Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komercinių bankų analizė

  Įvadas. Kas sudaro Respublikos bankų sistemą? Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų tikslai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Kredito esmė. Kreditinės institucijos. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Banko indėliai. Kaupiamieji indėliai. Hansa bankas. Vilniaus bankas. Nord/LB.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-06-14
 • Konkurencija Lietuvos pramonėje

  Santrauka. Abstract. Įvadas. Tyrimo problema ir aktualumas. Objektas. Tikslas. Įvertinti Lietuvos pramonės konkurencinę būklę. Uždaviniai. Tyrimo metodai. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, aptarimas. Konkurencingumo reikšmė ekonomikai. M. Porter "Deimanto" konkurencingumo modelis. Pramonės reikšmė šalies ekonomikai. Baltijos jūros regiono procesai, jų įtaka socialinei ir ekonominei plėtrai, procesų specifika. Pramonės sektoriai, kuriuose Lietuva turi arba gali įgyti konkurencinį pranašumą. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įtaka. Lietuvos pramonės išorinių veiksnių įvertinimas. Vyriausybės vaidmuo. Galimybių vaidmuo. Tarptautinio verslo vaidmuo. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, analizė. Lietuvos pramonės gamybos veiksnių įvertinimas. Lietuvos pramonės paklausos sąlygų analizė. Investicijos į inovacijos. Reikšmė konkurencingumui. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įvertinimas. Tarptautinių investicijų įtakos konkurencingumui įvertinimas. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-06-14
 • Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas

  Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkurencija. Monopolija. Oligopolija. Monopolinė konkurencija. Monopsonija. Oligopsonija. Nepilnos informacijos rinka. Konkurencija Lietuvoje. Išvados. Priedai (6).
  Ekonomika, analizė(20 puslapių)
  2007-12-08
 • Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Vyriausybės politika, kuriant konkurencinę aplinką. Konkurencijos vertinimas valstybinio reguliavimo požiūriu. Konkurencijos tarybos administracija ir jos funkcijos. Konkurencijos teisės taikymas ES (Europos Sąjungoje) ir Lietuvoje. Valstybės pagalbos reikšmė formuojant konkurencinę. Aplinką. Valstybės pagalbos samprata, rūšis ir formos. Antikonkurenciniai veiksmai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-10-03
 • Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje

  Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo lygiai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Japonijos trumpa apžvalga. Europos Sąjungos (ES) trumpa apžvalga. Europos sąjungos (ES) ir Japonijos ekonomikų konkurencingumo analizė. Japonijos ekonomika. Europos Sąjungos ekonomika. Prekybiniai Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Ekonomika, analizė(19 puslapių)
  2008-04-14
 • Konkurencinio pranašumo kilmė

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti konkurencinio pranašumo kilmę. Konkurencinio pranašumo kilmė. Empirinė metodologija. Kuriant vaistus, pradedamas vystyti konkurencinis pranašumas. Tyrimo išvados. Darbo išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-02-23
 • Kooperacijos ir kooperatyvų sampratos ir veiklos principai

  Įvadas. Kooperatyvai ir jų veikla. Kooperacija. Kooperacijos formos. Kooperacija Europos Sąjungos (ES) šalių žemės ūkyje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-05-05
 • Kooperacijos raida Lietuvoje

  Įvadas. Kooperacijos atsiradimas. Pirmieji Lietuvos kooperacijos žingsniai. Kooperatinės pieninės steigimas. Kooperatyvo veiklos etapai. Populiariausios kooperacijos formos. Ūkininkų savitarpio techninė pagalba. Mašinų naudojimo rateliai. Žemės ūkio kooperatinio kredito sistema. Kooperacija Europos Sąjungos (ES) šalių žemės ūkyje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-31
 • Kooperatyvų atsiradimo aplinkybės Lietuvoje

  Pirmieji kooperacijos žingsniai Lietuvoje iki Pirmojo pasaulinio karo (1914-1918). Pirmieji Lietuvos kooperacijos žingsniai. Skolinamoji bendrovė. Žemės ūkio rateliai. Pirmoji Lietuvoje vartotojų draugija. Kooperatinis sąjūdis. Marijampolės "Žagrė". Kooperatinių pieninių steigimas. Dvarininkų veikla kooperacijoje. Santrauka.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-24
 • Korporacinė kultūra viešajame sektoriuje

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios viešojo sektoriaus korporacinę kultūrą. Scheino bendrasis "organizacijos kultūros" konceptas. Kultūros kaitos dimensijos. Kultūrinis korporacinės vadybos viešajame sektoriuje aspektas. Praktinis korporacinės kultūros viešajame sektoriuje aspektas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-22
 • Kūno kultūros ir sporto sistemos ekonominiai ypatumai

  Įvadas. Įtaka sveikatai ir nauda. Sporto rūšys ir jų nešama nauda. Krepšinis. Futbolas. Plaukimas. Šaudymas. Irklavimas. Slidinėjimas bei čiuožyklų perspektyvos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Labdaros ir paramos fondo įregistravimas

  Įvadas. Labdaros ir paramos fondo sąvoka, bei ką turi padaryti steigėjai prieš įregistravimą. Labdaros ir paramos fondo registravimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES) Lietuvos aspektu. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). "Protų nutekėjimas". Ekonominė migracija. Šiaulių miesto gyventojų migracijos įtaka Šiaulių miesto ekonominei ir socialinei miesto politikai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-21
 • Laisvo judėjimo principai Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje

  Įvadas. Bendrosios rinkos samprata. Europos Bendrija kaip muitų sąjunga. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimų pagrindai. Rašytiniai derogacijos pagrindai. Eksporto kiekybiniai apribojimai EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 31 str. Laisvas darbuotojų judėjimas. EBS 39-42 str. Bendros nuostatos. Laisvas darbuotojų judėjimas: EBS 39str. Darbuotojo sąvoka pagal EBS 39 str. Gretutinės darbuotojų teisės. Teisė pasilikti priimančioje šalyje. Pagrindinės darbuotojų teisės. Reglamentas 1612/68. Teisė įsidarbinti: 1-6 str. Darbo sąlygos ir piliečių teisės į socialines garantijas: 7-9 str. Darbuotojų šeimos: 10-12 str. Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimo pagrindai. Apribojimai susiję su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir sveikata. Išimtys dėl tarnybos valstybiniame sektoriuje. Apribojimai naujųjų ES (Europos Sąjungos) valstybių narių piliečių atžvilgiu. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Pagrindiniai socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai. Laisvas paslaugų judėjimas EBS 49-55 str. Laisvas kapitalo ir mokėjimų judėjimas: EBS 56-60 str. Laisvo kapitalo judėjimo samprata ir apimtis EBS 56(1)str. Mokėjimų judėjimo laisvės samprata ir apimtis EBS 56(2). Laisvo kapitalo judėjimo evoliucija. Pirmasis etapas 1960-1988 m. Antrasis etapas: 1988- iki dabar. Apribojimų kapitalo judėjimui uždraudimas.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-11-24
 • Laisvoji ekonominė zona ir jos veiklos principai

  Įvadas. Laisvoji ekonominė zona. Laisvųjų ekonominių zonų kūrimas. Pagrindiniai laisvųjų ekonominių zonų kūrimo tikslai ir problemos. LEZ gyvavimo ciklas. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Kauno LEZ. Klaipėdos LEZ. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-01
 • Laisvos darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Darbo jėga. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Laisvas asmenų judėjimas. Gyventojų migracija. Darbo jėgos judėjimas ekonomiškai stipriose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Airija. Jungtinė karalystė. Norvegija ir Danija. Lietuva. Užsienio įmonėse įdarbintų Lietuvos piliečių skaičius. užsieniečių iš trečiųjų šalių darbas Lietuvoje. Darbo užmokestis. Nelegalus darbas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-06-09
 • Latvijos ekonominė krizė

  Įvadas. Latvijos geografinė ir demografinė padėtis. Latvijos geografinė padėtis. Latvijos demografinė padėtis. Pagrindiniai Latvijos ekonomikos rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Nedarbo lygis ir užimtumas Latvijoje. Infliacija. Šalies valiutos sfera. Latvijos dalyvavimas ekonominėse, bei kitose sąjungose. Pagrindiniai prekybos partneriai. Tarptautinė prekyba ir jos tendencijos. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Latvijos ir Lietuvos santykiai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2010-02-23
 • Legal forms of Sole Traders

  Sole trader. Partnership. Companies. Principles of Economics. Shares. Stock exchange.
  Ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Lentvario buvusios dvaro sodybos paveldo išsaugojimo problemų sprendimas Europos Sąjungos (ES) plėtros sąlygomis

  Įvadas. Buvusių dvarų paveldas ir jo problemos. Dvarų paveldo samprata. Dvarų paveldo išsaugojimo situacija. Kultūrinio turizmo problemos. Lentvario dvaro sodyba ir jos problemos. Lentvario dvaro sodybos istorinė ir meninė charakteristika. Lentvario dvaro sodybos problemų tyrimo analizė. Problemos sprendimas įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) politikos nuostatas. Europos Sąjungos (ES) parama kultūros paveldui. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Lentvario dvaro sodybos galimas problemų sprendimas. Rekonstrukcijos ir plėtros projekto finansavimo modelis. Turizmo infrastruktūros sukūrimo tikslai ir uždaviniai. Pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas. Išvados ir apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-22
 • Liberalus požiūris valstybės ir ekonomikos valdyme, jo transformavimas

  Įvadas. Liberalizmo raida. Liberalus požiūris valstybės valdyme. Jo transformavimas. Pliuralizmas. Naujoji dešinė. Elitas. Neopliuralizmas. Liberalizmo tapatinimas su demokratija. Liberalus požiūris ekonomikos valdyme. Jo transformavimas. Liberalizmas ekonomikoje iki XIX amžiaus vidurio. Liberalizmas ekonomikoje nuo XIX amžiaus vidurio. Iki šių dienų. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2011-11-29
Puslapyje rodyti po