Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos referatai

Ekonomikos referatai (219 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentacija įmonės steigimui

  Įvadas. Įmonių rūšys. Verslo įstatymai. Įmonių registravimas. Reikalingi dokumentai registruojant įmonę. Skirtingų įmonių rūšių steigimo dokumentacija. Individualios įmonės (IĮ) steigimas. Ūkinės bendrijos steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės steigimas.Žemės ūkio bendrovės steigimas. Licencijos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-05-26
 • E-komercija (3)

  Kas tai yra elektroninė komercija? Ar yra Lietuvoje sėkmingai veikiančių e-komercijos sistemų? Kokia nauda iš elektroninės komercijos sistemos? Nauda gamintojams. Nauda didmeninės prekybos įmonėms. Nauda mažmeninės prekybos įmonėms. Nauda paslaugas teikiančioms įmonėms. Kaip sukurti savo elektroninės komercijos sistemą? Mažmeninė prekyba internetu. Didmeninė prekyba internetu. Gamybos įmonių e-komercijos sistemos. Kaip apmokėti už prekes užsakomas per Internetą? Gyventojų mokėjimai per internetą. Įmonių mokėjimai per internetą. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-06
 • E-komercija (5)

  Įvadas. E-komercija. E-prekybos tendencijos. E-prekybos tendencijos užsienyje. E-prekybos tendencijos Lietuvoje. Nuo ko pradėti? E-marketingas. Kokia nauda iš e-komercijos? E-komercijos rūšys. Atsiskaitymas. Prekės pristatymas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-08-29
 • Ekonomika (109)

  Įvadas. I dalis. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai Lietuvoje. II dalis. Ekologiniai mokesčiai. Aplinkai padarytos žalos atlyginimas ir mokesčių apskaita. Mobilieji taršos šaltiniai. Apskaitos dokumentai, pildomi mokant ekologinius mokesčius. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ekologinius mokesčius. Užduotis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-21
 • Ekonomika (25)

  Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto nustatymas. Urbanizacijos ekologinės problemos ir miestų perpildymo kaštai. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Uždavinys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-18
 • Ekonomikos augimas (8)

  Ekonominio augimo gėrybės. Gyvenimo lygio kilimas. Pajamų perskirstymas. Gyvensenos kitimas. Valstybės gynybinis pajėgumas ir prestižas. Ekonominio augimo ribos. Ekonomikos augimo variantai. Ekonominio augimo kaštai. Socialinio augimo kaštai. Asmeniniai augimo kaštai. Gamtos išteklių eksploatavimas ir jos teršimas. Ekonominio augimo tolesnio tikslingumo klausimas.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-31
 • Ekonomikos mokslas. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje

  Ekonomikos mokslas ir jo perspektyvos Lietuvoje. Įvadas. Ekonomikos mokslo atsiradimas ir raida Lietuvoje. Nuo Vilniaus universiteto įkūrimo iki nepriklausomybės atgavimo 1918m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje: išvados ir prognozės.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Ekonomikos mokslo esmė ir jos tikslai

  Ekonomikos mokslo esmė problemos ir tikslai. Ekonomika. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir tikslai. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Užduotys. Sprendimai.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonomikos problemos ir tikslai (2)

  Įvadas. Ekonomikos problemos. Lietuvos ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-30
 • Ekonomikos reikšmė

  Įvadas. Poreikiai. Ekonominė veikla. Ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Ekonomikos samprata

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos dėsniai. Ekonomikos sistemos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-07
 • Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijos

  Įvadas. Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų formos. Ekonominės veiklos apytaka. Paklausa ir pasiūla. Valstybė ir rinkos ekonomika. Rinkos ribotumas. Monopolija. Išorės efektai. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-30
 • Ekonomikos tyrimo objektas bei būtinybė studijuoti ekonomiką

  Įvadas. Ekonomikos tyrimo objektai. Gamybos veiksniai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Būtinybė studijuoti ekonomiką. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai

  Įvadas. Ekonomikos tyrimo objektas ir metodas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos modeliai, metodai. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Tobula ir netobula konkurencija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-22
 • Ekonomikos valdymas

  Įvadas. Ekonomikos valdymas. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Nacionalinis produktas, šalies mokėjimų balansas, nedarbas ir kiti ekonominiai rodykliai. Ekonominiai rodikliai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas BNP. Kitos nacionalinio produkto formos. Šalies mokėjimų balansas. Nedarbas. Infliacija-defliacija – priežasčių-pasekmių analizė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai yra. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-09-18
 • Ekonomiksas

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Ekonomiksas. Gamta, visuomenė, ekonomika. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Ekonomikso dalykas. Ekonomikso dėsniai. Ekonomikso metodai. Ekonomikso metodologija. Ekonomikso metodai (tyrimo technikos). Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomika įgalina suvokti. Makroekonomikos politika. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Ekonominės aplinkos sąvoka bei svarba

  Įvadas. Ekonomines aplinkos sąvoka bei svarba. Nacionalinė ekonominė politika. Užsienio ekonominė politika. Pagrindiniai ekonominiai kintamieji. Laisva prekyba prieš protekciją. Paslaugų prekyba. Apibendrinimas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-11-29
 • Ekonominės gamtosaugos problemos (4)

  Įvadas. Aplinkos apsaugos politika. Gamtos išteklių naudojimas. Urbanizacija. Aplinkos kokybė Lietuvoje. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė. Gamtos ištekliai. Atliekų tvarkymas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licensijos. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licencijos. Aplinkos apsaugos veiklos finansavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-05-10
 • Ekonominės informacinės sistemos

  Įvadas. Informacinių sistemų sandara ir įvairovė. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos plėtros užduotis (sistemos specifikacija). Projekto tikslai. Esama kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūloma kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūlomos informacinės sistemos komponentai ir įvertinimas. Ekonominė analizė. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Projekto plano analizė. Informacinių sistemų plėtra. Sistemų plėtros kryptys. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ekonominės rizikos analizė ir valdymas: UAB "Alita"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio darbo tikslas išdėstyti ekonominės rizikos sampratą, atskleisti jos analizės ir valdymo būtinumą. Ekonominės rizikos samprata. Veiklos rizikos rūšių klasifikavimas. Rizikos analizė. Rizikos valdymas. AB "Alita" veiklos vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-04-09
Puslapyje rodyti po