Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos referatai

Ekonomikos referatai (219 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiuolaikinės ekonomikos privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Trūkumai. Privalumai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-21
 • Tarptautinė politika ir muitų sistema

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata. Dvigubo įrašo mokėjimų balanse principas. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Muitų politika. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų įtaka šalių ekonomikai. Importo mokesčiai. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-06-21
 • Tarptautinės ekonomikos teorijos

  Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinės prekybos teorijos. Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinio pranašumo teorija. Naujosios prekybos teorijos. Gamybos veiksnių santykio teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Masto ekonomijos teorija. Strateginės prekybos teorija. Porterio konkurencinio pranašumo teorija.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-01-02
 • Techninės kūrybos metodai. Licenzijos

  Techninės kūrybos metodai: morfologinės analizės ir sintezės metodas. Licenzijos: rūšys, sutartys, prekybos principai, ekonominis įvertinimas ir franšizavimas. Licencijų prekyba. Licencijų rūšys. Licencinės sutartys. Ekonominis įvertinimas. Franšizavimas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Tobuloji konkurencija

  Tobulos konkurencijos rinkos bruožai. Tobulos konkurencijos rinkai yra būdingi tokie bruožai (sąlygos). Tobulos konkurencijos paklausa ir pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Tobulosios konkurencijos pasiūlos kreivės. Tobula konkurencija ir efektyvumas.
  Ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2008-10-06
 • Transport economics in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Transporto ekonomika Lietuvoje. Introduction. Macroeconomics and microeconomics theory application in transport sector. Demand and supply. Road transport companies’ economics. The essence of road transport production. Competitiveness of transportation services. Railway transport economics. Railway transport maintenance expenses. Water transport economics. sea transport expenses elements. Transportation expenses conception. Sea transport organizing and load owner’s expenses. Multimodal transportation. Sea transport productivity. Repairs and technical service. Port duty. Distinguishing features of the air transport. Air transport expenses and revenue. Maintenance expenses.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-11-09
 • Trumpalaikių paskolų analizė Lietuvos komerciniuose bankuose

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti trumpalaikių paskolų teikimo Lietuvos komerciniuose bankuose sistemą bei jų suteikimo sąlygas. Trumpalaikės paskolos esmė ir būtinumas. Trumpalaikės paskolos funkcijos. Trumpalaikės paskolos sistema ir jos veikimas. Trumpalaikės paskolos principai. Trumpalaikių paskolų palūkanos ir paskolos kaina. Trumpalaikės paskolos apdraudimo priemonės. Trumpalaikių paskolų analizė Lietuvos komerciniuose bankuose. Trumpalaikės paskolos Lietuvos komerciniuose bankuose, jų privalumai. Trumpalaikių paskolų suteikimo sąlygos bei užtikrinimas. Palūkanos trumpalaikėms paskoloms. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2011-02-16
 • Turizmo paslaugos Lietuvoje

  Ekonomikos teorija apie turizmo paslaugas Lietuvoje. Įvadas. Turizmo paslaugos specifika bei apibūdinimas. Turizmo paslaugas teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika. Turizmo paslaugos vartotojai ir kokybės elementai. Turizmo paslaugos vartotojai. Kokybės aspektas. Turizmo paslaugos formavimosi prielaidos ir veiksniai. Turizmo paslaugos gyvavimo ciklo stadija Panevėžio apskrityje. Turizmo paslaugos plėtotės modelis atsižvelgiant į paslaugos elastingumą. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-06-07
 • Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys

  Įvadas. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas, jo tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo padariniai. Cikliškumas kaip ekonominės dinamikos forma. Svarbiausios ekonominių ciklų teorijos. Ekonominės raidos cikliškumas. Krizės. Jų kryptys. Ciklų tipai. Ciklinių vyravimų priežastys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-23
 • Užsienio investicijos į Lietuvos verslą ir jų poveikis ekonomikai

  Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Investicijų esmė ir formos. Užsienio investicijų svarba. Užsienio investicijos Lietuvoje. Šalys investuotojos. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2012-02-03
 • Valiutų rinka Lietuvoje

  Valiutų rinka. Valiutų rinkos dalyviai. Valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis (svyruojantis) valiutos kursas. Veiksniai, lemiantys valiutų kursus. Kaip nustatomas lito kursas. Neatidėliotini sandoriai. Išankstiniai valiutų sandoriai. Valiutų apsikeitimo sandoriai. Valiutų pasirinkimo sandoriai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-09-10
 • Valstybės paramos ekologiškai švarios produkcijos gamybai politika

  Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai. Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo tikslai. Kodėl verta sertifikuoti savo ūkį? Ekologinis žemės ūkis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Valstybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti valstybės vaidmenį šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės vaidmuo XX amžiuje. Valstybės funkcijos. Kodėl valstybė kišasi į ekonomiką? Skatina konkurenciją rinkose. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Gina vartotojų teises. Ekonominio saugumo garantijos. Valstybė kaip ekonomikos sistemos dalyvis. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Apibendrinimas. Priedai (4 psl.)
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-11-12
 • Verslą ribojantys veiksniai

  Įvadas. Verslo samprata ir pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo samprata. Verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo aplinka ir verslo aplinkos veiksniai. Didžiausios verslininkystės kliūtys. Mokesčių sistema. Teisinė bazė. Kapitalo trūkumas. Personalas. Asmeninės savybės. SSGG analizė. Finansinių ataskaitų reikšmę įmonių veikloje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Verslas

  Verslas. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Įmonė. Verslo įmonė. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvai. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-22
 • Verslininkų mokami mokesčiai

  Įvadas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizas(plačiau). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-01
 • Verslo aplinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Verslo aplinka. Verslo aplinka Lietuvoje. Veiklos išlaidų mažinimas investuotojams. Europos Sąjungos (ES) narių investicijų skatinimo agentūros panašumai. Investicijų pritraukimo prioritetai. Perspektyviausios šalies ūkio šakos Europos Sąjungoje (ES). Ūkio plėtros perspektyvos. Pramonė. Žinių ekonomikos kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Prekybos režimas. Energetika. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Verslo ciklo teorijos

  Įvadas. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Verslo struktūra ir ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas. Verslo Ciklo fazės, ciklo indikatoriai.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-16
 • Verslo ekonomika (7)

  Tiekimo organizavimas. Rizikos rūšys ir valdymas. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Bendrasis mokumas (likvidumas). Įsiskolinimo rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Grynasis pelningumas. Kapitalo panaudojimo rodikliai. Kapitalo pelningumas (grąža). Pagrindinio kapitalo pelningumas (grąža). Kapitalo apyvartumas. Pagrindinio kapitalo apyvartumas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-12-06
 • Verslo inkubatoriai

  Verslo inkubatoriai. Įžanga. Verslo inkubatorių samprata. Apibendrinta informacija apie verslo inkubatorius. Priėmimo sąlygos. Verslo inkubatorių privalumai. Verslo informacijos centrai. Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Verslo informacijos centrų istorija. Paslaugų verslui programos vykdymas 2006 m. Mokesčių lengvatos. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Mokestinės paskolos. Mokestis už aplinkos teršimą. Parama darbo vietoms steigti. Valstybės parama. Garantijų mechanizmai. Mikrokreditavimas. Subsidijos. Negrąžintina parama. Santrauka.
  Ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-04-17
Puslapyje rodyti po