Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos referatai

Ekonomikos referatai (219 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjunga (ES) (23)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) istorija. Europos Sąjungos svarbiausios datos. Simboliai. Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Dabartinės ES (Europos Sąjungos) šalys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-27
 • Faktoringas (5)

  Įvadas. Faktoringo samprata ir esmė. Faktoringo paslaugas Lietuvoje taikantys bankai. Hanza bankas. SEB Vilniaus bankas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-15
 • Frančizės įmonės

  Įvadas. Frančizavimo istorija. Kodėl frančizė? Frančizės sutarties samprata. Frančizių rūšys. Frančizės sutarties forma. Subfrančizės sutartis. Frančizės sutarties turinys. Atlyginimas pagal frančizės sutartį. Teisių turėtojo pareigos. Naudotojo pareigos. Šalių teisių apribojimai. Teisių turėtojo atsakomybė pagal naudotojui pareikštus reikalavimus. Naudotojo teisė sudaryti frančizės sutartį naujam terminui. Frančizės sutarties sąlygų pakeitimas. Frančizės sutarties pabaiga. Šalių pasikeitimas. Teisių turėtojo firmos vardo ar prekių (paslaugų) ženklo pasikeitimo pasekmės. Išimtinės teisės pasibaigimo pasekmės. Frančizinių įmonių privalumai. Frančizinių įmonių trūkumai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Gerovės palyginamoji analizė pasaulio šalyse

  Įvadas. Pasirinkimo problema. Palyginamoji analizė pagal geografinius rodiklius. Palyginamoji analizė pagal ekonominius rodiklius. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio skola. Infliacija. Palyginamoji analizė pagal socialinius rodiklius. Demografiniai rodikliai. Gyvenimo trukmė. Natūralus gyventojų prieaugis. Ateities prognozė. Išsilavinimo rodikliai. Gini koeficientas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-12-07
 • Gyvenamųjų patalpų nuomos, pirkimo – pardavimo 2005 – 2006 metų didžiųjų Lietuvos miestų kainų lyginamoji analizė

  Nekilnojamojo turto rinkos kainų kaita. Nekilnojamojo turto kainų augimo priežastys. "Burbulai" Europos šalyse. "Burbulas" ir Lietuvoje? Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo poveikis nekilnojamojo turto kainoms. Gyvenamųjų patalpų nuomos, pirkimo – pardavimo 2005 – 2006 metų didžiųjų Lietuvos miestų kainų lyginamoji analizė. Butų ir namų nuomos kainų lyginamoji analizė.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-31
 • Globalizacijos procesai ir informacija

  Įvadas. "Globalizacijos" sąvoka. Globalizaciją aiškinantys požiūriai. Globalizacijos fazės. Naujausia globalizacijos fazė ir jos skirstymas. Atskirų sričių globalizacijos procesai. Politikos globalizacija. Komunikacijos globalizacija ir informacija. Ekonominė globalizacija ir integracija. Globalizacija ir organizacija. Globalizacija ir migracija. Kultūros globalizacija. Globalizacijos priešininkai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-07
 • Grafų panaudojimas praktinėje veikloje. Hamiltono ciklai

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su grafų teorija, jos taikymu realiame gyvenime. Grafai. Grafų kilmė. Grafų apibūdinimas. Grafų panaudojimas. Hamiltono ciklai. Hamiltono ciklo sprendimas naudojant jėgos algoritmą. Artimiausio kaimyno algoritmas. Pigiausios jungties algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-01-18
 • Hamiltono ciklai: UAB "Baldeks"

  Uždavinio sąlyga. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • ICC pasaulyje ir Lietuvoje

  ICC pasaulis. ICC komisijos pasaulinėje taryboje. ICC Lietuva. ICC Lietuva komisijos 7 bankininkystės technikos ir praktikos. Finansinių paslaugų ir draudimo komisija. Aplinkos ir energijos komisija. Mokesčių komisija. Prekybos praktikos; konkurencijos; marketingo ir reklamos; muitinės ir prekybos reguliavimo; prekybos ir investicijų politikos komisija. Transporto ir logistikos komisija. Antikorupcijos, verslo saugos komisija. Arbitražo komisija. E-komercijos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų komisija. Intelektinės nuosavybės komisija. Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Kodėl įmonės ir organizacijos stoja į tarptautinius prekybos rūmus - ICC.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-04
 • Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymo problemos

  Įvadas. Kodėl norima uždaryti Ignalinos atominę elektrinę? Ko nori žmonės? Finansavimas ir resursų apskaita. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondas. Pinigai? Ignalinos atominės elektrinė uždarymui - milijardai litų. Kitas veiksnys dėl ko reikia uždaryti Ignalinos atominę elektrinę yra ekonominis. Padariniai?
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (2)

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-21
 • Ilgalaikio turto vertinimas ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinės vertės (ITl) po 4 metų apskaičiavimas pagal metų skaičiaus sumavimo metodą. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-24
 • Įmonės ekonomika: maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Darbe aprašoma trisluoksnės pramoninės plėvelės ir HDPE maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai. Energijos ir kuro normos technologijai. Energijos poreikiai šildymui ir patalpų apšvietimui. Technologinių operacijų trukmė. Įrengimų poreikis. Nusidėvėjimo normatyvai. Trisluoksnės pramoninės plėvelės gamybos ir pardavimų planas 2009 metais. HDPE maišelio gamyba ir pardavimų planas 2009 metais. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Gaminys HDPE maišelis (35kg). Trisluoksnės pramoninės plėvelės energijos technologijai išlaidos. HDPE maišelio energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksplotavimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Pramoninės plėvelės gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). HDPE maišelio gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas (Lt). Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Pelningumo taško nustatymo grafikas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2011-01-21
 • Įmonės įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą

  Įvadas. "X" įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. "X" įmonės pelnas. "X" įmonės rentabilumas. Praktinė dalis. "X" įmonės pelno apskaičiavimas. "X" įmonės rentabilumo apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-05-12
 • Įmonės restruktūrizavimas

  Įmonės restruktūrizavimas. Įmonės restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo inicijavimas. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme. Įmonės restruktūrizavimo plano rengimas. Įmonės restruktūrizavimo plano įgyvendinimas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Restruktūrizavimo planas. Įmonės įsipareigojimų vykdymas ir valdymas restruktūrizavimo metu. Administratorius. Restruktūrizavimo proceso pabaiga.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-10-17
 • Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Sąnaudų rūšys. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės sąnaudos. Investicinės sąnaudos. Neiprastinės veiklos sąnaudos. Pelno mokesčio sąnaudos. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Laiko, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Darbo sąnaudų apibūdinimas ir reikšmė. Sąnaudų valdymo sistema. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kaip sumažinti sąnaudas? Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-12-17
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. UAB "Vilnelė" metinė gamybos apimtis. Gamybos programai būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų ir išlaidų metinei gamybos programai įgyvendinti poreikis. Būtinų medžiagų poreikis ir išlaidos. Einamosios maksimalios ir vidutinės medžiagų atsargos. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetinio įkainio už pagamintą produkciją apskaičiavimas. Pagrindinių darbininkų pagrindinio darbo užmokesčio per metus, papildomo darbo užmokesčio, atostoginių ir metinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui (metams). Netiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Metinės pardavimo pajamos. Metinės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-14
 • Įmonių ekonominiai tikslai ir veiklos formos

  Įvadas. Įmonių veiklos formos. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės ekonominiai tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos tikslai. Optimali gamybos apimtis ir struktūra. Optimali rinkos dalis. Gamybos ir sandėliavimo gamybinių pajėgumų sutikimas su gamybos apimtimi. Realizavimo būdų optimizavimas. Pasisekimo tikslai. Realizavimo apimties didinimas. Gamybos išlaidų mažinimas. Pelno ir rentabilumo didinimas. Dividendų normos didinimas. Finansiniai tikslai. Mokumas. Likvidumo rezervų dydis ir struktūra. Finansų struktūra. Investicijų bei finansavimo programų apimtis ir struktūra. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-10-13
 • Įmonių sąjungos: rūšys, tikslai, įtaka

  Įvadas. Įmonių sąjungos. Įmonių jungimo formos: teigiami ir neigiami padariniai. Įmonių susivienijimo formos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-25
 • Indėlių analizė: AB "Swedbank"

  Įvadas. Investicinis indėlis. Senjorų indėlis. Terminuotas indėlis. Terminuotas periodinis indėlis. Taupomasis indėlis. Jaunimo indėlis. Vienos nakties indėlio sutartis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-11-18
Puslapyje rodyti po