Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujo produkto įvedimo galimybės įmonėje: prekyba sėjamosiomis, volais, kultivatoriais

  Anotacija. Pagrindinių sąvokų žodynas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. darbo tikslas – įvertinti UAB "X" įmonės naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybės. Naujos prekės įvedimo į rinką teoriniai aspektai. Naujos prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Naujos prekės įvedimo procesas, pagrindiniai etapai. Naujos prekės rinkodaros strategija ir jos įgyvendinimo ypatumai. UAB "x" naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo organizaciniai ir metodologiniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės mikro ir makro aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. UAB "x" naujo produkto pristatymas. Tyrimo rezultatų analizė. Naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 2: (1 priedas. Profesinės kompetencijos. 2 priedas. Anketa).
  Ekonomika, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2010-10-06
 • Naujoji ekonomika Lietuvos pavyzdžiu

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Ko reikia, kad veiktų žinių ekonomika. Žinių ekonomika Lietuvoje. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Informacinių technologijų panaudojimas. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais. Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100-ui mokinių ir studentų. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, naudojančių kompiuterius ir internetą, dalis. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose 2007 m. pradžioje. Nanotechnologijos Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Naujos technologijos ir žmogaus socialinė raida

  PowerPoint pristatymas. Naujos technologijos ir ŽSR. Naujos technologijos ir jų ypatumai. Informacinės technologijos. Ryšių technologijos. Biotechnologijos. Naujų technologijų ypatumai. Technologinių pasiekimų indeksas. NT pavojai.
  Ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-25
 • Nedarbas ir infliacija (4)

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje per pastaruosius tris metus. Infliacija ir nedarbas. Phillips'o kreivė. Pasaulio ekonominė aplinka. Pasaulio ekonomika neabejotinai atsigauna. Visgi įsibėgėjančio augimo tikimybė kelia abejonių. Pasaulinė infliacija augs dėl augančios Azijos ekonomikos. Ekonomikos augimas, infliacija ir nedarbas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-01-12
 • Nedarbo ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo analizė teoriniu aspektu. Nedarbas ir jo rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje Nedarbo sąlygoti ekonominiai socialiniai nuostoliai. Socialinės nedarbo pasekmės. Ekonominių ir socialinių nuostolių. palyginamoji analizė teoriniu aspektu. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė praktiniu aspektu. Pagrindinių nedarbo rodiklių analizė ir prognozės 2006 metams. Ekonominių nedarbo pasekmių analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-11
 • Nedarbo mažinimo tikslai ir metodai

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-11
 • Nedarbo problema ir jos sprendimas

  Įvadas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinant darbo pasiūlą. Priemonės, padidinančios darbo jėgos paklausą. Bedarbio pašalpa. Deficitinis Sodros biudžetas. Aktyvi ir pasyvi nedarbo politika. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Nekilnojamas turtas

  Nekilnojamojo turto vertinimo problematika ir jo vertinimo metodai. Nekilnojamojo turto vertinimo metodų apžvalga. Vertinimo metodai. Klasikinių vertinimo metodų apžvalga. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamosios vertės metodo rūšys. Lyginamųjų kainų metodas. Lyginamųjų kriterijų metodas. Bendrasis lyginamosios vertės metodas. Dedukcinis (įrodantis) lyginamosios vertės metodas. Kiti netiesioginiai lyginamosios vertės metodai. Naudojimo pajamų vertės metodas. Kapitalizacijos norma. Atkuriamosios vertės metodas. Kiti vertinimo metodai. Dinaminis pajamų vertės modelis (diskontų pinigų srautų metodas). Pelno metodas. Monte-Carlo metodas. Daugiakriterinės analizės metodai. Metodų esmė. Daugiakriterinės analizės metodų taikymas Lietuvoje. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Daugiakriterinė nekilnojamo turto analizė. Suinteresuotų grupių analizė. Mikro- ir makrolygmens aplinkos įtaka nekilnojamojo turto efektyvumui. Nekilnojamojo turto rūšys bei tikslinės naudojimo paskirtys. Kriterijai, veikiantys nekilnojamojo turto vertę. Rinkos konjunktūra.
  Ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-07
 • Nekilnojamojo turto lyginamoji koncentracijos analizė: Lietuva ir Singapūras

  Įvadas. Konkurencinė politika ir jos svarba Konkurencinė politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Konkurencinė politika Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Japonijoje bei kitose valstybėse. Koncentracijos rūšys ir nustatymo būdai. Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje. Politinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Lyginamoji Lietuvos ir Singapūro Nekilnojamojo turto įmonių koncentracijos analizė. Hirschman’o – Herfindahl’io indekso analizė ir skaičiavimo metodika. Lietuvos ir Singapūro NT įmonių koncentracijos palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Ekonomika, referatas(48 puslapiai)
  2010-05-26
 • Nematerialusis kapitalas: intelektualinės nuosavybės aspektas

  Įvadas. Kapitalas. Kapitalo sąvoka. Kapitalo rūšys. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Intelektualinis kapitalas. Intelektualinė nuosavybė. Nematerialusis kapitalas intelektualinės nuosavybės aspektu. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-11
 • Nemokama teisinė pagalba

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – pateikti nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programos tobulinimo kryptis, konkrečias priemones, leisiančias sudaryti prielaidas teikti paslaugas laiku ir kokybiškai. Teisė. Teisės funkcijos, vertingumas. Teisė ir valstybė. Teisinis reguliavimas, jo struktūra. Teisėtumas ir jo ribos. Teisės pažeidimai, teisinė atsakomybė. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus konstitucinės teisės. Teisinės pagalbos. Pirminė ir antrinė teisinės pagalbos, kas tai? Teisinių paslaugų teikimas. Viešoji ir privatinė teisė, interesai, jų gynimas. Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos vertinimas. Nusikaltimo aukų informuotumas apie jų teises, jų gynybos būdus ir priemones. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-25
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Nevyriausybinių organizacijų tipai. Nevyriausybinių organizacijų paramos centras. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Pelno nesiekimas ir pelno neskirstymas. Nevyriausybinių organizacijų ekonominė padėtis Lietuvoje. NVO apskaitos reglamentavimas. NVO pajamų struktūra. NVO išlaidų struktūra. Išvados. Zusammenfassung
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-29
 • Nobelio premijos ekonomikos srityje

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti A. Nobelio gyvenimą, Nobelio premijos įsteigimą ir teikiamus apdovanojimus ekonomikos srityje. Alfredas Nobelis. Nobelio premijos. Įdomūs faktai apie Nobelio premiją. Nobelio premija ekonomikos srityje. Ekonomikos mokslų apimtis. Apdovanojimo kriterijai. Kandidatų parinkimo tvarka. Premijos dalinimas keliems laureatams. Ar premijos atspindi naujas tendencijas ekonominėje analizėje? Nobelio premijos ekonomikos mokslų srityje laureatai 1969 – 2007 m. 2007 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-13
 • NordProLink programa

  PowerPoint pristatymas. NordProLink organizacijos pristatymas. Pristatomo fondo veikla. Prioritetai. Veiklos geografija. Biudžetas. Paraiškų formos. Paraiškų pateikimo terminai. Kodėl verta dalyvauti šioje programoje? Kas gali dalyvauti? Reikalavimai dalyviams. Ataskaitos. Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Koordinatorius ir kontaktai.
  Ekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-01-11
 • Olandija ir Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Trumpai apie Lietuvą ir Olandiją. Ekonomikos augimas. BVP pagal sektorius. Gyventojų užimtumas pagal sektorius. Nedarbo lygis. Infliacija. Užsienio prekyba. Eksportas ir importas. Valstybės skola. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-13
 • Operacijos grynaisiais pinigais

  Banko paslaugų kursinis darbas. Įvadas. Pinigai ir pinigų funkcijos. Pinigai. Pinigų funkcijos. Operacijos grynaisiais pinigais. Grynųjų pinigų perdavimas ir priėmimas iš saugyklos. Grynųjų pinigų priėmimas ir išmokėjimas. Grynųjų pinigų priėmimas. Grynųjų pinigų išmokėjimas. Grynųjų pinigų išvežimas į kitus lietuvos bankus ir atvežimas iš kitų lietuvos bankų. Grynųjų pinigų išvežimas į kitus lietuvos bankus. Grynųjų pinigų atvežimas iš kitų Lietuvos bankų. Grynųjų pinigų keitimas ir tvarkymas. Grynųjų pinigų keitimas. Grynųjų pinigų tvarkymas. Pakavimas. Išmokėjimas. Piniginių banknotų tikrinimo tvarka. Nacionalinės valiutos (litų) tikrinimas Atsiskaitymams vykdyti nepriimami, tačiau keičiami kaip sugadinti pinigai. Užsienio valiutos tikrinimas. Įtartinų banknotų priėmimas. Klientų grynųjų pinigų inkasavimas. Žymėti pinigai. Swedbanko ir dnb nord banko operacijos grynaisiais pinigais. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-08-31
 • Organizacijos intelektinių išteklių valdymo tobulinimas (remiantis K4D duomenimis)

  Įvadas. Kaita kaip kompetencijų charakteristika. Žmogiškųjų išteklių vystymas. Intelektinės nuosavybės svarba. Intelektinių išteklių formavimo veikliniai segmentai. Pagrindinės intelektinių išteklių formavimo kryptys. Intelektinių išteklių klasifikacija. Intelektinių išteklių klasifikacijos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-02-08
 • Pagrindinės šiuolaikinės ekonominės mokyklos

  Įvadas. Struktūra. Neomarksizmas. Neoklasinė ekonomikos teorija. Maržinalizmas. Vienos (austrų) mokykla. Austrų mokyklos atstovai. Matematinė mokykla. Matematinės mokyklos atstovai. Istorinė vokiečių mokykla. Vokiečių istorinės mokyklos atstovai. Marksistinė ekonomika . Neomarksizmas. Keinsizmas. Neokeinsizmas. Neorikardinė ekonomikos teorija. Monetarizmas. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-09
 • Pagrindiniai ekonomikos klausimai

  Ekonomika. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ceteris paribus. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūla.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-07
 • Pagrindiniai ekonomikos tikslai

  Įvadas. Ekonomikos laisvė. Ekonomikos efektyvumas. Galia pasaulio ekonomikoje. Ekonomikos teisingumas. Ekonomikos saugumas. Visiškas užimtumas. Kainų stabilumas. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
Puslapyje rodyti po