Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys

  Įvadas. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas, jo tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo padariniai. Cikliškumas kaip ekonominės dinamikos forma. Svarbiausios ekonominių ciklų teorijos. Ekonominės raidos cikliškumas. Krizės. Jų kryptys. Ciklų tipai. Ciklinių vyravimų priežastys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-23
 • Ūkio šakos konkurencingumo didinimas technologinių inovacijų pagrindu

  Įvadas. Įmonių konkurencingumo didinimas globalių permainų. Akivaizdoje. Konkurencingumo reiškinio samprata ir kompleksiškumas. Teorinės konkurencinio pranašumo įgijimo prielaidos. Technologinės inovacijos. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugų veikloje. Paslaugų inovacijų esmė ir jos ypatybės. Inovacinės technologijos kaip ekonomikos augimą skatinantis veiksnys. "Meganeto" interneto tinklo paslaugų technologinės inovacijos ir įtaka konkurencingumo didinimui1. Technologinės inovacijos interneto paslaugų versle. Naujos technologijos inovacinis projektas "Į Vilniaus miestą šviesos greičiu". "Meganeto" tinklo ateities vizijos ir naujų technologijų skaitmeninė televizija.Išvados. Summary.
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-09-19
 • Urbanizacijos pagrindiniai aspektai

  Įvadas. Urbanizacija. Urbanizacija ir jos aspektai. Demografinė urbanizacija. Teritorinė urbanizacija. Ekonominė urbanizacija. Socialinė urbanizacija. Urbanizacijos etapai. Šiaulių regiono urbanizacija. Infrastruktūros reikšmė urbanizacijai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-09-26
 • Uždara ir atvira darbo rinka

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkų įvairovė. Uždara darbo rinka. Atvira darbo rinka. Japonijos darbo rinkos modelis. Pokyčiai, kurie įvyko Japonijos darbo rinkoje per paskutinį dešimtmetį. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) darbo rinkos modelis.
  Ekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-01-19
 • Užimtumo ir nedarbo tyrimas

  Užimtumo ir nedarbo tyrimas. Statistinio tyrimo (rodiklio) atlikimo (sudarymo) metodikos parengimo tvarkos aprašas. Bendrosios nuostatos. Metodikos rengimo schema. Metodikos rengimo schemos paaiškinimai. Metodikos derinimas. Metodikos tvirtinimas ir platinimas.
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Užsienio investicijos į Lietuvos verslą ir jų poveikis ekonomikai

  Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Investicijų esmė ir formos. Užsienio investicijų svarba. Užsienio investicijos Lietuvoje. Šalys investuotojos. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2012-02-03
 • Vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos. VEMP vadovas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Darbo eiga. I etapas. II etapas. III etapas. IV etapas. V etapas. VI etapas. VII etapas. VIII etapas. Išvados. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-05-24
 • Valiutų rinka Lietuvoje

  Valiutų rinka. Valiutų rinkos dalyviai. Valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis (svyruojantis) valiutos kursas. Veiksniai, lemiantys valiutų kursus. Kaip nustatomas lito kursas. Neatidėliotini sandoriai. Išankstiniai valiutų sandoriai. Valiutų apsikeitimo sandoriai. Valiutų pasirinkimo sandoriai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-09-10
 • Valstybė ir ekonomika

  Ekonomikos testas: valstybė ir ekonomika. 10 klausimų su atsakymais.
  Ekonomika, testas(1 puslapis)
  2008-05-08
 • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas 1991-1995 metais

  Įvadas. Privatizacijos samprata. Privatizavimo esmė. Investicinės akcinės bendrovės. Privatizacija Lietuvoje 1991–1995 m. Pirmojo privatizavimo etapo Lietuvoje esminiai bruožai. Privatizavimo būdai Lietuvoje. Pirmojo privatizavimo etapo rezultatai Lietuvoje. Privatizacija Šiaulių mieste. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Valstybės paramos ekologiškai švarios produkcijos gamybai politika

  Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai. Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo tikslai. Kodėl verta sertifikuoti savo ūkį? Ekologinis žemės ūkis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Valstybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti valstybės vaidmenį šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės vaidmuo XX amžiuje. Valstybės funkcijos. Kodėl valstybė kišasi į ekonomiką? Skatina konkurenciją rinkose. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Gina vartotojų teises. Ekonominio saugumo garantijos. Valstybė kaip ekonomikos sistemos dalyvis. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Apibendrinimas. Priedai (4 psl.)
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-11-12
 • Valstybinių pinigų teikiama nauda ir trūkumai

  Ekonomikos rašinys apie pinigus. Pinigai. Pinigų teikiama nauda. Rašinys apie tai, kas iš tikrųjų yra pinigai ir ar jie vertingi. Užduotis: Aprašyti popierinių pinigų savybes, privalumus ir trūkumus. Darbas skirtas interaktyviai ekonomikos mokyklai.
  Ekonomika, rašinys(1 puslapis)
  2011-11-28
 • Vartotojai, taupytojai ir investuotojai

  Pajamų šaliniai. Darbo pajamos. Pajamos iš turto. Turto gausinimas taupant ir investuojant. Vartotojai ir ekonomika gauna iš reklamos naudos keliais būdais. Reklama turi tiesioginius ir netiesioginius kaštus. Taupote ir investuojate. Kur žmonės laiko savo santaupas. Populiariausi taupymo būdai, paplitę JAV ir kitose šalyse. Atvirieji investicijų fondai yra trijų rūšių. Kaip pasirinkti investavimo formą. Vartotojų kreditas. Kredito privalumai. Kredito trūkumai. Kaip gauti kreditą. Rizika ir draudimas. Gyvybės draudimas. Sveikatos draudimas. Vartotojų apsauga. Valdžia ir vartotojai. Verslo savireguliavimas.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-10
 • Veiklos analizė: APB "Apranga"

  Individualus namų darbas. Įvadas. APB "Apranga" pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Du Pont analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Apibendrinimas. Bankroto tikimybė. Regresinė analizė. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2012-03-16
 • Veiklos ekonominė analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Vilniaus degtinė" veiklos ekonominę analizę, išskiriant pagrindines problemines sritis, ir pateikti pasiūlymus tų problemų sprendimui, prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas. AB "Vilniaus degtinė" charakteristika. Balanso analizė. balanso horizontali analizė. balanso vertikali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos horizontali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos vertikali analizė. Finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. SSGG (SWOT) analizė. Veiklos prognozavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-28
 • Verslą ribojantys veiksniai

  Įvadas. Verslo samprata ir pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo samprata. Verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo aplinka ir verslo aplinkos veiksniai. Didžiausios verslininkystės kliūtys. Mokesčių sistema. Teisinė bazė. Kapitalo trūkumas. Personalas. Asmeninės savybės. SSGG analizė. Finansinių ataskaitų reikšmę įmonių veikloje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Verslas

  Verslas. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Įmonė. Verslo įmonė. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvai. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-22
 • Verslas (8)

  Verslas Lietuvos ūkio ekonomikos sistemoje. Verslo raida. Verslo aplinka, (artimoji ir tolimoji). Verslo įstatyminė bazė. Ekonominė verslo struktūra. Ekonominiai verslo principai. Ekonomikos tikslai. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Gamybos kaštai. Gamybos išlaidų apskaita. Pagrindinės verslo kliūtys. Verslininko savybės. Verslo kūrimo paskatos. Smulkiojo ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkiojo ir vidutinio verslo politika formuojančios institucijos. Tradicinės verslo rūšys. Frančizė. Lizingas. Faktoringas. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Verslo plano struktūra. Verslo plano paskirtis.
  Ekonomika, špera(3 puslapiai)
  2007-09-17
 • Verslas ir ekonomika "naujojoje" Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika

  Įvadas. Verslas "naujojoje" Europoje. Pasiskirstymo pagal įmonių dydį struktūra. Rinkos apimtis. Koncentracija sektoriuose. Valstybinis ar privatus verslas. Juridinė verslo forma. Verslo aplinka. Verslo užimtumas pagal lyties, amžiaus, dienos užimtumo rodiklius. Ekonomika "naujojoje" Europoje. Svarbesni ekonominiai rodikliai. Infliacija. BVP ir ekonomikos augimas. Nedarbo lygis. Paslaugų ekonomika. Valstybių ekonominė integracija Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika. Verslumas. Užimtumas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama. EMU - euras ir Eurozona. Atsakomybės už bendrijos ekonominę ir monetarinę politiką pasidalijimas. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-07-27
Puslapyje rodyti po