Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos referatai

Ekonomikos referatai (219 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lorenco kreivė

  Įvadas. Lorenso kreivės išvedimas. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-08
 • Materialinių išteklių analizė, kuriant strateginį planą

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti materialinių išteklių analizės aspektus, kuriant strateginį planą. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai. SSGG analizė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-19
 • Measuring Plant Asset Depreciation

  Ekonomikos darbas anglų kalba. Types of Assets. How to Value Plant Assets- At Cost or at Market Value? Land. Buildings, Machinery, and Equipment. Land Improvements and leasehold Improvements. Lump-Sum (or Basket) Purchases of Assets. Capital Expenditure versus an Immediate Expense. How to Measure Depreciation. Depreciation Methods. Depreciation for Tax Purposes.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Mikroekonomikos ir makroekonomikos samprata

  Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika. Makroekonomika. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Rinkos formos. Rinkų tipai. Paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra rinkoje. Pinigų samprata.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-11
 • Mokėjimų balansas (3)

  Įvadas. Nacionalinio mokėjimų balanso struktūra. Prekės. Paslaugos. Pajamos. Einamieji pervedimai. Užsienio prekybos deficito mažinimas. Kapitalo ir finansinė sąskaita. Bendrasis balansas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Monopolijos esmė ir monopolinės įmonės. Monopolijos reguliavimo apžvalga

  Ekonomikos teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Monopolija. Monopolijos esmė. Įėjimas į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina monopolinėje rinkoje. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopoliją reguliuojanti teisinė aplinka. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainoms. Monopolijos Lietuvoje. Trumai apie AB "Lietuvos energija". Elektros energetikos sektoriaus struktūra. Kainos, kurią moką vartotojai, sudėtis. Elektros energijos veiklos reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-05-15
 • Nacionalinis biudžetas (3)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto apimtys. Mokesčių sistema. Biudžeto išlaidos. Valstybės lėšų fondai ir išlaidos. Valstybės biudžeto išlaidų straipsniai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-06
 • Namų ūkių vartojimo ir taupymo Lietuvoje kitimo analizė

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Namų ūkių vartojimo teoriniai aspektai. Namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas 1990–2006 metais. 2007 metų namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas. Namų ūkių vartojimo išlaidų 2003-2006 metų kitimo analizė. Namų ūkių vartojimo išlaidų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą 2003-2006 metų komentaras.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-08
 • Narkomanija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas nurodyti narkotikų vartojimo įtaką bei pasekmes žmogaus sveikatai. Narkomanija, jos plitimas ir prevencijos priemonės. Narkomanijos sąvoka. Narkotikų rūšys. Narkotikų vartojimo priežastys. Bendrieji narkomanų atpažinimo požymiai. Prevencijos priemonės mokymosi įstaigose bei visuomenėje. Narkotikų poveikis ir vartojimo padariniai. Reabilitacijos centrai (įstaigos, tyrimai, paslaugos). Narkotikų kontrolė Lietuvoj. Narkotinių medžiagų paplitimas tarp įvairių amžiaus grupių. Išvados. Priedai (6).
  Ekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2010-06-14
 • Naujoji ekonomika Lietuvos pavyzdžiu

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Ko reikia, kad veiktų žinių ekonomika. Žinių ekonomika Lietuvoje. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Informacinių technologijų panaudojimas. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais. Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100-ui mokinių ir studentų. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, naudojančių kompiuterius ir internetą, dalis. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose 2007 m. pradžioje. Nanotechnologijos Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Nedarbas ir infliacija (4)

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje per pastaruosius tris metus. Infliacija ir nedarbas. Phillips'o kreivė. Pasaulio ekonominė aplinka. Pasaulio ekonomika neabejotinai atsigauna. Visgi įsibėgėjančio augimo tikimybė kelia abejonių. Pasaulinė infliacija augs dėl augančios Azijos ekonomikos. Ekonomikos augimas, infliacija ir nedarbas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-01-12
 • Nedarbo mažinimo tikslai ir metodai

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-11
 • Nedarbo problema ir jos sprendimas

  Įvadas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinant darbo pasiūlą. Priemonės, padidinančios darbo jėgos paklausą. Bedarbio pašalpa. Deficitinis Sodros biudžetas. Aktyvi ir pasyvi nedarbo politika. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Nekilnojamas turtas

  Nekilnojamojo turto vertinimo problematika ir jo vertinimo metodai. Nekilnojamojo turto vertinimo metodų apžvalga. Vertinimo metodai. Klasikinių vertinimo metodų apžvalga. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamosios vertės metodo rūšys. Lyginamųjų kainų metodas. Lyginamųjų kriterijų metodas. Bendrasis lyginamosios vertės metodas. Dedukcinis (įrodantis) lyginamosios vertės metodas. Kiti netiesioginiai lyginamosios vertės metodai. Naudojimo pajamų vertės metodas. Kapitalizacijos norma. Atkuriamosios vertės metodas. Kiti vertinimo metodai. Dinaminis pajamų vertės modelis (diskontų pinigų srautų metodas). Pelno metodas. Monte-Carlo metodas. Daugiakriterinės analizės metodai. Metodų esmė. Daugiakriterinės analizės metodų taikymas Lietuvoje. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Daugiakriterinė nekilnojamo turto analizė. Suinteresuotų grupių analizė. Mikro- ir makrolygmens aplinkos įtaka nekilnojamojo turto efektyvumui. Nekilnojamojo turto rūšys bei tikslinės naudojimo paskirtys. Kriterijai, veikiantys nekilnojamojo turto vertę. Rinkos konjunktūra.
  Ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-07
 • Nekilnojamojo turto lyginamoji koncentracijos analizė: Lietuva ir Singapūras

  Įvadas. Konkurencinė politika ir jos svarba Konkurencinė politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Konkurencinė politika Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Japonijoje bei kitose valstybėse. Koncentracijos rūšys ir nustatymo būdai. Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje. Politinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Lyginamoji Lietuvos ir Singapūro Nekilnojamojo turto įmonių koncentracijos analizė. Hirschman’o – Herfindahl’io indekso analizė ir skaičiavimo metodika. Lietuvos ir Singapūro NT įmonių koncentracijos palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Ekonomika, referatas(48 puslapiai)
  2010-05-26
 • Nematerialusis kapitalas: intelektualinės nuosavybės aspektas

  Įvadas. Kapitalas. Kapitalo sąvoka. Kapitalo rūšys. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Intelektualinis kapitalas. Intelektualinė nuosavybė. Nematerialusis kapitalas intelektualinės nuosavybės aspektu. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-11
 • Nemokama teisinė pagalba

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – pateikti nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programos tobulinimo kryptis, konkrečias priemones, leisiančias sudaryti prielaidas teikti paslaugas laiku ir kokybiškai. Teisė. Teisės funkcijos, vertingumas. Teisė ir valstybė. Teisinis reguliavimas, jo struktūra. Teisėtumas ir jo ribos. Teisės pažeidimai, teisinė atsakomybė. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus konstitucinės teisės. Teisinės pagalbos. Pirminė ir antrinė teisinės pagalbos, kas tai? Teisinių paslaugų teikimas. Viešoji ir privatinė teisė, interesai, jų gynimas. Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos vertinimas. Nusikaltimo aukų informuotumas apie jų teises, jų gynybos būdus ir priemones. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-25
 • Nobelio premijos ekonomikos srityje

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti A. Nobelio gyvenimą, Nobelio premijos įsteigimą ir teikiamus apdovanojimus ekonomikos srityje. Alfredas Nobelis. Nobelio premijos. Įdomūs faktai apie Nobelio premiją. Nobelio premija ekonomikos srityje. Ekonomikos mokslų apimtis. Apdovanojimo kriterijai. Kandidatų parinkimo tvarka. Premijos dalinimas keliems laureatams. Ar premijos atspindi naujas tendencijas ekonominėje analizėje? Nobelio premijos ekonomikos mokslų srityje laureatai 1969 – 2007 m. 2007 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-13
 • Pagrindinės šiuolaikinės ekonominės mokyklos

  Įvadas. Struktūra. Neomarksizmas. Neoklasinė ekonomikos teorija. Maržinalizmas. Vienos (austrų) mokykla. Austrų mokyklos atstovai. Matematinė mokykla. Matematinės mokyklos atstovai. Istorinė vokiečių mokykla. Vokiečių istorinės mokyklos atstovai. Marksistinė ekonomika . Neomarksizmas. Keinsizmas. Neokeinsizmas. Neorikardinė ekonomikos teorija. Monetarizmas. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-09
 • Pagrindiniai ekonomikos tikslai

  Įvadas. Ekonomikos laisvė. Ekonomikos efektyvumas. Galia pasaulio ekonomikoje. Ekonomikos teisingumas. Ekonomikos saugumas. Visiškas užimtumas. Kainų stabilumas. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
Puslapyje rodyti po