Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos referatai

Ekonomikos referatai (219 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos ekonomika. Privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Rinkos ekonomika – kas tai? Rinkos ekonomikos funkcijos. Rinkos ekonomikos "kolonos". Paklausa ir pasiūla. Konkurencinės rinkos problemos. Pirminiai rinkos mechanizmo vertinimai. Viską apibendrinant galima pasakyti...
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-20
 • Rinkos ekonomika. Rinkos ekonomikos principai ir bruožai

  Kas yra rinkos ekonomika? Rinkos ekonomikos atsiradimo ir funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos sampratą ir jos veikimo principus atspindi šis modelis. Adamo Smito "laissez faire" (nematomosios rankos) principas. Jo ryšys su rinkos ekonomika. Svarbiausi rinkos ekonomikos principai. Svarbiausi teigiami rinkos ekonomikos bruožai (privalumai). Rinkos ekonomikos neigiami bruožai (trūkumai). Rinkos ekonomikos įsigalėjimas Lietuvoje. Lietuvos ekonominės padėties pasikeitimai įstojus į Europos sąjungą.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Rinkos ekonomikos prielaidos. Kaštai. Pinigai

  Rinkos ekonomikos prielaidos. Pinigai rinkos mechanizme. Pinigų pasiūla. Kaštų samprata ekonomikoje. Gamybinės ir prekybinės įmonės kaštai.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Rinkos ekonomikos privalumai

  Įvadas. Rinkos ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos mechanizmas. Rinkos ekonomikos mechanizmo įvertinimas. Rinkos ekonomikos privalumai Lietuvoje. Vartotojai. Išsilavinimas. Reti produktai. Ekonominė laisvė. Informacija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Rinkos mechanizmas ir jos taikymas

  Įvadas. Rinkos mechanizmas. Tikslas. Pasiūlos, paklausos ir kainos svyravimas. Paklausos, pasiūlos ir kainų kitimo priežastys. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos tipai. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika. Rinkos mechanizmo vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-21
 • Rinkos sąvoka

  Rinkos sąvoka. Kapitalas. Darbas. Darbo jėga.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-31
 • Rinkos struktūros tipų palyginimas

  Tobula konkurencija ir monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Praktinė dalis. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-04
 • Rinkos tipai

  Įvadas. Rinka, jos samprata ir funkcijos. Rinkos tipai. Tobula konkurencija. Pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolija. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Natūrali monopolija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Oligopolija. Stabilios kainos modelis. Vyraujančios firmos modelis. Duopolija. Strategijos pasirinkimas. Rinkos tipų palyginimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-20
 • Rinkos tipai (2)

  Įžanga. Rinka ir konkurencija. Rinkos apibrėžimas. Konkurencijos sąvoka. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Natūralioji monopolija. Oligopolinė rinka. Duopolija. Rinkos struktūrų palyginimas. Pokyčiai bankų paslaugų rinkose bei konkurencijos problemos šiame sektoriuje. Svarbiausios Lietuvos informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) rinkos tendencijos. Mobilios rinkos šuolis. Telekomunikacijų rinkos dydis. Distribucijos sektoriaus variklis - el. komercija. Interneto vartojimas bei el. bankininkystė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Savanoriškos organizacijos

  Įvadas. Savanoriškos veiklos motyvai. Savanoriškos organizacijos vizija ir misija. Jaunimo psichologinės paramos centro veikla. Savanorių visuomeninė nauda. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-24
 • Skirtumai tarp akcinių bendrovių ir ūkinių bendrijų

  Įvadas. Ūkinė bendrija. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Statusas ir firmos vardas. Turtas ir lėšos. Likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Akcinė bendrovė. Bendrovių steigimas. Bendrovių valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-19
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Probleminė dalis. Smulkios ir vidutinės įmonės sąvoka Europos sąjungoje. Smulkio ir vidutinės įmonės sąvoka pagal kitus autorius (Stokes, 1995). Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Teorinė dalis. Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-21
 • Smulkių ir vidutinių įmonių steigimas

  Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Įstatymas. Individualių įmonių įstatymas. Verslo sritis. Verslo plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (6)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Tarptautiniai veiksniai sąlygojantys smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrą. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros galimybės ir trukdžiai tarptautiniu mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) galimybės.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-12-21
 • Socialinių mokslų uždaviniai spartinant ekonomikos raidą

  Įvadas. Politikos poveikis ekonomikai. Socialinė raida ir ekonominė plėtra. Skurdo priežastys Lietuvoje. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Raštingumas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija. Internetas. Švietimas ir žmogaus socialinė raida. Globalizacija ir žmogaus socialinė raida. Lietuvos darbo rinkos problemos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje. Užimtumo tendencijos. Nedarbas. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-26
 • Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomija

  Įvadas. Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-18
 • Statybos ypatumai Airijoje

  Statybos ypatumai šalyje. Statybos lyginamoji dalis BVP. Statybos eksportas. Statybos apimčių ir darbų kitimo dinamika. Labiausiai išsivysčiusios statybos ir su ja susiję pramonės šakos. Dirbančiųjų skaičius statyboje. Didžiausios statybos įmonės. Įdomiausi statybos projektai šalyje. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-05
 • Swaps

  Swaps. Interest rate swaps. Pricing interest rate swaps. Financial benefits. Users and uses of interest rate swaps. Advantages and disadvantages of using interest rate swaps. Types of risk. Irs electronic trading platforms. The euro irs market. Conclusions.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Šešėlinė ekonomika (4)

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Neapskaitoma ekonomika versle. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-11
 • Šiuolaikinė ekonomikos teorija, jos tyrimo objektas ir metodai

  Įvadas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos sistemos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos teorijos metodai. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Išvados. Priedas.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-13
Puslapyje rodyti po