Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rokiškio sūrio (RSU1L) akcijų kainos grafikų sudarymas ir analizė

  Laboratorinis darbas NR. 2. Šio darbo tikslas – sudaryti duotos akcijos kainų grafikus bei pateikti jų įvertinimus. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines ir neturtines teises. Informacija apie "Rokiškio sūrio" akcijos vidutinę kainą ir apyvartą dienos trukmei. Rokiškio sūrio" akcijos kainos savaitės trukmei. "Rokiškio sūrio" akcijos kainos mėnesio trukmei.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2011-11-22
 • Sąnaudos ir ekonominiai rodikliai: mėsos cechas

  Karštai rūkytų dešrų cecho projektas. Įvadas. Tikslas: apskaičiuoti karštai rūkytų dešrų cecho sąnaudas ir ekonominius rodiklius. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika: karštai rūkytų dešrų cechas. Projektuojamo karštai rūkytų dešrų cecho ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai-ekonominiai rodikliai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-03
 • Sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas: prancūzų virtuvės restoranas "Dejeuner"

  60 vietų restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas. Įvadas. Įvertinti 60 vietų Prancūzų virtuvės restorano "Dejeuner" sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimą. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Ekonominių- finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Netiesioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Išlaidų elektrai apskaičiavimas. Išlaidų vandeniui apskaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo su apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Išlaidų spec. rūbams apskaičiavimas. Išlaidų skalbimui apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Indų dūžis. Taros išlaidos. Prekių nuostolių ir trūkumų išlaidos. Įmonės garantinis fondas. Mokesčiai. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-04-22
 • Santykinių rodiklių analizė

  Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo koeficientai. Finansinio įsiskolinimo valdymo koeficientas. Pelningumo (rentabilumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Du Ponto analizė. Nuosavo kapitalo pelningumas. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Amortizacijos skaičiavimas pagal gamybos apimtį. Tiesiog proporcingas tiesinis metodas. Mažėjančio likučio (balanso) metodas. Mažėjančio likučio (balanso), pereinančio į tiesiog proporcingą (tiesinį), nusidėvėjimo metodas. Naudingo eksploatavimo metų sumos metodas.
  Ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-10-15
 • Savanoriškos organizacijos

  Įvadas. Savanoriškos veiklos motyvai. Savanoriškos organizacijos vizija ir misija. Jaunimo psichologinės paramos centro veikla. Savanorių visuomeninė nauda. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-24
 • Savikaina

  Savikainos esmė. Savikainos kalkuliaciniai straipsniai. Savikainos skaičiavimo metodai. Savikainos rūšys. Darbo apmokėjimo formos. Darbo našumo poveikis įmonės veiklai. Praktinė užduotis nr. 1. Apskaičiuoti 1 vnt. komercinę, pilnėją ir gamybinę savikainą. Sprendimas. Praktinė užduotis nr. 2. Įvertinkite AB "Klaipėdos mediena" investuojamų lėšų pagrįstumą. Numatoma investuoti į naujos gamybinės linijos įsigijimą 1250 tūkst. Lt., kas leis įmonei padidinti gamybinius pajėgumus, todėl 4 (keturių) metų bėgyje padidės įplaukos.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-05-25
 • Skirtumai tarp akcinių bendrovių ir ūkinių bendrijų

  Įvadas. Ūkinė bendrija. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Statusas ir firmos vardas. Turtas ir lėšos. Likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Akcinė bendrovė. Bendrovių steigimas. Bendrovių valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-19
 • Skurdas Argentinoje

  PowerPoint pristatymas. ŽSRI Argentinoje. Skurdo lygis. Argentina – labiausiai išsivysčiusi Lotynų Amerikoje. Skurdo priežastys. Pasipriešinimas skurdui. Argentiniečiai. Kodėl skurdas išlieka? Kas dar turėtų būti daroma?
  Ekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-26
 • Slenkančio vidurkio metodo panaudojimas paklausos prognozavimui

  Įvadas. Prognozavimo būdai. Slenkančio vidurkio metodo panaudojimas paklausos prognozavimui. Keturių laikotarpių slenkantis vidurkis. Centruotas slenkantis vidurkis. Sezoniškumo indeksas. Vidutinis ir koreguotas sezoniškumo indeksas. Prognozė kiekvienam ateinančių metų ketvirčiui. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Smulkaus ir vidutinio verslo samprata, valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui

  Įžanga. Referato tikslas: apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo situaciją Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo bruožai. Smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba lietuvos ekonomikai. Įstatymo naujovės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos formos. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamos pagalbų formos. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Valstybės pagalba mokesčių lengvatų forma (paramos mastai, formos, tendencijos). Institucijos, teikiačios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės pagalba lengvatinių kreditų ir kitokios finansinės paramos forma. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas ir mokymas. Verslo inkubatorių, verslo centrų, technologinių parkų steigimas ir jų teikiamų paslaugų subsidijavimas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. ES (Europos Sąjungos) parama Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-05-19
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Probleminė dalis. Smulkios ir vidutinės įmonės sąvoka Europos sąjungoje. Smulkio ir vidutinės įmonės sąvoka pagal kitus autorius (Stokes, 1995). Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Teorinė dalis. Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-21
 • Smulkių ir vidutinių įmonių steigimas

  Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Įstatymas. Individualių įmonių įstatymas. Verslo sritis. Verslo plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (5)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija. Smulkių ir vidutinių įmonių vieta Lietuvos ekonomikoje. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija, strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginių krypčių formavimo principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės parama verslo plėtrai. Europos sąjungos parama Lietuvos ekonomikai. Nuomonės dėl integracijos į Europos Sąjungą. Phare programa. Sapard programa. Kitos Europos Sąjungos (ES) paramos programos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-12-15
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (6)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Tarptautiniai veiksniai sąlygojantys smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrą. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros galimybės ir trukdžiai tarptautiniu mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) galimybės.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-12-21
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra Lietuvoje. Smulkių ir vidutinių įmonių situacija 1990-1995 m. Smulkaus ir vidutinio verslo santrauka. Makro priežastys. Mikro priežastys. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos formos. Mažųjų įmonių teisinė padėtis. Techninės paramos SVV subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės teikiama parama SVV. Techninę paramą SVV teikiančios institucijos. Kitos paramą teikiančios organizacijos. Paslaugų verslui įstaigų tinklo veikla ir jos rezultatų apibendrinimas. SVV plėtros sąsajos. SVV plėtra ir Lietuvos prioritetų lyginimas. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į Europos Sąjungą (ES). Daugiametė programa įmonėms, bei verslininkystei. Pagrindiniai DPĮ tikslai. Europos mažųjų įmonių planavimas. Naujas mikro, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimas Europoje. Priedai (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-14
 • Socialinio sektoriaus ekonomika (2)

  Socialinio sektoriaus ekonomikos objektas. Socialinio sektoriaus ekonomikos funkcijos. Socialinio sektoriaus ekonomikos ugdymo veiksniai. Socialinio sektoriaus ekonomikos funkcionavimo principai. Socialinio sektoriaus ekonomikos uždaviniai. Socialinio sektoriaus ekonomikos problemos. Sisteminis socialinio sektoriaus ekonomikos tyrimo metodas. Ekonominė įmonės funkcija. Regioninis užimtumo politikos formavimas kaip mezoekonominis uždavinys. Regioninis gyventojų užimtumo vertinimas. Skurdo mažinimas. Teisingas pajamų paskirstymas. Lietuvos ekonominio augimo perspektyvos. Socialinio-ekonominio vystymosi sisteminė tikslų analizė. Ekonomikos, darbo ir socialinės apsaugos efektyvumas. Stabilaus vystymosi uždaviniai ir kryptys. Stabilaus vystymosi indikatoriai. Ekologiniai indikatoriai. Instituciniai indikatoriai. Socialinio sektoriaus ekonomikos rodikliai.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Socialinio sektoriaus organizavimas

  Ekonomika. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga. Ekonomiškai aktyvūs. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Socialinė programa. Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygis. Visuomeninės prekės. "Zuikiavimo" problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Laisvalaikio naudingumo kreivė. Darbo rinka. Darbo santykiai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Darbo rinkos modelis. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Natūralus nedarbo lygis. Stagfliacija. Infliacija. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija naudinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. Lietuvos darbo biržos (LDB) tikslai. LDB vykdomos programos. Remiamų darbų programa. Profesinio mokymo programa. Viešųjų darbų programa. Darbo klubų programa. Paslaugų klasifikacija pagal teikėjo statusą. Paslaugų klasifikacija pagal kompensavimą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių išskyrimo kriterijai. Socialinių paslaugų vertinimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės socialinių paslaugų klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos. Globos pinigai. Socialinių paslaugų poreikis. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimo rūšys. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis, prasiskverbimas, išsiplėtimas. Draudimo problemos Lietuvos respublikoje. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. Socialinio draudimo institucijos. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-03-06
 • Socialinių mokslų uždaviniai spartinant ekonomikos raidą

  Įvadas. Politikos poveikis ekonomikai. Socialinė raida ir ekonominė plėtra. Skurdo priežastys Lietuvoje. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Raštingumas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija. Internetas. Švietimas ir žmogaus socialinė raida. Globalizacija ir žmogaus socialinė raida. Lietuvos darbo rinkos problemos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje. Užimtumo tendencijos. Nedarbas. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-26
 • Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomija

  Įvadas. Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-18
 • Statybos ekonomika

  Statybos rinka Europoje. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos rinkos charakteristika. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos Sąjungoje. Tarptautinės statybos organizacija Europoje. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Ekonominis efektyvumas. Lokacinis efektyvumas. Technologinis ir dinaminis efektyvumas. Pareto optimumas. Monopolinė rinka. Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos sudarymas. Kontraktai. Finansų programa. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Socialinė programa. Statybos darbuotojai. Gamybos organizavimas. Marketingas. Marketingo tipai ir jo aplinka. Rinkos ir marketingo tyrimai. Rinkos struktūros ir konkurencija. Prekė. Nauja produkto kūrimas. Kainos svarba marketinge. Investicijų efektyvumas. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statybos pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominė efekto nustatymas. Grynosios diskontuotos vertės metodas. Investicijų atsipirkimo vidinės normos skaičiavimo metodas. Atsipirkimo laiko nustatymas. Projektinių sprendimų ekonominis efektyvumas. Darbų vykdymo projekto ekonominis efektyvumas. Investicinio proceso struktūra. Darbo ekonomika ir įmonių darbo užmokestis. Gamybos funkcija. Darbo rinka. Darbo jėgos ištekliai. Gamyba ir gerovė. Žmogus ir darbo humanizmas. Darbo laikas ir jo planavimas. Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo užmokestis įmonėse. Ekspatriantų darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Apmokestinimo bazė. Darbo užmokesčio skirtumai. Sąmatų sudarymas, kainodara ir pastato sutartinė vertė. Sąmatinės kainos sudėtis ir struktūra. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. Apskaita. Apskaitos valdymo sistema. Apskaitos informacijos formavimas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Auditas. Mokslo ir technikos pažangos prognozavimas. Informacinė bazė. Prognozavimo metodai. Išskirtinė kompetencija ir konkurencija bei verslo galimybės ir grėsmės. Praktiniai patarimai įmonės vadovui. Strategijos įgyvendinimas. Tikslų vykdymo strategija ir įmonės verslo planas. Inovacijų ekonomika. Investicijų efektyvumas. Ateities mechaninių gamyklų ypatumai. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būtinybė. Antrinio gamtos išteklių ekonominis skatinimas.
  Ekonomika, konspektas(196 puslapiai)
  2005-10-04
Puslapyje rodyti po