Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos kursiniai darbai

Ekonomikos kursiniai darbai (108 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pajamų nelygybė, skurdas ir jų mažinimo galimybės

  Įvadas. Pajamų nelygybė. Kas yra pajamos. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Skurdas. Skurdo samprata. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo priežastys. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo pasekmės ir problemos sprendimo būdai. Skurdo pasekmės. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-05-06
 • Palyginamoji analizė: butų kainų svyravimai

  Įvadas. Butų kainų keitimasis po nepriklausomybės. Butų kainos po įstojimo į Europos sąjungą. Kainos Vilniuje. Kodėl nekilnojamas turtas toks paklausus? Kokios to priežastys? Gyventojų pajamų didėjimas. Paskolos. Paklausa ir pasiūla. Spekuliantai. Kada burbulas sprogs? Ar sprogs? Butų kainos po euro įvedimo. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Pelno nesiekiančių organizacijų registravimas

  Uždaviniai. Įvadas. Viešoji įstaiga. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos. Sodininkų bendrijos. Tradicinės ir kitos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-31
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: technologinės įrangos gamyba UAB "Konstrukcija"

  Įvadas. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (lt.). Einamąsias ir draustinės atsargas. Vietiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Atskirų gaminių ir visos gamybos programos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio (vieneto produkcijos) komercinę savikainą. Kiekvieno gaminio pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Nenuostolingas pardavimo mastas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: UAB "Skrajūnė"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Reikalingas pirkti medžiagų kiekis ir išlaidos. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudas. Vieno gaminio komercinę savikainą. Atskirų gaminių pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir siūlymas.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-02
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė" (2)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-03-26
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų gamyba UAB "Žilvitis"

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas yra apskaičiuoti UAB "Žilvitis" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumą, naudojant verslo ekonomikos teorines ir praktines žinias, kurios savarankiškai taikomos darbe. Kursinio darbo praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų išlaidos vienam produkcijos vienetui (vienam stalui ir vienai kėdei) pagaminti. Medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Per pusmetį būtinų pirkti pagrindinių medžiagų (žilvičio vytelių ir ąžuolo šakų) kiekis ir pirkimo išlaidos. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (pagal atskirus gaminius ir iš viso). Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokas socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis darbo našumas (vidutinis pusmetinis išdirbis). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Apšildymo išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Netiesiogines gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamas pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-03-22
 • Plungės rajono gyvenamosios aplinkos įvertinimas

  Anotacija. Anotacija. Įvadas. Sąvokos. Bendra Plungės rajono gyvenamosios aplinkos esamos situacijos apžvalga. Geografinė padėtis. Gyventojų skaičius ir tankumas Plungės rajone. Migracija. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės vertybės. Architektūros paminklai. Istoriniai paminklai. Dailės paminklai. Archeologijos paminklai. Turizmo centrai. Sociodemografiniai Plungės rajono duomenys. Pramonė. SWOT analizė.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-28
 • Pramonės organizavimas (2)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - technologinė specializavimo forma. Apdirbimo baras - daiktinė specializavimo forma (srovinė linija). Surinkimo baras - daiktinė specializavimo forma (surinkimo srovinė linija). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. (Paruošimo ir apdirbimo). Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai. Organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas apdirbimo baro srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų (įdirbių) apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas.
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-07-15
 • Privatinė nuosavybė ir jos raida Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo sąvoka. Privatizacijos esmė. Privatizacijos veiksniai. Privatizavimo institucijos, jų kompetencija, funkcijos, atsakomybė ir veiklos sritys. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo fondai ir jų administravimas. Turto fondo įstatai. Turto fondo lėšos ir jų naudojimas. Už ir prieš privatizaciją. Ekonominis efektyvumas. Paslaugų kokybė. Socialinis teisingumas. Darbo vietos ir darbo jėga. Konkurencijos stoka. Atskaitomybė. Darbuotojų apsauga. Nuosavas ir valstybinis nekilnojamasis turtas. Nekilnojamasis turtas ekonominio potencialo struktūroje. Prekyba nekilnojamuoju turtu. Išvados. Priedai (3psl.).
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-27
 • Privatizavimas Lietuvoje

  Įvadas. Planinės ekonomikos žlugimas. Privatizavimas Lietuvoje. Bendros nuostatos. Teisiniai aktai. Lietuvos respublikos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymas. Valstybinių butų privatizavimo įstatymas. Žemės reformos įstatymas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų". Pirmasis privatizavimo etapas. Rezultatai.
  Ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-17
 • Renta ir jos norma

  Įvadas. Žemės renta. Žemės rentos apibrėžimas. Žemės renta, priklausanti nuo kokybės. Renta, kurią lemia žemės geografinė padėtis. Žemės rentos apmokestinimas. Žemės rentos kapitalizavimas. Renta ir alternatyvieji kaštai. Ekonominė renta. Monopolinė renta. Diferencinė renta. Renta siaurąja prasme. Rentos norma. Rentos politika. Teisinė renta. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-18
 • Sąnaudos ir ekonominiai rodikliai: mėsos cechas

  Karštai rūkytų dešrų cecho projektas. Įvadas. Tikslas: apskaičiuoti karštai rūkytų dešrų cecho sąnaudas ir ekonominius rodiklius. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika: karštai rūkytų dešrų cechas. Projektuojamo karštai rūkytų dešrų cecho ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai-ekonominiai rodikliai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-03
 • Sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas: prancūzų virtuvės restoranas "Dejeuner"

  60 vietų restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas. Įvadas. Įvertinti 60 vietų Prancūzų virtuvės restorano "Dejeuner" sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimą. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Ekonominių- finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Netiesioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Išlaidų elektrai apskaičiavimas. Išlaidų vandeniui apskaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo su apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Išlaidų spec. rūbams apskaičiavimas. Išlaidų skalbimui apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Indų dūžis. Taros išlaidos. Prekių nuostolių ir trūkumų išlaidos. Įmonės garantinis fondas. Mokesčiai. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-04-22
 • Smulkaus ir vidutinio verslo samprata, valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui

  Įžanga. Referato tikslas: apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo situaciją Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo bruožai. Smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba lietuvos ekonomikai. Įstatymo naujovės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos formos. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamos pagalbų formos. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Valstybės pagalba mokesčių lengvatų forma (paramos mastai, formos, tendencijos). Institucijos, teikiačios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės pagalba lengvatinių kreditų ir kitokios finansinės paramos forma. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas ir mokymas. Verslo inkubatorių, verslo centrų, technologinių parkų steigimas ir jų teikiamų paslaugų subsidijavimas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. ES (Europos Sąjungos) parama Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-05-19
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (5)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija. Smulkių ir vidutinių įmonių vieta Lietuvos ekonomikoje. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija, strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginių krypčių formavimo principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės parama verslo plėtrai. Europos sąjungos parama Lietuvos ekonomikai. Nuomonės dėl integracijos į Europos Sąjungą. Phare programa. Sapard programa. Kitos Europos Sąjungos (ES) paramos programos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-12-15
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra Lietuvoje. Smulkių ir vidutinių įmonių situacija 1990-1995 m. Smulkaus ir vidutinio verslo santrauka. Makro priežastys. Mikro priežastys. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos formos. Mažųjų įmonių teisinė padėtis. Techninės paramos SVV subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės teikiama parama SVV. Techninę paramą SVV teikiančios institucijos. Kitos paramą teikiančios organizacijos. Paslaugų verslui įstaigų tinklo veikla ir jos rezultatų apibendrinimas. SVV plėtros sąsajos. SVV plėtra ir Lietuvos prioritetų lyginimas. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į Europos Sąjungą (ES). Daugiametė programa įmonėms, bei verslininkystei. Pagrindiniai DPĮ tikslai. Europos mažųjų įmonių planavimas. Naujas mikro, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimas Europoje. Priedai (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-14
 • Strategijų tipai ir jų parinkimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriui

  Įvadas. Teoriniai pagrindai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio valdymo esmė. Išskirtinė ir visą apimanti strategija. Suplanuota ir spontaniškai iškylanti strategija. Strategijos ir struktūros ryšys. Strategijų tipai. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos apibūdinimas. Teisinis įstaigos apibūdinimas. Geografinė padėtis ir organizacinė struktūra. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus finansinė analizė 1999 – 2004 m. Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų analizė ir plėtros perspektyvos. Socialinio sektoriaus apžvalga. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Institucijos veiklos strategija. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-01-10
 • Suomijos ekonominės problemos

  Įvadas. Darbo tikslas – pasirinkti 2 pagrindines Suomijos ekonomines problemas ir jas išnagrinėti, sudaryti prognozes bei pateikti siūlymus šioms problemos. Administracinis suskirstymas. Nedarbo problema Suomijoje. Nedarbas ir užimtumas pagrindiniuose sektoriuose. Vyrų ir moterų nedarbas. Nedarbas ir užimtumas pagal regionus 2009 metais. Gyventojų senėjimo problema. Pensijų ir pašalų išmokų skaičiaus didėjimas. Populiacijos projekcija. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-01-27
 • Svarbiausi išoriniai Lietuvos ekonomikos vystymosi veiksniai

  Įvadas. Eksportas. Lietuvos eksportas. Lietuvos eksporto analizė 1995 – 2004 metais. Importas. Importo motyvai. Lietuvos importo 2000-2006 metais analitinė apžvalga. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos prioritetai. Lietuvos ekonomikos rodikliai ES (Europos Sąjungos) kontekste. ES (Europos Sąjungos) SF (struktūrinių fondų) paramos poveikis šalies ūkiui. Investicijos. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje struktūra ir raida. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-04-23
Puslapyje rodyti po