias iš visų lyginamųjų? Kada galime skaičiuoti vidutinius dydžius? Kodėl vidutiniai dydžiai plačiai taikomi analizėje? Kuo skiriasi aritmetinis ir svertinis vidurkiai? Ką parodo vidutinis kvadratinis nuokrypis? Kaip apskaičiuojamas variacijos koeficientas ir kokios jo reikšmės laikomos neblogom, didelėm, labai didelėm? Paaiškinkite kiekvieno grupavimo esmę. Kokių ekonominių reiškinių tyrime galima taikyti grupavimo metodus? Kaip galime pritaikyti statistikos žinias grupavimo metode? Grandininių pakeitimo metodas. Paaiškinkite esmę ir atlikimo tvarką. Ką galime ištirti, taikant šį metodą? Kam reikalinga įmonės personalo struktūros analizė ir kaip ji atliekama. Kaip taikomi grafiniai metodai personalo analizėje? Pagal kokius kriterijus galima grupuoti įmonės personalą? Ar priklauso grupavimo kriterijai nuo analizės tikslų? Kokie rodikliai padeda įvertinti darbuotojų kaitą įmonėje? Užrašyti darbuotojų kaitos rodiklių formules, paaiškinti jų prasmę. Užrašykite bendrąją formulę, taikomą darbo našumo skaičiavime. Paaiškinkite, kokius duomenis galima taikyti vardiklyje ir skaitiklyje. Kaip galima pritaikyti grandininių pakeitimų metodą darbo našumo analizėje? Kokių priemonių galima imtis, siekiant sureguliuoti darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempus? Kaip siejasi įmonės pelnas ir darbuotojų darbo užmokestis? Kas sudaro įmonėje gaminamų prekių, teikiamų paslaugų savikainą? Kaip galima ištirti savikainos struktūrą ir nustatyti struktūrinius pokyčius? Kokie yra esminiai ekonominiai kainos elementai? Kaip galima nustatyti: a) pridėtines išlaidas kainoje? b) pelno normą kainoje? Kas lemia pelną, įkalkuliuotą į kainą? Kokia grėsmė ar sėkmė laukia įmonės, didinant kainas? Koks rodiklis išreiškia pardavimų pelningumą. Paaiškinti grand. pakeitimo metodo taikymą pelningumo analizėje. Ką vadiname nenuostolingos veiklos tašku. Lūžio taško apskaičiavimas, kai paslaugos vienarūšės. Lūžio taško apskaičiavimas, kai asortimentas platus. Kaip nustatomas lūžio taško pasiekimo laikas ir ką jis parodo. Nenuostolingos veiklos grafikas. Kokias įmonės veiklos sritis apima kompleksinė analizė? Paaiškinti kompleksinės įmonės veiklos analizės veiksnius. Kaip parenkami ir kokie yra svarbiausi kompleksinės analizės rodikliai? Kuo skiriasi ekstensyvūs ir intensyvūs išteklių panaudojimo rodikliai? Ką vadiname pagrindiniai gamybiniai fondais ir kaip jie analizuojami? Kaip galima nustatyti įmonės veiklos efektyvumą ir kokie rodikliai taikomi? Ką reiškia sąvoka "reitingas"? Kaip taikomi reitingai įmonės veiklos analizėje? Kaip suprantate terminą "gamyba"? Kaip galima palyginti pagamintos ir parduotos produkcijos kiekį? Kaip galima palyginti gamybinį pajėgumą su faktiškai pagaminta produkcija? Kokios sąnaudos tiesiogiai susiję su prekių gamyba, paslaugų teikimu? Kaip paveikia gamybą prekių atsargos, turimos laikotarpio pradžioje? Ką reiškia, kai laikotarpio pabaigoje prekių yra žymiai daugiau, negu laikotarpio pradžioje?
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ekonominė analizė (2)

  Ekonominės analizės objektas. Pagrindiniai ekonominės analizės uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Ekonominės analizės ryšys su kitais mokslais. Ekonominės analizės metodai. Tradiciniai analizės metodai. Pasirenkant santykinius rodiklius, reikia vadovautis tokiais principais. Grupavimo būdai. Analizės rodikliai nepalyginami, jei. Indeksų metodas. Trūkumai. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Grandininių pakeitimų metodas. Balansinės ekonominės analizės metodas. Matematiniai analizės metodai. Euristiniai analizės metodai. Specifiniai analizės metodai. SWOT analizės atlikimo taisyklės. SWOT analizės išoriniai veiksniai. SWOT analizės vidiniai veiksniai. Funkcinė-vertinė analizė. Funkcinė-vertinė analizė taikoma. Grafiniai analizės metodai. Ekonominės analizės tipai. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto apyvartumas. Įmonės ilgalaikio turto apyvartumas. Įmonės trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Viso trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų apyvartumo rodiklis. Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kapitalo apytakos ciklas, dienomis. Atsargų apyvartumo detalizacija. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Specialūs analizės aspektai. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto įvertinimo analizė. Turtas vertinamas įvairiais atvejais, tačiau dažniausiai tada, kai. Turto vertė nustatoma šiais metodais. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo koeficiento kitimui daro įtaką šie veiksniai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdina bendrieji ir specialieji arba technologiniai įrengimų naudojimo rodikliai. Grandininis būdas. Integralinis metodas. Grandininis metodas. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Įrengimų naudojimo rodiklių grupės. Technologinių įrengimų naudojimo koeficientas (Kn). Įrengimų darbo laiko analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo našumo veiksnių analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-02-15
 • Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės. Įmonės horizontali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. AB "Pieno žvaigždės" mokumo analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, analizė(35 puslapiai)
  2012-03-30
 • Ekonominė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. AB "Rokiškio sūris" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 lentelės).
  Ekonomika, namų darbas(36 puslapiai)
  2012-03-29
 • Ekonominė analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-06-25
 • Ekonominė analizė: telekomunikacijų paslaugų teikimas AB "TEO LT"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Balanso ir pelno – nuostolio horizontali ir vertikali analizės. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Piramidinė analizė grynajam pardavimų pelningumui. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo analizė. Grandininis metodas ilgalaikių įsipareigojimų rodikliui. Probleminės sritys ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-19
 • Ekonominės analizės

  Įmonės ilgalaikio turto analizė. Gamybinių pajėgumų ir ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo efektyvumo analizė. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analize. Pardavimo ir gamybos analizės uždaviniai. Produkcijos apimties rodikliai, jų analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos kokybės ir gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Išlaidų analizė. Išlaidų klasifikavimas, elastingumas ir analizė. Išlaidų elgesio analizė. Tiesioginių išlaidų analizė. Gamybos pridėtinių išlaidų analizė. Išlaidų normų analizė. Išlaidų valdymo strategijų analizė. Pelno analizė. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Detali įmonės pelno veiksnių analizė. Atskirų išlaidų elementų poveikio pelnui analizė.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Ekonominės aplinkos sąvoka bei svarba

  Įvadas. Ekonomines aplinkos sąvoka bei svarba. Nacionalinė ekonominė politika. Užsienio ekonominė politika. Pagrindiniai ekonominiai kintamieji. Laisva prekyba prieš protekciją. Paslaugų prekyba. Apibendrinimas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-11-29
 • Ekonominės gamtosaugos problemos (4)

  Įvadas. Aplinkos apsaugos politika. Gamtos išteklių naudojimas. Urbanizacija. Aplinkos kokybė Lietuvoje. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė. Gamtos ištekliai. Atliekų tvarkymas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licensijos. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licencijos. Aplinkos apsaugos veiklos finansavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-05-10
 • Ekonominės informacinės sistemos

  Įvadas. Informacinių sistemų sandara ir įvairovė. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos plėtros užduotis (sistemos specifikacija). Projekto tikslai. Esama kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūloma kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūlomos informacinės sistemos komponentai ir įvertinimas. Ekonominė analizė. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Projekto plano analizė. Informacinių sistemų plėtra. Sistemų plėtros kryptys. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-12
Puslapyje rodyti po