Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos kursiniai darbai

Ekonomikos kursiniai darbai (108 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klientų buitinių problemų sprendimo tobulinimas

  Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos parinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Darbo trukmės nustatymas. Ganto grafikas. CPM tinklinis grafikas. Resursų ir investicijų poveikio planavimas. Darbuotojų poreikių numatymas ir darbo apmokėjimo sąnaudų planavimas. Projektui reikalingi darbuotojai. Kiekvienam projekto darbui reikalingi resursai. Trumpalaikių medžiagų resursų poveikio numatymas ir sąnaudų planavimas. Ilgalaikių materialinių resursų poreikio numatymas ir nusidėvėjimo planavimas. Pridėtinių sąnaudų tikslingumas, poreikis ir įsigijimo finansinės sąnaudos. Viso projekto sąnaudos. Investicijų gavimo šaltiniai, kaina arba kaštai. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Inovacijos naudingumo skaičiavimas pas inovacijos kūrėją. Ekonominio naudingumo skaičiavimas pas inovacijos vartotoją. Grynojo pinigų srauto formavimas. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
 • Komercinių bankų analizė

  Įvadas. Kas sudaro Respublikos bankų sistemą? Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų tikslai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Kredito esmė. Kreditinės institucijos. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Banko indėliai. Kaupiamieji indėliai. Hansa bankas. Vilniaus bankas. Nord/LB.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-06-14
 • Konkurencija Lietuvos pramonėje

  Santrauka. Abstract. Įvadas. Tyrimo problema ir aktualumas. Objektas. Tikslas. Įvertinti Lietuvos pramonės konkurencinę būklę. Uždaviniai. Tyrimo metodai. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, aptarimas. Konkurencingumo reikšmė ekonomikai. M. Porter "Deimanto" konkurencingumo modelis. Pramonės reikšmė šalies ekonomikai. Baltijos jūros regiono procesai, jų įtaka socialinei ir ekonominei plėtrai, procesų specifika. Pramonės sektoriai, kuriuose Lietuva turi arba gali įgyti konkurencinį pranašumą. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įtaka. Lietuvos pramonės išorinių veiksnių įvertinimas. Vyriausybės vaidmuo. Galimybių vaidmuo. Tarptautinio verslo vaidmuo. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, analizė. Lietuvos pramonės gamybos veiksnių įvertinimas. Lietuvos pramonės paklausos sąlygų analizė. Investicijos į inovacijos. Reikšmė konkurencingumui. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įvertinimas. Tarptautinių investicijų įtakos konkurencingumui įvertinimas. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-06-14
 • Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Vyriausybės politika, kuriant konkurencinę aplinką. Konkurencijos vertinimas valstybinio reguliavimo požiūriu. Konkurencijos tarybos administracija ir jos funkcijos. Konkurencijos teisės taikymas ES (Europos Sąjungoje) ir Lietuvoje. Valstybės pagalbos reikšmė formuojant konkurencinę. Aplinką. Valstybės pagalbos samprata, rūšis ir formos. Antikonkurenciniai veiksmai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-10-03
 • Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES) Lietuvos aspektu. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). "Protų nutekėjimas". Ekonominė migracija. Šiaulių miesto gyventojų migracijos įtaka Šiaulių miesto ekonominei ir socialinei miesto politikai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-21
 • Laisvo judėjimo principai Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje

  Įvadas. Bendrosios rinkos samprata. Europos Bendrija kaip muitų sąjunga. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimų pagrindai. Rašytiniai derogacijos pagrindai. Eksporto kiekybiniai apribojimai EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 31 str. Laisvas darbuotojų judėjimas. EBS 39-42 str. Bendros nuostatos. Laisvas darbuotojų judėjimas: EBS 39str. Darbuotojo sąvoka pagal EBS 39 str. Gretutinės darbuotojų teisės. Teisė pasilikti priimančioje šalyje. Pagrindinės darbuotojų teisės. Reglamentas 1612/68. Teisė įsidarbinti: 1-6 str. Darbo sąlygos ir piliečių teisės į socialines garantijas: 7-9 str. Darbuotojų šeimos: 10-12 str. Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimo pagrindai. Apribojimai susiję su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir sveikata. Išimtys dėl tarnybos valstybiniame sektoriuje. Apribojimai naujųjų ES (Europos Sąjungos) valstybių narių piliečių atžvilgiu. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Pagrindiniai socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai. Laisvas paslaugų judėjimas EBS 49-55 str. Laisvas kapitalo ir mokėjimų judėjimas: EBS 56-60 str. Laisvo kapitalo judėjimo samprata ir apimtis EBS 56(1)str. Mokėjimų judėjimo laisvės samprata ir apimtis EBS 56(2). Laisvo kapitalo judėjimo evoliucija. Pirmasis etapas 1960-1988 m. Antrasis etapas: 1988- iki dabar. Apribojimų kapitalo judėjimui uždraudimas.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-11-24
 • Laisvoji ekonominė zona ir jos veiklos principai

  Įvadas. Laisvoji ekonominė zona. Laisvųjų ekonominių zonų kūrimas. Pagrindiniai laisvųjų ekonominių zonų kūrimo tikslai ir problemos. LEZ gyvavimo ciklas. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Kauno LEZ. Klaipėdos LEZ. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-01
 • Laisvos darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Darbo jėga. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Laisvas asmenų judėjimas. Gyventojų migracija. Darbo jėgos judėjimas ekonomiškai stipriose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Airija. Jungtinė karalystė. Norvegija ir Danija. Lietuva. Užsienio įmonėse įdarbintų Lietuvos piliečių skaičius. užsieniečių iš trečiųjų šalių darbas Lietuvoje. Darbo užmokestis. Nelegalus darbas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-06-09
 • Lietuvos draudimo įmonių perdraudimo veiklos rodiklių įvertinimas 2001-2005 metais

  Įvadas. Perdraudimas. Perdraudimo samprata. Perdraudimo reikšmė. Perdraudimo veiklos rezultatai. Perdraudimo rūšys. Lietuvos draudimo bendrovių perdraudimo veiklos rodiklių Lietuvoje 2001 – 2005 metais įvertinimas. 2001 metai. 2002 metai. 2003 metai. 2004 metai. 2005 metai. Išvados. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-05-28
 • Lietuvos energetikos sektoriaus dinamika

  Sąvokos. Įvadas. Lietuvos energetikos ūkio struktūrinė schema. Strateginiai tikslai. Elektros energetika. Lietuvos elektros balansas. Šilumos tiekimo sektorius. Naftos sektorius. Gamtinių dujų sektorius. Energijos balansas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Pagrindinių energijos rūšių galutinis sunaudojimas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energetika. Žemės energijos panaudojimas. Augalinės biomasės kuras. Kirtimai. Šiaudai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-27
 • Lietuvos ūkio analizė

  Įvadas. Bendroji ūkio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicijos. Užimtumas ir nedarbas. Darbo užmokestis ir pensijos. Kainos. Ekonominės reformos ir prioritetai. Privatizacija. Verslo sąlygų gerinimas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje. Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP). Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) pagalbos koordinavimas. Pagrindinės problemos ir numatomi sprendimo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-06-12
 • Masinių komunikacijų ekonomika

  Įvadas. Rinkos vaidmuo ir koncepcija. Vartotojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Gamintojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Monopolija ir konkurencija. Komunikacijų vaidmuo ir kapitalo rinka. Vyriausybės įsikišimas į rinką. Darbas rinkoje. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-11-09
 • Masto ekonomijos žemės ūkyje teoriniai aspektai

  Įvadas. Masto ekonomijos žemės teoriniai aspektai. Masto ekonomijos samprata. Gamybos mąstą įtakojantys veiksniai. Gamybos apimtis. Gamybos kaštai. Ūkių dydžiai masto ekonomijos poveikyje. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-21
 • Metalų prekybos biržos

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti metalų biržų veiklos ypatumus. Prekių biržų veiklos pagrindai. Seniausių Europos biržų susikūrimo reikšmė ir tikslai. Ateities prekių atsiradimo priežastys. Arbitražas ir spekuliacija: skirtingų rinkų sąveika. Londono metalų biržos analizė. Londono metalų biržos istorija. Londono metalų biržos paslaugos. Tauriųjų metalų kainų dinamika 2008 metais. Aukso ir auksinių akcijų paklausa. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-06-10
 • Mikroekonominės ir makroekonominės problemos, jų situacija Lietuvoje

  Įvadas. Privačios iniciatyvos ir valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Privačios iniciatyvos vaidmuo ekonomikoje. Užimtumo ir nedarbo problema. Nedarbo priežastys, nedarbo lygis. Nedarbo tipai. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacija, jos socialinės, ekonominės pasekmės. Infliacijos tipai. Infliacija Lietuvoje, jos skaičiavimo metodika. Infliacijos priežastys. Infliacijos socialiniai, ekonominiai padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, šalys narės. Derybos dėl narystės. Socialinės įstojimo į Europos sąjungą pasekmės. Įstojimo į Europos sąjungą teigiamos ekonominės pasekmės. Neigiamos įstojimo pasekmės. Tolesni įvykiai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-16
 • Nedarbo ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo analizė teoriniu aspektu. Nedarbas ir jo rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje Nedarbo sąlygoti ekonominiai socialiniai nuostoliai. Socialinės nedarbo pasekmės. Ekonominių ir socialinių nuostolių. palyginamoji analizė teoriniu aspektu. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė praktiniu aspektu. Pagrindinių nedarbo rodiklių analizė ir prognozės 2006 metams. Ekonominių nedarbo pasekmių analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-11
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Nevyriausybinių organizacijų tipai. Nevyriausybinių organizacijų paramos centras. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Pelno nesiekimas ir pelno neskirstymas. Nevyriausybinių organizacijų ekonominė padėtis Lietuvoje. NVO apskaitos reglamentavimas. NVO pajamų struktūra. NVO išlaidų struktūra. Išvados. Zusammenfassung
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-29
 • Operacijos grynaisiais pinigais

  Banko paslaugų kursinis darbas. Įvadas. Pinigai ir pinigų funkcijos. Pinigai. Pinigų funkcijos. Operacijos grynaisiais pinigais. Grynųjų pinigų perdavimas ir priėmimas iš saugyklos. Grynųjų pinigų priėmimas ir išmokėjimas. Grynųjų pinigų priėmimas. Grynųjų pinigų išmokėjimas. Grynųjų pinigų išvežimas į kitus lietuvos bankus ir atvežimas iš kitų lietuvos bankų. Grynųjų pinigų išvežimas į kitus lietuvos bankus. Grynųjų pinigų atvežimas iš kitų Lietuvos bankų. Grynųjų pinigų keitimas ir tvarkymas. Grynųjų pinigų keitimas. Grynųjų pinigų tvarkymas. Pakavimas. Išmokėjimas. Piniginių banknotų tikrinimo tvarka. Nacionalinės valiutos (litų) tikrinimas Atsiskaitymams vykdyti nepriimami, tačiau keičiami kaip sugadinti pinigai. Užsienio valiutos tikrinimas. Įtartinų banknotų priėmimas. Klientų grynųjų pinigų inkasavimas. Žymėti pinigai. Swedbanko ir dnb nord banko operacijos grynaisiais pinigais. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-08-31
 • Organizacijos intelektinių išteklių valdymo tobulinimas (remiantis K4D duomenimis)

  Įvadas. Kaita kaip kompetencijų charakteristika. Žmogiškųjų išteklių vystymas. Intelektinės nuosavybės svarba. Intelektinių išteklių formavimo veikliniai segmentai. Pagrindinės intelektinių išteklių formavimo kryptys. Intelektinių išteklių klasifikacija. Intelektinių išteklių klasifikacijos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-02-08
 • Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas: AB "Swedbank" ir AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Bankų ekonominiai rodikliai teoriniu aspektu. Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas. AB "Hansabanko" ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitinių metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. SEB Vilniaus banko ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitiniu metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. AB Hansa ir SEB Vilniaus bankų ekonominių rodiklių ir jų prognozių palyginimas. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-05
Puslapyje rodyti po